(BĐT) - Trong ngày 23/11/2021, trên phạm vi cả nước có 944 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 404,55 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 454.749.256.000 đồng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình công cộng huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị hạng mục cụm công trình đấu mối và công trình quản lý, vận hành, với giá gói thầu hơn 131,384 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 494,105 tỷ đồng.

UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 68,142 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường trục Đông - Tây: đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100.122.107.000 đồng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 101,482 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bê tông hóa mặt bờ kênh chính Tả Ngạn đoạn từ cầu Vân Tập đến cầu ga Yên Bình và đoạn từ cụm điều tiết An Cát đi cầu Phương Trù. Tổng mức đầu tư của Dự án là 134 tỷ đồng.

UBND thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 22 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 116,905 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường hành lang ven biển phát triển du lịch biển Ba Động. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130 tỷ đồng.