Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công bố chậm ngày 16/4/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong số những kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Chủ đầu tư tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 16/4/2024, có 84 thông báo KHLCNT công bố chậm so với quy định.

- KHLCNT của BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TÂN BIÊN (TỈNH TÂY NINH) cho Dự toán “Mua sắm công cụ hỗ trợ cho dân quân tự vệ trên địa bàn huyện năm 2023” được phê duyệt tại Văn bản số 7157/QĐ-UBND ngày 22/12/2023.

Theo khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, thông tin về dự án, KHLCNT phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

- KHLCNT của BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN TÂN PHÚ (TP. HỒ CHÍ MINH) cho Dự toán “Mua sắm trang thiết bị bộ bàn họp năm 2024 của Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Phú” được phê duyệt tại Văn bản số 155/QĐ-BCH ngày 04/4/2024.

- Các KHLCNT của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐAK PƠ (TỈNH GIA LAI) cho Dự án “Công trình Bảo trì bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng Kruối Chai (điểm làng Kruối)” được phê duyệt tại Văn bản số 169/QĐ-BQL ngày 19/10/2023, Dự án “Công trình Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước tự chảy làng H'way, xã Hà Tam” được phê duyệt tại Văn bản số 168/QĐ-BQL ngày 19/10/2023 và Dự án “Công trình Đập Bàn Cúng; Hạng mục: Sửa chữa, nạo vét lòng hồ” được phê duyệt tại Văn bản số 207/QĐ-BQL ngày 08/11/2023.

- KHLCNT của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÔNG SƠN (TỈNH THANH HÓA) cho Dự án “Hạ tầng điểm dân cư nông thôn thôn Hạnh Phúc Đoàn, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 759/QĐ-UBND ngày 12/3/2024.

- KHLCNT của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LỤC NGẠN (TỈNH BẮC GIANG) cho Dự án “Cải tạo, sửa chữa ngầm Vặt Ngoài đi UBND xã Tân Hoa” được phê duyệt tại Văn bản số 725/QĐ-UBND ngày 27/3/2024.

- KHLCNT của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHƯỚC LONG (TỈNH BẠC LIÊU) cho Dự án “Xây dựng tuyến đường 9 Huỳnh - 2 Rở (Tường 1 - Huê 3 - Phước 3A)” được phê duyệt tại Văn bản số 500/QĐ-BQL ngày 03/11/2023.

- KHLCNT của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM (TP. HÀ NỘI) cho Dự án “Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch quanh khu Tân Phong đến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài” được phê duyệt tại Văn bản số 773/QĐ-UBND ngày 18/3/2024.

- KHLCNT của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN KIẾN AN (TP. HẢI PHÒNG) cho Dự án “Mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị hoạt động cho Trường Mầm non Văn Đẩu để đảm bảo điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1” được phê duyệt tại Văn bản số 01/QĐ-BQL ngày 03/01/2024.

- KHLCNT của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN NGÔ QUYỀN (TP. HẢI PHÒNG) cho Dự án “Xây dựng công trình Cải tạo hệ thống thoát nước, nền mặt ngõ và hạ tầng kỹ thuật ngõ 40 An Đà” được phê duyệt tại Văn bản số 240/QĐ-BQLDA ngày 08/8/2023.

- KHLCNT của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ AN KHÊ (TỈNH GIA LAI) cho Dự án “Đường Ngô Gia Tự thị xã An Khê; Hạng mục: Sửa chữa mặt đường” được phê duyệt tại Văn bản số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2024.

- KHLCNT của BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN TÂN UYÊN (TỈNH LAI CHÂU) cho Dự án “Trường Tiểu học xã Nậm Sỏ” được phê duyệt tại Văn bản số 400/QĐ-UBND ngày 25/3/2024.

- KHLCNT của BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ KIẾN VÀNG (TỈNH CÀ MAU) cho Dự toán “Nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 430/QĐ-SNN ngày 29/3/2024.

