(BĐT) - Trong vòng 1 tháng, Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở GTVT Tỉnh đã phải ban hành tới 6 văn bản đôn đốc, yêu cầu Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng phải hoàn thiện kế hoạch tiến độ thi công tổng thể Dự án Cầu Bạch Đằng. Thế nhưng, đơn vị này hiện vẫn chưa thể thực hiện được yêu cầu.
Dự án Cầu Bạch Đằng: Vì sao thi công chậm?

Ảnh Internet

Thời hạn hoàn thiện kế hoạch tiến độ thi công tổng thể mà các cơ quan liên quan yêu cầu BOT cầu Bạch Đằng thực hiện để trình Ban Chỉ đạo Dự án phê duyệt là trước các ngày 10, 30 tháng 11/2015; 17/12/2015 và 08/01/2016. Vậy nhưng, dù BOT cầu Bạch Đằng đã 02 lần trình duyệt, nhưng do chưa đảm bảo theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh và Bộ GTVT (hoàn thành đưa dự án vào khai thác trước 30/6/2017), nên BOT cầu Bạch Đằng vẫn chưa hoàn thiện nổi kế hoạch tiến độ thi công tổng thể Dự án.

Trước tình trạng chậm trễ hoàn thiện kế hoạch tiến độ thi công tổng thể và với sự ì ạch trong triển khai 08 gói thầu của Dự án, Sở GTVT Quảng Ninh đã phải đốc thúc nhà đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch mà trước đó đại diện nhà đầu tư, nhà thầu cam kết thì sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác cầu chính vào ngày 30/6/2017, cầu dẫn vào ngày 31/12/2016, nút giao cuối tuyến (XL08) vào ngày 31/3/2016. 

Theo Sở GTVT Quảng Ninh, hiện BOT cầu Bạch Đằng đã báo cáo chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện lại kế hoạch tiến độ Dự án cầu Bạch Đằng để trình duyệt (lần 3) trong tháng 3/2016. Hợp đồng vay vốn tín dụng của Dự án đã được ký, sẽ đảm bảo vốn thanh toán cho các nhà thầu thi công.

Trước đó, lý do đưa ra giải thích cho việc thi công chậm trễ so với kế hoạch là nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện Dự án chưa vay được vốn tín dụng để giải ngân. Ngoài ra, chủ đầu tư chưa có các biện pháp quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện.

Để giải quyết các tồn tại, bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án, Sở GTVT Quảng Ninh đã kiến nghị thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên cần hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong tháng 3/2016.