(BĐT) - Trong ngày 24/11/2021, trên phạm vi cả nước có 935 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km2+780 - Km6+000 và Gói thầu số 04 Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km7+820 - Km9+391,31 và toàn bộ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng của dự án, với giá gói thầu lần lượt 275.457.829.000 đồng và 200.834.855.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.043.638.996.000 đồng.

UBND thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Xây dựng, với giá gói thầu hơn 469,083 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu). Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.289.160.522.000 đồng.

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-10 Xây dựng đoạn tuyến Km20+000 - Km36+900 (Km20+667 - Km38+252 ĐT175) thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ, với giá gói thầu hơn 376,427 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 5.339.591.049.360 đồng.

Sở Y tế tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 369,448 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất phục vụ cho các cơ sở y tế công lập năm 2022 - 2023, tỉnh Hà Giang (Đợt 1). Tổng dự toán là 411.542.400.474 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần 2 - Tuyến Đường tỉnh 787B; Gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần 3 - Tuyến Đường tỉnh 789 (đoạn từ Km0+000 đến Km9+000); Gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần 3 - Tuyến Đường tỉnh 789 (đoạn từ Km9+000 đến Km18+000) và Gói thầu Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần 3 - Tuyến Đường tỉnh 789 (đoạn từ Km18+000 đến Km24+040), với giá gói thầu lần lượt 489.577.471.505 đồng; 333.069.696.703 đồng; 275.207.915.355 và 195.381.920.438 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8 - 787B - 789. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.416.237.567.000 đồng.