- KHLCNT của BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH cho Dự toán “Cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm xạ thiết bị y tế, cấp chứng chỉ an toàn bức xạ và đo liều xạ kế cá nhân năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 114/QĐ-BVĐKĐA ngày 26/01/2024.

- KHLCNT của BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH cho Dự toán “Cung cấp 500 ga giường màu trắng cho Bệnh viện” được phê duyệt tại Văn bản số 196/QĐ-BVĐKT ngày 12/3/2024.

- KHLCNT của BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI cho Dự toán “Mua sữa thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai” được phê duyệt tại Văn bản số 869/QĐ-UBND ngày 03/4/2024.

- Các KHLCNT của BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ cho Dự toán “Mua sắm khăn logo cho các khoa” được phê duyệt tại Văn bản số 438/QĐ-BVPS ngày 16/02/2024 và Dự toán “Cung cấp văn phòng phẩm cho các khoa, phòng” được phê duyệt tại Văn bản số 161/QĐ-BVPS ngày 26/01/2024.

- KHLCNT của CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG cho Dự án “Đường dây trung hạ thế và TBA tăng cường cấp điện trên địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 244/QĐ-PCBD ngày 19/3/2024.

- KHLCNT của CỤC CHÍNH TRỊ, QUÂN ĐOÀN 12 cho Dự toán “Mua sắm vật tư trang thiết bị máy trình chiếu năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 593/QĐ-QĐ ngày 29/3/2024.

- KHLCNT của CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI cho Dự toán “Tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương” được phê duyệt tại Văn bản số 504/QĐ-HQHN ngày 03/4/2024.

- KHLCNT của LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TRÀ VINH cho Dự toán “Thuê xe vận chuyển hàng hóa và người” được phê duyệt tại Văn bản số 43/QĐ-LMHTX ngày 03/4/2024.

- Các KHLCNT của PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÀ BẮC (TỈNH HÒA BÌNH) cho Dự án “Sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc” được phê duyệt tại Văn bản số 983g/QĐ-PGDĐT ngày 10/11/2023, Dự án “Sửa chữa kè chống sạt lở và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Đồng Nghê, xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc” được phê duyệt tại Văn bản số 998c/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2023 và Dự án “Sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Cao Sơn, huyện Đà Bắc” được phê duyệt tại Văn bản số 984b/QĐ-PGDĐT ngày 11/10/2023.

- KHLCNT của PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN NINH GIANG (TỈNH HẢI DƯƠNG) cho Dự toán “Duy trì, chăm sóc cây xanh nội thị thị trấn Ninh Giang và cây xanh tuyến đường ĐH 01 địa phận xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 75/QĐ-KT&HT ngày 18/3/2024.

- KHLCNT của PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐAK ĐOA (TỈNH GIA LAI) cho Dự toán “Hỗ trợ bao bì, nhãn mác (bao gồm chi phí thiết kế lô gô mẫu mã; vận chuyển)” được phê duyệt tại Văn bản số 48/QĐ-UBND ngày 11/01/2024.

- KHLCNT của PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG (TỈNH ĐIỆN BIÊN) cho Dự án “Khắc phục hậu quả do thiên tai đường vào bản Pá Nậm, trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên” được phê duyệt tại Văn bản số 689/QĐ-UBND ngày 04/4/2024.

- Các KHLCNT của PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN KHÁNH VĨNH (TỈNH KHÁNH HÒA) cho Dự án “Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt xã Khánh Hiệp” được phê duyệt tại Văn bản số 221/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 và Dự án “Sửa chữa kênh mương cánh đồng Suối Ốc, xã Khánh Đông” được phê duyệt tại Văn bản số 220/QĐ-UBND ngày 13/3/2024.

- KHLCNT của PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THUẬN CHÂU (TỈNH SƠN LA) cho Dự toán “Chuẩn hóa các sản phẩm tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 14/QĐ-NN ngày 02/4/2024.

- KHLCNT của PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ HUYỆN THANH OAI (TP. HÀ NỘI) cho Dự toán “Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2024 - 2025” được phê duyệt tại Văn bản số 13813/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.

