(BĐT) - Tổng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được Chính phủ giao cho Bảo hiểm xã hội các địa phương là gần 110.000 tỷ đồng.
Dự toán chi 110.000 tỷ đồng cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022

Thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Theo đó, tổng dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân là 109.601,528 tỷ đồng, trong đó, TP. Hà Nội 18.912,579 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh 20.125,884 tỷ đồng; tỉnh An Giang 1.447,624 tỷ đồng; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 934,470 tỷ đồng; tỉnh Bạc Liêu 809,790 tỷ đồng; tỉnh Bắc Giang 1.521,998 tỷ đồng;...

Nếu số chi bảo hiểm y tế năm 2022 và các năm trước vượt dự toán, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, đảm bảo nguyên nhân khách quan, thì Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội tạm cấp kinh phí cho các địa phương. Số kinh phí tạm cấp tối đa 80% kinh phí được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đơn giản, thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Các bệnh viện cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú, nhất là sử dụng dịch vụ kỹ thuật và thuốc đắt tiền.