(BĐT) - Do thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư, Ban Quản lý dự án quận Long Biên, Hà Nội (bên mời thầu) vừa quyết định hủy mời thầu 2 dự án xã hội hóa đầu tư, khai thác bãi đỗ xe tại các ô quy hoạch DX-03, DX-04, DX-08, DX-09, DX-10 tại phường Đức Giang và Việt Hưng và ô quy hoạch G.6/P2 tại phường Thạch Bàn. 
Hủy thầu dự án xã hội hóa bãi đỗ xe tại Long Biên

Các dự án này được xã hội hóa để tạo nguồn thực hiện duy tu, duy trì vườn hoa, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội.

Theo thông báo mời thầu được công bố ngày 22/2/2017, xã hội hóa đầu tư, khai thác bãi đỗ xe tại các ô quy hoạch DX-03, DX-04, DX-08, DX-09, DX-10 tại phường Đức Giang và Việt Hưng là dự án nhóm C, có thời gian thực hiện 20 năm với tổng vốn thực hiện là 45,68 tỷ đồng.

Đối với Dự án Xã hội hóa đầu tư, khai thác bãi đỗ xe tại ô quy hoạch G.6/P2 tại phường Thạch Bàn, nhà đầu tư sẽ có thời gian thực hiện dự án 20 năm, với tổng vốn thực hiện là 6,62 tỷ đồng.

Các hợp phần của cả 2 dự án nêu trên đều bao gồm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, duy tu, duy trì vườn hoa, cây xanh; loại hợp đồng thực hiện dự án đều là Kinh doanh - Quản lý (O&M).

Trước đó, cả 2 dự án nêu trên đều được phê duyệt thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước nhằm mục tiêu là quản lý sử dụng nguồn thu xã hội hóa bãi đỗ xe cho các nhiệm vụ duy trì vườn hoa, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật khác theo phân cấp trên địa bàn Quận.

Theo một cán bộ của Ban Quản lý dự án quận Long Biên, chủ trương xã hội hóa bãi đỗ xe của Quận là ngoài khai thác bãi đỗ xe, nhà đầu tư còn phải duy tu, duy trì vườn hoa cây xanh. Trong khi đó, việc thực hiện duy tu, duy trì cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ đang được UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu bàn giao lại cho Thành phố. Do đó, Quận không thể tiếp tục xã hội hóa 2 dự án trên được. Lãnh đạo Quận đã có chỉ đạo dừng 2 dự án lại để điều chỉnh. Hiện, Quận chưa xây dựng phương án triển khai tiếp 2 dự án này như thế nào, mà trước mắt cứ bàn giao lại công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 9/3/2017 phê duyệt danh mục công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ do Thành phố quản lý đầu tư theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Theo đó, Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây tổ chức bàn giao công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ để thực hiện việc quản lý, duy tu, duy trì theo quy định hiện hành bắt đầu từ ngày 1/1/2017.