Hai nhà thầu cạnh tranh gói thầu cung cấp dầu HFO cho Nhiệt điện Duyên Hải 1 và 3

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Nhiệt điện Duyên hải (chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1) vừa mở Gói thầu 03MSHH-SXKD-2024 Cung cấp dầu HFO (đợt 1) phục vụ công tác vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 thuộc Dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-TCT) sản xuất kinh doanh điện năm 2024 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Gói thầu 03MSHH-SXKD-2024 có giá kế hoạch là 134,509 tỷ đồng. Sau khi cập nhật, giá dự toán tăng thêm 32,488 tỷ đồng, thành 166,997 tỷ đồng.

Theo Biên bản mở thầu, Gói thầu 03MSHH-SXKD-2024 có 2 nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Đông Dương chào thầu 163,664 tỷ đồng, còn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng chào 165,085 tỷ đồng.

Trước đó, 2 nhà thầu từng cạnh tranh tại Gói thầu SXKD2023-HH24 Cung cấp dầu HFO phục vụ công tác vận hành cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3MR. Giá dự thầu của Công ty CP Tập đoàn Đông Dương cũng cạnh tranh hơn, cách biệt hơn 1 tỷ đồng, nên được chọn trúng thầu.

Tin cùng chuyên mục