(BĐT) - Trong ngày 6/4/2021, trên phạm vi cả nước có 683 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III và quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 218,812 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ Trung tâm hành chính Tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 286.819.191.530 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 64,618 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Khám Lạng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 76,741 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil (tỉnh Đăk Nông) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 35,131 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Đắk R’la đi xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49.406.576.000 đồng.

Công ty CP Hóa chất Việt Trì sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu EPC Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 179,7 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm - tương đương 30 tấn/ngày. Tổng mức đầu tư của Dự án là 210,769 tỷ đồng.

Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 44 Máy khoan D = 250 - 300mm (01 máy) và Gói thầu số 49 Máy xúc TLGN, E 2m3 (3 máy), với giá gói thầu lần lượt hơn 29,386 tỷ đồng và hơn 26,829 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.564.611.982.000 đồng.