Hủy gói thầu thuê đường truyền tại Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang: Kết cục tất yếu từ sự tùy tiện

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau hơn 5 tháng kể từ thời điểm phê duyệt kết quả đấu thầu, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Kiên Giang (Chủ đầu tư) quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 Thuê đường truyền và dịch vụ phát sóng kênh truyền hình Kiên Giang tiêu chuẩn SD trên vệ tinh Vinasat-1 (trọn gói) toàn quốc và khu vực Đông Nam Á. Việc hủy thầu là hệ quả của sự bất cập, tùy tiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), làm phát sinh kiến nghị.
Đài PT-TH Kiên Giang quyết định hủy KQLCNT Gói thầu số 1 Thuê đường truyền và dịch vụ phát sóng kênh truyền hình Kiên Giang tiêu chuẩn SD trên vệ tinh Vinasat-1 toàn quốc và khu vực Đông Nam Á
Đài PT-TH Kiên Giang quyết định hủy KQLCNT Gói thầu số 1 Thuê đường truyền và dịch vụ phát sóng kênh truyền hình Kiên Giang tiêu chuẩn SD trên vệ tinh Vinasat-1 toàn quốc và khu vực Đông Nam Á

Gói thầu có giá 9,99 tỷ đồng, phát hành HSMT từ ngày 29/12/2023 - 12/1/2024, do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Anh Huy là tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Ngày 26/1/2024, Chủ đầu tư có quyết định phê duyệt Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV trúng thầu với giá 5,853 tỷ đồng.

Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) bị kết luận không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Không đồng tình, ngày 2/2/2024, AVG có đơn kiến nghị Chủ đầu tư xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thứ nhất, về đánh giá “Nhà thầu đề xuất HSDT không đúng nội dung theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang (yêu cầu phương án kỹ thuật phát sóng trên vệ tinh Vinasat-1, nhưng Nhà thầu đề xuất phát trên vệ tinh Vinasat-2)”, AVG cho rằng, nội dung này không tuân thủ hướng dẫn tại Mẫu số 3A ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT- BKHĐT. Bởi, Mẫu số 3A quy định: “Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do chủ đầu tư, bên mời thầu yêu cầu. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu”. Theo phương án kỹ thuật thay thế mà Nhà thầu đề xuất, Vinasat-2 là vệ tinh đời sau, sử dụng công nghệ, kỹ thuật tân tiến, hiện đại hơn, tuổi thọ lâu hơn, bảo đảm độ phủ rộng hơn so với vệ tinh Vinasat-1. Các tài liệu kỹ thuật, phương án lắp đặt, vận hành, bảo trì mà Nhà thầu đã cung cấp tại HSDT đều bảo đảm khả năng tương thích về mặt kỹ thuật, đồng thời cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mà HSMT yêu cầu.

Thứ hai, Tổ chuyên gia đánh giá Nhà thầu không cung cấp tài liệu pháp lý (hợp đồng/văn bản thỏa thuận) liên quan đến các kênh truyền hình quảng bá trong gói kênh nhằm chứng minh tính hợp pháp, tính ổn định lâu dài của các kênh truyền hình được phát sóng trong gói kênh Nhà thầu chào. AVG cho rằng, xét thuần túy về các thông số và tiêu chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật của Gói thầu, việc Nhà thầu có hay không truyền dẫn các kênh truyền hình quảng bá hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ truyền dẫn phát sóng. Đồng thời, yêu cầu các hợp đồng/văn bản thỏa thuận truyền dẫn kênh truyền hình quảng bá nằm ngoài yêu cầu đánh giá về năng lực, kinh nghiệm quy định tại Chương III của HSMT. Ngoài ra, Nhà thầu chỉ được phép cung cấp các hợp đồng/văn bản thỏa thuận khi được đối tác đồng ý. Do đó, Tổ chuyên gia không có cơ sở đánh giá Nhà thầu không đạt.

Thứ ba, đối với đánh giá “Nhà thầu không chứng minh được là đơn vị sở hữu và trực tiếp vận hành hệ thống Uplink chính”, AVG cho rằng, đây là nội dung hạn chế cạnh tranh, bởi theo pháp luật đấu thầu, nhà thầu chỉ cần có quyền vận hành hệ thống Uplink là được.

Trong văn bản phúc đáp kiến nghị ngày 7/2/2024, Chủ đầu tư nhấn mạnh việc xây dựng HSMT căn cứ theo Quyết định 704/QĐ-UBND, không có bất cứ nội dung nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Đơn vị tư vấn thực hiện đánh giá HSDT theo đúng tiêu chuẩn được đưa ra tại HSMT và các căn cứ pháp luật hiện hành. Theo đó, cho phép nhà thầu đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương được hoặc cao hơn yêu cầu của HSMT, tuy nhiên, Nhà thầu AVG đã không chứng minh được. Do đó, Chủ đầu tư bảo lưu kết quả lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt.

Ngày 15/2/2024, Nhà thầu AVG có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Kiên Giang kiến nghị thành lập Hội đồng tư vấn (HĐTV) giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

Ngày 8/3/2024, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Giang Thanh Khoa ký ban hành báo cáo giải quyết kiến nghị, kết luận các nội dung kiến nghị của AVG đều có cơ sở. Theo đó, với nội dung thứ nhất, qua đối chiếu, HSMT không có nội dung yêu cầu nhà thầu phải đề xuất HSDT có nội dung phù hợp với Quyết định số 704/QĐ-UBND. Do đó, việc tư vấn đấu thầu đánh giá nhà thầu không đáp ứng nội dung nêu trên là không có cơ sở. Thứ hai, HĐTV kết luận, trường hợp nhà thầu chưa cung cấp các tài liệu (hợp đồng/văn bản thỏa thuận) tại thời điểm xét thầu thì Bên mời thầu không được phép loại nhà thầu. Liên quan đến yêu cầu chứng minh là đơn vị sở hữu và trực tiếp vận hành hệ thống Uplink chính, HĐTV chỉ ra yêu cầu này vi phạm Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên cơ sở báo cáo kết luận của HĐTV, UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện hủy kết quả đấu thầu Gói thầu nêu trên; đề nghị đơn vị tư vấn đấu thầu hoàn trả chi phí giải quyết kiến nghị cho AVG.

Tin cùng chuyên mục