- KHLCNT của PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN HOÀI ÂN (TỈNH BÌNH ĐỊNH) cho Dự toán “Đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 03 xã, thị trấn (Ân Thạnh, Ân Đức, thị trấn Tăng Bạt Hổ)” được phê duyệt tại Văn bản số 6385/QĐ-UBND ngày 27/12/2023.

- Các KHLCNT của PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN LỤC NAM (TỈNH BẮC GIANG) cho Dự án “Xác định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư Lan Sơn số 1 (Giai đoạn 1), huyện Lục Nam” được phê duyệt tại Văn bản số 990/QĐ-UBND ngày 15/3/2024, Dự án “Xác định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dây và trạm biến áp 110kv Bắc Lũng (Đợt 2)” được phê duyệt tại Văn bản số 836/QĐ-UBND ngày 08/3/2024, Dự án “Xác định giá đất cụ thể của lô đất tái định cư tại dự án Khu dân cư số 2 làn 2 Quốc lộ 31, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 361/QĐ-UBND ngày 17/01/2024, Dự án “Xác định giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang thuộc Cụm công nghiệp Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (đối với phần diện tích đất ở và đất trồng cây lâu năm)” được phê duyệt tại Văn bản số 6460/QĐ-UBND ngày 16/11/2023, Dự án “Xác định giá đất khởi điểm để đấu giá đối với 01 lô đất ở tại thôn Ninh Hải, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 6457/QĐ-UBND ngày 16/11/2023, Dự án “Xác định giá đất khởi điểm để đấu giá đối với 01 lô đất ở tại thôn Ninh Hải, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 6457/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 và Dự án “Xác định giá đất khởi điểm để đấu giá đối với 06 lô đất ở tại thôn Tó, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 6456/QĐ-UBND ngày 16/11/2023.

- KHLCNT của SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LONG AN cho Dự án “Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ĐT.822 đoạn từ Tân Mỹ đến Hiệp Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 2982/QĐ-UBND ngày 01/4/2024.

- KHLCNT của SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIA LAI cho Dự toán “Kế hoạch thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Gia Lai” được phê duyệt tại Văn bản số 43/QĐ-STNMT ngày 21/3/2024.

- KHLCNT của SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA cho Dự án “Xác định giá đất cụ thể thực hiện dự án tại số 96 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, tp Nha Trang” được phê duyệt tại Văn bản số 588/QĐ-STNMT ngày 17/10/2023.

- KHLCNT của TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN (TỈNH LAI CHÂU) cho Dự án “Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Than Uyên” được phê duyệt tại Văn bản số 04/QĐ-TAND ngày 22/3/2024.

- KHLCNT của TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN YÊN LẬP (TỈNH PHÚ THỌ) cho Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập (giai đoạn 5)” được phê duyệt tại Văn bản số 396/QĐ-UBND ngày 27/3/2024.

- KHLCNT của TRUNG TÂM QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÀ MAU cho Dự án “Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Rạch Muỗi - Kênh Tây” được phê duyệt tại Văn bản số 158/QĐ-SNN ngày 27/02/2024.

- KHLCNT của TRUNG TÂM THÔNG TIN, TRIỂN LÃM VÀ ĐIỆN ẢNH cho Dự toán “Thuê xe ô tô khách 45 chỗ chở đoàn diễn viên tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên” được phê duyệt tại Văn bản số 11/QĐ-TTTLĐA ngày 22/3/2024.

- KHLCNT của TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA VÌ (TP. HÀ NỘI) cho Dự toán “Mua linh kiện, thiết bị CNTT để phục vụ nâng cấp và sửa chữa máy văn phòng của Trung tâm Y tế huyện Ba Vì” được phê duyệt tại Văn bản số 140/QĐ-TTYT ngày 29/3/2024.

- KHLCNT của TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CỦ CHI (TP. HỒ CHÍ MINH) cho Dự toán “Bơm mực máy in, sửa chữa thiết bị tin học năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 02/QĐ-TTYT ngày 08/01/2024.

