(BĐT) - Một nhà thầu ở tỉnh Quảng Trị vừa có đơn kiến nghị về việc bị loại tại Gói thầu Trồng bưởi da xanh cải tạo vườn tạp gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, nguồn vốn thực hiện theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho UBND xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Gói thầu trồng bưởi da xanh ở Quảng Bình: Nhà thầu có bị loại oan?

Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu tham dự phải có hợp đồng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước là hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Ảnh: Thục Quyên

Gói thầu nêu trên vừa được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu cho rằng, Bên mời thầu (BMT) cố tình “giấu” thông tin để hết thời hạn kiến nghị. “Chúng tôi làm đơn kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) nhưng không nhận được phản hồi. Việc công khai kết quả LCNT cũng rất chậm. Kết quả LCNT phê duyệt ngày 28/4/2021 nhưng ngày 12/5/2021 mới công bố”, đại diện Nhà thầu “tố”.

Nhà thầu kiến nghị cho rằng bị loại không chính xác, bởi hồ sơ dự thầu (HSDT) của Nhà thầu đáp ứng mọi yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Mặt khác, HSMT cũng đưa ra điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu khi yêu cầu các gói thầu tương tự phải là “hợp đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước”.

Phản hồi về phản ánh nêu trên, ông Nguyễn Sỹ Đức, Tổ phó Tổ chuyên gia chấm thầu, cán bộ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng An Hưng - BMT cho biết: “Phản ánh của Nhà thầu không chính xác. Họ trượt thầu vì không đáp ứng yêu cầu của HSMT, cụ thể là không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm”.

Theo ông Đức, HSDT của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm do kê khai không minh bạch tình hình tài chính.

“Năm 2019, Nhà thầu đề xuất hóa đơn 2 công trình tổng giá trị 4,936 tỷ đồng, nhưng doanh thu kê khai thuế chỉ là 3,72 tỷ đồng. Rõ ràng, Nhà thầu kê khai thuế không trung thực với cơ quan thuế”, đại diện BMT nhấn mạnh.

Gói thầu do UBND xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và kinh phí người dân đóng góp. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng. Có 2 nhà thầu nộp HSDT. Theo kết quả LCNT được công bố ngày 12/5/2021, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vân Anh (địa chỉ tại Quảng Bình) trúng thầu với giá 2,001 tỷ đồng (giá gói thầu là 2,005 tỷ đồng).

Về năng lực, kinh nghiệm trong các hợp đồng tương tự, trong HSDT, Nhà thầu cung cấp 2 hợp đồng, trong đó Hợp đồng số 09/2019/HĐKT giữa Nhà thầu và Phòng Dân tộc huyện Hướng Hóa không còn hiệu lực thực hiện, bởi thời gian thực hiện hợp đồng là từ ngày 10/10/2018 đến ngày 30/12/2018 nhưng đến ngày 20/10/2019 Hợp đồng mới được ký.

Làm rõ nội dung này, ông Đức cho biết, BMT có văn bản đề nghị Nhà thầu làm rõ HSDT, song Nhà thầu không giải trình được theo yêu cầu nên các nội dung làm rõ không được chấp nhận. Đại diện BMT thừa nhận có sự chậm trễ trong việc công bố kết quả LCNT do hệ thống máy tính bị lỗi.

Giải thích về sự thiếu thống nhất về thời gian trong Hợp đồng số 09/2019/HĐKT, đại diện Nhà thầu cho biết, là sai sót khi đánh máy và khẳng định, thời gian thực hiện hợp đồng này là năm 2018 (hợp đồng còn lại là năm 2019). Còn việc vênh doanh thu với cơ quan thuế, Nhà thầu cho rằng “không ảnh hưởng đến năng lực dự thầu và năng lực thực hiện công việc của Nhà thầu”, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp.

Với việc BMT công bố kết quả LCNT chậm trễ, một chuyên gia về đấu thầu nhấn mạnh, mục đích của việc đưa ra thời hạn đăng tải công khai kết quả LCNT là để thông báo cho các nhà thầu khác biết là họ trượt thầu, nếu có thắc mắc thì còn kịp thời có văn bản kiến nghị. Nếu đã ký hợp đồng rồi mới công bố kết quả LCNT thì không đảm bảo công khai, minh bạch, không tạo điều kiện cho nhà thầu.

Liên quan đến phản ánh “loại oan” nhà thầu do không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm, nhất là đánh giá kê khai thuế không trung thực, chuyên gia cho rằng, cần phải kiểm tra kỹ các hợp đồng Nhà thầu đã cung cấp trong HSDT. Trường hợp phát hiện nhà thầu có hành vi kê khai thuế không trung thực thì phải yêu cầu làm rõ, chỉ khi họ không làm rõ được thì mới đánh giá là không trung thực. Nếu qua làm rõ HSDT thấy rằng, việc kê khai đó là do sai sót của nhà thầu thì không thể đánh giá là không trung thực.

Chuyên gia cũng cho rằng, việc HSMT yêu cầu nhà thầu tham dự phải có hợp đồng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước là hạn chế sự tham gia của nhà thầu.