(BĐT) - Trong ngày 21/5/2019, trên phạm vi cả nước có 728 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Cụ thể: Gói thầu số 10 Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu là 8,066 tỷ đồng; Gói thầu số 15 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu là 1.375,28 tỷ đồng; Gói thầu số 18 Bảo hiểm công trình, với giá gói thầu là 10,732 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng Bai La, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, với giá gói thầu là 12.644.481.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hòa Bình.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 17 Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế (gồm 5 lô), với giá gói thầu là 81,105 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp, Bệnh viện Quận 12 (giai đoạn 1).

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Duy trì nạo vét và tuần tra, vận hành hệ thống thoát nước từ năm 2019 đến năm 2023 thuộc Dự án Duy tu, duy trì và vận hành hệ thống thoát nước trên các đô thị thuộc Tỉnh 05 năm, từ năm 2019 đến năm 2023, với giá gói thầu là 816.691.919.815 đồng.

Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm lò cảm ứng trung tần 2 x 3000 kg; Gói thầu Mua sắm dây truyền tái sinh cát và máy trộn, với giá gói thầu lần lượt là 24,675 tỷ đồng và 27,6595 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xưởng đúc các cụm chi tiết máy.