(BĐT) - Trong các ngày 19, 20 và 21/3/2021, trên phạm vi cả nước có 795 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III và quý IV/2021.

Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu HH01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục công trình, với giá gói thầu hơn 159,007 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở doanh trại Công an thành phố Vinh thuộc Công an tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 214 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Kiến An (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, thiết bị và nghiệm thu đóng điện, với giá gói thầu hơn 51,039 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Văn Đẩu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 102.621.607.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM (Ban QLDA 245) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu (2B) Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và đường dây hệ thống điện chiếu sáng, với giá gói thầu hơn 95,486 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ - giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.101.893.056.346 đồng.

Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc theo tên generic và Gói thầu Thuốc theo tên biệt dược hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt hơn 112,283 tỷ đồng và 67,632 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2021 dưới hình thức mua sắm trực tiếp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 182.678.585.590 đồng.

Công ty Nhiệt điện Thái Bình - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu HH09-2021 Cung cấp dầu HFO và DO phục vụ sản xuất điện, Gói thầu HH29-2021 Cung cấp vật tư thay thế cho bơm, hệ thống Clo và Gói thầu HH39-2021 Cung cấp hệ thống diệt virus, update và giám sát hệ thống DCS, với giá gói thầu lần lượt hơn 63,465 tỷ đồng, hơn 13,314 tỷ đồng và hơn 14,611 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 245.543.675.176 đồng.