- Các KHLCNT của TRƯỜNG CAO ĐẲNG LAI CHÂU cho Dự toán “Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng xe ô tô BKS 25A 00148” được phê duyệt tại Văn bản số 74/QĐ-CĐLC ngày 26/3/2024 và Dự toán “Cung cấp, trồng cây Bàng Đài Loan năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 49/QĐ-CĐLC ngày 05/3/2024.

- KHLCNT của TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN cho Dự toán “Gói thầu Mua chuột thí nghiệm Wistar thuộc Dự án Sản xuất các GONADOTROPIN chuỗi đơn để điều trị sinh sản; Mã số: VINIF.2020.DA05” được phê duyệt tại Văn bản số 641/QĐ-ĐHQN ngày 05/3/2024.

- KHLCNT của TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO AN 2 cho Dự toán “Mua sắm dàn âm thanh + phụ kiện kèm theo” được phê duyệt tại Văn bản số 63/QĐ-THBA2 ngày 07/3/2024.

- KHLCNT của TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC VỆ 1 cho Dự toán “Mua sắm thiết bị cho Trường Tiểu học Lạc Vệ 1 năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 19/QĐ-THLV1 ngày 29/3/2024.

- KHLCNT của TRƯỜNG THPT ĐA KIA cho Dự án “Sửa chữa, lắp đặt thiết bị nhà vệ sinh tầng trệt và lầu khối 12 phòng học Trường THPT Đa Kia” được phê duyệt tại Văn bản số 98/QĐ-THPTĐK ngày 27/3/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ AN PHÚ TÂY (HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH) cho Dự án “Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã An Phú Tây” được phê duyệt tại Văn bản số 240/QĐ-UBND ngày 01/3/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ DƯƠNG HÒA (THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ) cho Dự án “Nâng cấp, mở rộng nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Dương Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 960/QĐ-UBND ngày 01/4/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ HỢP THANH (HUYỆN MỸ ĐỨC, TP. HÀ NỘI) cho Dự án “Đường GTNT xóm Đồi Cháy, thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức” được phê duyệt tại Văn bản số 1604/QĐ-UBND ngày 02/4/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ NGUYÊN PHÚC (HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN) cho Dự án “Lập Quy hoạch chung xây dựng xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030” được phê duyệt tại Văn bản số 66/QĐ-UBND ngày 02/4/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ THĂNG BÌNH (HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA) cho Dự án “Tuyến đường giao thông kết hợp bờ bao ngăn lũ thôn Hồng Sơn xã Thăng Bình, huyện Nông Cống” được phê duyệt tại Văn bản số 42/QĐ-UBND ngày 05/3/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ THUẦN HƯNG (HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN) cho Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Thuần Hưng (tuyến đường Mả Tre thôn 3, thôn 4)” được phê duyệt tại Văn bản số 27/QĐ-UBND ngày 11/3/2024.

- Các KHLCNT của UBND HUYỆN HÒA VANG (TP. ĐÀ NẴNG) cho Dự án “Các tuyến kênh mương và đường giao thông nội đồng ở phía Tây và phía Đông Đài phát sóng An Hải tại thôn Tây An, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang” được phê duyệt tại Văn bản số 4411/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 và Dự án “Tuyến mương thoát nước thôn Đông Hoà” được phê duyệt tại Văn bản số 6028/QĐ-UBND ngày 29/11/2023.

- KHLCNT của UBND PHƯỜNG PHONG CỐC (THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH) cho Dự án “Cải tạo nâng cấp rãnh thoát nước, làm đường bê tông ngõ 66 đường Nguyễn Công Bao, phường Phong Cốc” được phê duyệt tại Văn bản số 73/QĐ-UBND ngày 01/4/2024.

- Các KHLCNT của UBND THỊ TRẤN TĂNG BẠT HỔ (HUYỆN HOÀI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH) cho Dự án “Xây dựng bếp ăn, nhà kho trường Mầm non 19/4” được phê duyệt tại Văn bản số 47/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 và Dự án “Tường rào mương thoát nước Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ” được phê duyệt tại Văn bản số 46/QĐ-UBND ngày 18/3/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ AN PHÚ THUẬN (HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP) cho Dự án “Đường Bà Xá (bờ Bắc), xã An Phú Thuận” được phê duyệt tại Văn bản số 64/QĐ-UBND ngày 22/3/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ ĐA PHƯỚC (HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH) cho Dự án “BTXM Đê bao khu A (đoạn ngoài ranh GPMB dự án Cây xanh cách ly)” được phê duyệt tại Văn bản số 333/QĐ-UBND ngày 01/02/2024.

- Các KHLCNT của UBND XÃ LÊ MINH XUÂN (HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH) cho Dự án “Đường bờ bắc kênh 12 khu B” được phê duyệt tại Văn bản số 108/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 và Dự án “Đường Bờ Nam Kênh 9 khu B” được phê duyệt tại Văn bản số 109/QĐ-UBND ngày 02/02/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ MƯỜNG ẢI (HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN) cho Dự án “Xây dựng kè chống sạt lở bản Xốp Xăng (dọc khe Nậm Típ), xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 250/QĐ-UBND ngày 09/3/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ TÂY YÊN (HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG) cho Dự án “Đường GTNT Kinh Láng Chim” được phê duyệt tại Văn bản số 77/QĐ-UBND ngày 01/4/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ THANH MAI (HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN) cho Dự án “Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin (thuộc tiểu dự án 2, dự án 10 chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)” được phê duyệt tại Văn bản số 3497/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.

- Các KHLCNT của UBND XÃ THƯỜNG PHƯỚC 1 (HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP) cho Dự án “Nạo vét mương Sáu Đãi” được phê duyệt tại Văn bản số 59/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 và Dự án “Nạo vét mương Hai Hưởng” được phê duyệt tại Văn bản số 32/QĐ-UBND ngày 20/3/2024.

- KHLCNT của UBND XÃ VÕNG LA (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) cho Dự án “Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 8 xóm Bãi, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh” được phê duyệt tại Văn bản số 2493/QĐ-UBND ngày 27/3/2024.

- KHLCNT của VĂN PHÒNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ cho Dự toán “Thuê dịch vụ tuần tra bảo về Cục Sở hữu trí tuệ” được phê duyệt tại Văn bản số 13/QĐ-SHTT ngày 31/3/2024.

- KHLCNT của VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN cho Dự toán “Mua sắm hệ thống âm thanh” được phê duyệt tại Văn bản số 165/QĐ-VP ngày 08/3/2024.

- KHLCNT của VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN (TỈNH THỪA THIÊN HUẾ) cho Dự án “Sửa chữa một số hạng mục Trụ sở UBND huyện” được phê duyệt tại Văn bản số 1152/QĐ-UBND ngày 29/3/2024.

- KHLCNT của VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY TAM BÌNH (TỈNH VĨNH LONG) cho Dự toán “Mua sắm trang thiết bị phục vụ họp không giấy (Văn phòng Huyện ủy Tam Bình)” được phê duyệt tại Văn bản số 1410/QĐ-UBND ngày 26/3/2024.

- KHLCNT của VIỆN DÂN TỘC HỌC cho Dự toán “In Tạp chí Dân tộc học năm 2024 của Tòa soạn Tạp chí Dân tộc học” được phê duyệt tại Văn bản số 24/QĐ-DTH ngày 31/01/2024.

- Các KHLCNT của VIỄN THÔNG BẮC KẠN cho Dự án “Mở rộng mạng cáp quang các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Bạch Thông, Ngân Sơn lần 1 năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 286/QĐ-VNPT-BCN-KTĐT ngày 26/3/2024 và Dự án “Mở rộng mạng cáp quang các huyện Ba Bể, Pác Nặm, Bạch Thông, Ngân Sơn lần 1 năm 2024” được phê duyệt tại Văn bản số 220/QĐ-VNPT-BCN-KTĐT ngày 08/3/2024.

Tin cùng chuyên mục