(BĐT) - Trong ngày 19/02/2019, trên phạm vi cả nước có 437 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 19/02

Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 (xây lắp + lán trại), Trường Tiểu học Xuân Thạnh A1-C1, với giá gói thầu hơn 32,374 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Xuân Thạnh A1-C1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 46.052.297.876 đồng.

Công ty CP Tư vấn và Đào tạo Đại Nam (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6 từ năm 2019 đến năm 2021, với giá gói thầu 166,170 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6. Tổng mức đầu tư của Dự án là 166.370.000.000 đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua hóa chất phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2019 của Bệnh viện Chợ Rẫy, với giá gói thầu hơn 706,272 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp hóa chất lần 1 năm 2019 của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 706.272.092.623 đồng.

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê dịch vụ bảo trì phần cứng, phần mềm nghiệp vụ thuộc Dự án CIC-FSMIMS, với giá gói thầu 27,262 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn tuyến chính từ Km0+000 đến Km5+600 (cầu Cổ Chử) và tuyến nhánh, với giá gói thầu 106,397 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thi công xây dựng công trình đoạn tuyến chính từ Km0+000 đến Km5+600 (cầu Cổ Chử) và tuyến nhánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 250.099.871.000 đồng.