Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 22/2/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 22/2/2024, trên phạm vi cả nước có 468 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2024.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Bưu điện tỉnh Cà Mau, với giá gói thầu hơn 52,612 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Toàn bộ phần xây lắp công trình đoạn từ Km0+00 - Km3+500 và Gói thầu số 08 Toàn bộ phần xây lắp công trình đoạn từ Km3+500 - Km5+466,02 và cầu Tà Lạnh, với giá gói thầu lần lượt 35,041 tỷ đồng và 30,842 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường du lịch ven lòng hồ chứa nước Bản Mồng, huyện Quỳ Châu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông, với giá gói thầu hơn 72,606 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường từ UBND xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn đi đường Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 140 tỷ đồng.

UBND huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 27,577 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Thượng Đồng, xã Văn Phong, huyện Nho Quan. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Triệu Xuyên, xã Long Xuyên, với giá gói thầu hơn 23,236 tỷ đồng.

Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Sơ tuyển lựa chọn danh sách ngắn nhà thầu để ký hợp đồng khung cung cấp dầu HFO, DO cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Thái Bình 2 giai đoạn 2024 - 2025 và Gói thầu Sơ tuyển lựa chọn danh sách ngắn nhà thầu để ký hợp đồng khung cung cấp đá vôi cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Thái Bình 2 giai đoạn 2024 - 2025 thuộc Dự toán Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 2025 của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Thái Bình 2, với giá gói thầu lần lượt 606,262 tỷ đồng và 110,849 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục