(BĐT) - Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao (bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức đấu thầu theo phương thức mua sắm tập trung các gói thầu thuộc Kế hoạch Mua sắm tài sản cho các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân năm 2021, với tổng dự toán 205,645 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước.
Hơn 205 tỷ đồng mua sắm tập trung tài sản ngành tòa án năm 2021

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 4 gói thầu thuộc Kế hoạch đang được mời thầu rộng rãi gồm: Gói thầu số 1 Mua sắm ô tô (110 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Mua bàn ghế phòng xử án (25,65 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ (25,6 tỷ đồng); Gói thầu số 4 Mua sắm máy photocopy (38,75 tỷ đồng).

Mỗi gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày, áp dụng đơn giá cố định, dự kiến đồng loạt được mở thầu ngày 16/9/2021.