Gói thầu 103 tỷ đồng tại Sở Tài chính Bình Định: Có hay không chuyện loại oan nhà thầu?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Tài chính tỉnh Bình Định (Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương năm 2024 trên địa bàn Tỉnh. Là 1 trong 4 nhà thầu tham dự, song bị loại tại bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm, Công ty CP Dịch vụ - Thương mại Quy Nhơn đã có công văn kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu.
Sở Tài chính tỉnh Bình Định vừa phê duyệt KQLCNT thực hiện Gói thầu Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa GTNT và kiên cố hóa kênh mương năm 2024. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Sở Tài chính tỉnh Bình Định vừa phê duyệt KQLCNT thực hiện Gói thầu Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa GTNT và kiên cố hóa kênh mương năm 2024. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 103,626 tỷ đồng, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 26/3 - 15/4/2024. Theo kết quả được phê duyệt ngày 16/5/2024, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trúng thầu với giá 96,636 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của Tổ chuyên gia, Công ty CP Dịch vụ - Thương mại Quy Nhơn bị loại tại bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm do không đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự. Cụ thể, HSMT quy định: “Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 1 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm đóng thầu. Trong đó hợp đồng tương tự là hợp đồng có tính chất tương tự về chủng loại xi măng có mã HS theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính là HS 25.23.xx.xx, có quy mô (giá trị) tối thiểu 93,263 tỷ đồng”.

Trong HSDT, Công ty CP Dịch vụ - Thương mại Quy Nhơn kê khai Hợp đồng số KH0609/2020/QN-NH ngày 1/1/2020 ký kết với Công ty CP Bê tông Nhơn Hội, giá trị 140 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 5 năm (kể từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2024), đính kèm bảng kê và các biên bản nghiệm thu hoàn thành từ năm 2020 đến năm 2023 với giá trị là 117,156 tỷ đồng. Cụ thể, giá trị nghiệm thu ngày 31/12/2020 là 32,726 tỷ đồng, ngày 31/12/2021 là 24,696 tỷ đồng, ngày 31/12/2022 là 39,158 tỷ đồng, ngày 31/12/2023 là 20,574 tỷ đồng.

Tổ chuyên gia xác định hợp đồng tương tự mà Nhà thầu đề xuất có tổng giá trị đã hoàn thành trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm đóng thầu là 84,429 tỷ đồng (không tính phần giá trị nghiệm thu ngày 31/12/2020 là 32,726 tỷ đồng), không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của HSMT.

Phản ứng với cách đánh giá nêu trên, Công ty CP Dịch vụ - Thương mại Quy Nhơn cho rằng, Tổ chuyên gia đã có sự nhầm lẫn, hiểu sai quy định pháp luật về đấu thầu trong việc xem xét, đánh giá hợp đồng tương tự. Theo hướng dẫn tại mẫu HSMT mua sắm ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, “hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng”. Đối chiếu quy định này, nhà thầu khẳng định phần giá trị thực hiện năm 2020 là giá trị năng lực kinh nghiệm của nhà thầu trong cùng một hợp đồng, là một phần không thể tách rời với tổng giá trị đã hoàn thành là 117,156 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm nghiệm thu gần nhất 31/12/2023, nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của HSMT. Theo đó, nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu thực hiện rà soát, đánh giá lại HSDT trên cơ sở tham vấn ý kiến cơ quan chuyên môn về đấu thầu tại địa phương (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định).

Ngày 28/5/2024, trả lời phỏng vấn Báo Đấu thầu, bà Phù Thị Xuân Dương, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu (Sở Tài chính tỉnh Bình Định) cho biết, sau khi tiếp nhận kiến nghị, Tổ chuyên gia đã kiểm tra, rà soát và đề xuất nội dung phúc đáp kiến nghị theo hướng cơ bản thống nhất với kết luận đánh giá ban đầu. “Tổ chuyên gia đang trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt kết quả giải quyết kiến nghị và phúc đáp nhà thầu trong thời hạn Luật định”, vị cán bộ thông tin.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, một chuyên gia đấu thầu cho biết, pháp luật đấu thầu quy định, hợp đồng tương tự có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý, nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 70% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét; trong đó, thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. “Trong trường hợp này, Tổ chuyên gia không thể bóc tách giá trị thanh toán/nghiệm thu theo từng giai đoạn để xác định giá trị hoàn thành của hợp đồng tương tự, mà phải xác định tổng giá trị tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày nghiệm thu trước thời điểm đóng thầu. Do đó, kiến nghị của Nhà thầu là có cơ sở”, vị chuyên gia nhận định.

Tin cùng chuyên mục