(BĐT) - Một gói thầu tư vấn nhưng lại đưa ra tiêu chí như đối với gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp để nhắm tới một nhà thầu thân hữu, gây hạn chế cạnh tranh. Đây là phản ánh của một nhà thầu liên quan đến hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu số 03 Tư vấn, chứng nhận VietGAP và tiêu chuẩn hữu cơ do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hòa Bình làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu.
Gói thầu tư vấn, chứng nhận VietGAP tại Hòa Bình: “Cài” tiêu chí để loại nhà thầu?

Gói thầu số 03 Tư vấn, chứng nhận VietGAP và tiêu chuẩn hữu cơ thuộc lĩnh vực nông nghiệp - lĩnh vực chuyên sâu. Ảnh: Huấn Anh

Theo phản ánh của Nhà thầu, tại phần tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đối với hồ sơ dự thầu, Bên mời thầu đưa ra tiêu chí đánh giá là nhà thầu đã đăng ký hoạt động chứng nhận ít nhất 5 năm với cơ quan quản lý, dưới 5 năm thì nhà thầu chỉ được 0 điểm và bị loại do không đạt điểm tối thiểu. “Bên mời thầu đưa thêm tiêu chí này là nhằm tạo lợi thế cho nhà thầu thân hữu của mình”, Nhà thầu quả quyết. Bởi theo nhà thầu này, trong mục đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật xây dựng theo Mẫu số 06 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT chỉ quy định nhà thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có). HSMT cũng thể hiện: “nhà thầu có đủ điều kiện đánh giá chứng nhận VietGap cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản”.

Nhà thầu còn cho biết, theo quy định của pháp luật, tư vấn, chứng nhận VietGAP và tiêu chuẩn hữu cơ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi đã được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động thì các doanh nghiệp đều có năng lực thực hiện.

Bên cạnh đó, HSMT yêu cầu “nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao (tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm), hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện Gói thầu. Đối với liên danh, tổng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này và từng thành viên trong liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương ứng với phần công việc đảm nhận…”. Theo Nhà thầu phản ánh, việc đưa tiêu chí này vào HSMT không phù hợp với gói thầu tư vấn đã được quy định trong Mẫu số 06 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT. Yêu cầu này chỉ phù hợp với gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp.

Gói thầu số 03 Tư vấn, chứng nhận VietGAP và tiêu chuẩn hữu cơ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước. Có 2 nhà thầu tham dự gói thầu này. Liên danh Công ty TNHH Công nghệ NHONHO - Công ty CP Khoa học và Công nghệ NATEK đã trúng thầu với giá 4,761 tỷ đồng. Nhà thầu bị loại là Liên danh Công ty CP Khoa học Agri Cert - Công ty CP Warrantek - Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ thủy sản Việt Nam - Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO do không đáp ứng điểm yêu cầu tối thiểu ở bước đánh giá kỹ thuật.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, bà Đỗ Thị Thu Trang, cán bộ của Bên mời thầu quả quyết: “Nội dung yêu cầu trong HSMT là phù hợp, trong đó có tiêu chí nhà thầu đã đăng ký hoạt động chứng nhận ít nhất 5 năm với cơ quan quản lý”. Theo bà Trang, tiêu chí đưa ra nhằm mục đích chọn được nhà thầu có năng lực thực hiện hiệu quả Gói thầu.

Theo Bên mời thầu, Gói thầu số 03 có giá trị lớn, nhà thầu không có kinh nghiệm cũng như năng lực tài chính thì khó bảo đảm được hiệu quả. “Tiêu chí 5 năm kinh nghiệm không có gì là quá cao, quá hiếm và quá đáng với gói thầu tư vấn lĩnh vực này, bởi đây là gói thầu tư vấn có giá gói thầu hơn 4,8 tỷ đồng, quy mô Gói thầu rộng toàn tỉnh Hòa Bình”, bà Trang nhấn mạnh.

Về tiêu chí này, một chuyên gia về đầu thầu cho rằng, việc xây dựng HSMT phải căn cứ theo quy mô, tính chất gói thầu. Nếu như mẫu HSMT dịch vụ tư vấn qua mạng (Mẫu số 06) theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT không đưa ra quy định nhà thầu phải chứng minh năng lực về tài chính mà HSMT lại đưa thêm là chưa phù hợp. Tuy nhiên, đây là gói thầu tư vấn thuộc lĩnh vực nông nghiệp - lĩnh vực chuyên sâu, do đó, để đánh giá khách quan, chính xác thì rất cần sự vào cuộc của một cơ quan chuyên môn lĩnh vực này.

Được biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp với Nhà thầu để xử lý dứt điểm kiến nghị.