Gói thầu cung cấp, lắp đặt nội thất tại Quảng Bình: Sai sót trong HSMT, chờ sửa đổi tiêu chí

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu Cung cấp, lắp đặt nội thất công trình thuộc Dự án Nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) đã vấp phải kiến nghị liên quan đến việc HSMT đưa ra tiêu chí không đúng theo quy định pháp luật, thiếu file bản vẽ thi công đã được duyệt. Thời điểm đóng/mở thầu đã gần đến, chủ đầu tư vẫn đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt sửa đổi HSMT dựa trên các đề nghị làm rõ của nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ngày 1/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (Chủ đầu tư/Bên mời thầu) phát hành HSMT Gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Gói thầu được phê duyệt thuộc lĩnh vực hàng hóa, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Công ty CP Tư vấn Kiến trúc - Xây dựng Lạc Việt là đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Giá gói thầu được phê duyệt là 5,52 tỷ đồng.

Sau khi HSMT được công khai, nhà thầu đã có đề nghị làm rõ liên quan tới tiêu chí kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Nhà thầu cho biết, HSMT yêu cầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 1 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm đóng thầu. Trong đó, hợp đồng tương tự có tính chất tương tự là cung cấp, lắp đặt nội thất công trình cho công trình dân dụng cấp II trở lên; đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu là 3.524.000.000 VND.

Nhà thầu cho biết, căn cứ theo quy định, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, hợp đồng tương tự về tính chất là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS - Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính (được Tổng cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn). Ví dụ, hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì các hàng hóa tương tự về chủng loại là hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx. Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa có cùng chủng loại, tính chất với hàng hóa thuộc gói thầu.

Căn cứ theo quy định này, HSMT Gói thầu đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự phải là “công trình dân dụng cấp II trở lên” là vi phạm quy định tại điểm k khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 khi “nêu điều kiện trong HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng…”.

Một nhà thầu khác có văn bản làm rõ nêu, trong HSMT, tại Chương V thuộc Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật, có một số hạng mục hàng hóa, Bên mời thầu ghi "tuân thủ theo hồ sơ thiết kế phê duyệt". Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, kiểm tra toàn bộ các tài liệu của HSMT, Nhà thầu không thấy có file thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt của Bên mời thầu đính kèm HSMT. Vì vậy, Nhà thầu không có cơ sở xây dựng HSDT theo đúng yêu cầu của HSMT.

Do đó, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét, điều chỉnh lại HSMT cho phù hợp, làm rõ nội dung về "Yêu cầu về kỹ thuật" để Nhà thầu có cơ sở hoàn thiện HSDT.

Theo chuyên gia đấu thầu, gói thầu trên thuộc lĩnh vực hàng hóa thì cần áp dụng Mẫu số 4A HSMT mua sắm hàng hóa qua mạng, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập HSMT. Với nội dung tiêu chí kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, HSMT của Gói thầu đang áp dụng không đúng theo Mẫu số 4A. Nhà thầu kiến nghị là có cơ sở.

Cũng theo quy định, HSMT phải bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị HSDT. Trường hợp bên mời thầu đăng tải HSMT không đầy đủ thông tin (thiếu thiết kế, bản vẽ và các tài liệu khác) hoặc thông tin không rõ ràng, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc chuẩn bị HSDT thì HSMT này không hợp lệ; chủ đầu tư, bên mời thầu phải sửa đổi, bổ sung HSMT cho phù hợp và tiến hành đăng tải lại HSMT, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Chiều ngày 15/4, cập nhật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu đã được Bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng, mở thầu từ ngày 10/4/2024 sang ngày 19/4/2024 với lý do "gia hạn thời điểm đóng thầu trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt sửa đổi HSMT".

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đăng tải HSMT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước cho biết, Bên mời thầu đã gửi văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sửa đổi HSMT gói thầu nêu trên và đang chờ cấp có thẩm quyền ký, phê duyệt. Khi đăng tải nội dung sửa đổi HSMT, Bên mời thầu có thể gia hạn thời gian đóng, mở thầu (nếu cần thiết) để bảo đảm đủ thời gian cho các nhà thầu chuẩn bị HSDT, cán bộ Bên mời thầu thông tin.

Tin cùng chuyên mục