(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng vừa trao thầu cho các nhà thầu trúng Gói thầu 2.2, Gói thầu 2.3 và Gói thầu 2.8 thuộc Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB).
Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng: Trao thầu 3 gói xây lắp giá trị lớn

3 gói thầu 2.2, 2.3 và 2.8 thuộc Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước. Ảnh: Tiên Giang

Nội dung của Gói thầu 2.2 là nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho tuyến đường BRT (gồm cầu, đường, bãi đỗ xe). Gói thầu 2.3 là xây dựng trạm bảo dưỡng, điểm đầu và điểm cuối, văn phòng trung tâm điều khiển của hệ thống xe buýt nhanh và hệ thống nhà ga. Gói thầu 2.8 là xây dựng hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương cho hệ thống BRT.

Theo đó, nhà thầu được trao thầu của Gói thầu 2.2, Gói thầu 2.3 và Gói thầu 2.8 lần lượt là Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo (Thừa Thiên Huế); Công ty CP Xây dựng Xuân Quang (Nam Định); Liên danh Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An - Tổng công ty Thăng Long – CTCP (Hà Nội). Giá trao thầu lần lượt là 81,296 tỷ đồng (đã bao gồm các khoản thuế theo quy định và khoản dự phòng là gần 9 tỷ đồng); hơn 114 tỷ đồng (đã bao gồm các khoản thuế theo quy định và khoản dự phòng phí là hơn 10,5 tỷ đồng); khoảng 118,366 tỷ đồng (đã bao gồm dự phòng phí 11,022 tỷ đồng).

Giá gói thầu lần lượt là 83,687 tỷ đồng; gần 116 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT và dự phòng phí là  hơn 10,5 tỷ đồng); 156,852 tỷ đồng.

Gói thầu 2.2 có tới 6 nhà thầu đến từ những địa phương khác nhau tham dự. Về giá dự thầu sau khi giảm giá, nhà thầu có giá dự thầu cao nhất là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng (Hà Tĩnh); thấp nhất là Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo.

Tuy nhiên, 3/6 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá sơ bộ. Nguyên nhân là do HSDT của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng không hoàn chỉnh và không đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT theo Mục 29 Chỉ dẫn nhà thầu (CDNT). HSDT của Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn (TP.HCM) khai bỏ sót thông tin, sai quy định nên không đáp ứng theo Mục 3 – Hành vi gian lận và tham nhũng, Chương 1 – Chỉ dẫn nhà thầu trong HSMT. HSDT của Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 và Công ty TNHH Xây lắp điện Hoàng Linh không đáp ứng các yêu cầu về bảo lãnh dự thầu theo Mục 19 CDNT – Bảo lãnh dự thầu, Chương 1 – CDNT trong HSMT.

Gói thầu 2.3 có 3 nhà thầu nộp HSDT. Trong đó, Công ty TNHH Lâm Linh bị loại tại bước đánh giá sơ bộ, vì bảo lãnh dự thầu của nhà thầu ghi sai địa chỉ của bên thụ hưởng; HSDT của Nhà thầu bỏ sót rất nhiều nội dung và kê khai không đúng mẫu dẫn đến HSDT không hoàn chỉnh và không đáp ứng cơ bản theo yêu cầu của HSMT tại Mục CDNT 28.1 và Mục CDNT 29. So với nhà thầu còn lại - Công ty CP 473 (Nghệ An), Công ty CP Xây dựng Xuân Quang có giá đánh giá thấp hơn. Giá dự thầu của Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, Công ty CP 473 và Công ty TNHH Tâm Linh lần lượt là 114,409 tỷ đồng, 120,54 tỷ đồng và 114,26 tỷ đồng.

Gói thầu 2.8 có 5 nhà thầu tham gia nộp HSDT, gồm: Liên danh Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An - Tổng công ty Thăng Long – CTCP; Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty Helico; Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1  – CTCP - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy; Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng; Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP. Giá dự thầu của các nhà thầu này lần lượt là 146,9 tỷ đồng, 168,206 tỷ đồng, 158,899 tỷ đồng, 145,087 tỷ đồng, 129,99 tỷ đồng. Sau khi giảm giá, giá dự thầu của Liên danh Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An - Tổng công ty Thăng Long – CTCP là 145,59 tỷ đồng; giá dự thầu của Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1  – CTCP - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy là 118,366 tỷ đồng.