Kết quả lựa chọn nhà thầu công bố chậm ngày 10/4/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 10/4/2024 cho thấy nhiều chủ đầu tư thực hiện công bố chậm so với quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ ATP công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị công trình (Số thông báo: IB2300347696 - 00. 10/4/2024 08:21) thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Lương Tài, huyện Văn Lâm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 chậm hơn 82 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 668 với giá trúng thầu là 10.408.000.000 đồng.

Theo khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, KQLCNT phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THỐT NỐT (TP. CẦN THƠ) công bố KQLCNT cho Gói thầu Cung cấp thiết bị (Số thông báo: IB2200031757 - 00. 10/4/2024 17:06) thuộc dự toán Mua sắm trang thiết bị + sách giáo khoa lớp 3+7 theo Quyết định số 26/QĐ-PGDĐT ngày 16/12/2022 chậm hơn 344 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI HÀ THÀNH với giá trúng thầu là 10.195.497.300 đồng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp, mua sắm lắp đặt thiết bị, kết nối SCADA công trình Đa chia đa nối lưới điện trung áp tỉnh Cao Bằng năm 2023 (Số thông báo: IB2300179596 - 01. 10/4/2024 18:15) theo Quyết định số 1197/QĐ-PCCB ngày 13/9/2023 chậm hơn 151 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM với giá trúng thầu là 6.451.893.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TÂY SƠN (TỈNH BÌNH ĐỊNH) công bố KQLCNT cho Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300217371 - 00. 10/4/2024 16:31) thuộc Dự án Trường Tiểu học Trần Quang Diệu; Hạng mục: Xây dựng 06 phòng học và Khu hiệu bộ theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 chậm hơn 24 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN PHƯƠNG - CÔNG TY TNHH TMDV AN BẢO NAM với giá trúng thầu là 6.105.335.000 đồng.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN YÊN ĐỊNH (TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản) (Số thông báo: IB2400045779 - 00. 10/4/2024 14:20) thuộc Dự án Sửa chữa tuyến đê bao xã Yên Phú, huyện Yên Định (đoạn từ K2+00 - K3+800) theo Quyết định số 214/QĐ-BQLDA ngày 28/3/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG với giá trúng thầu là 5.480.705.000 đồng.

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN công bố KQLCNT cho Gói thầu MS-01 Cung cấp thiết bị, doanh cụ làm việc và sinh hoạt; hệ thống bếp công nghiệp (Số thông báo: IB2400015594 - 00. 10/4/2024 11:50) thuộc Dự án Xây dựng Đoàn 910/Quân chủng PK-KQ theo Quyết định số 1177/QĐ-PKKQ ngày 11/3/2024 chậm hơn 23 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI NAM với giá trúng thầu là 5.153.850.000 đồng.

UBND THỊ TRẤN LẬP THẠCH (HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC) công bố KQLCNT cho Gói thầu Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (Số thông báo: IB2300383916 - 00. 10/4/2024 16:03) thuộc Dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt thị trấn Lập Thạch năm 2024 theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 chậm hơn 64 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TRUNG NGUYÊN với giá trúng thầu là 3.669.469.000 đồng.

LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO công bố KQLCNT cho Gói thầu số 3 Nhóm máy móc thiết bị hàn (Dịch vụ cung cấp máy móc phục vụ thi công chế tạo cho Topside CPP-KNT Lần 1) (Số thông báo: IB2400032035 - 00. 10/4/2024 07:52) theo Quyết định số 22-24 XL.PTKD/BCKQLCNT ngày 27/3/2024 chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÒA THỊNH với giá trúng thầu là 3.492.709.000 đồng; Gói thầu số 4 Nhóm máy móc khác (Dịch vụ cung cấp máy móc phục vụ thi công chế tạo cho Topside CPP-KNT Lần 1) (Số thông báo: IB2400032136 - 00. 10/4/2024 07:55) theo Quyết định số 22-24 XL.PTKD/BCKQLCNT ngày 27/3/2024 chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HOÀNG NGUYÊN với giá trúng thầu là 3.097.039.116 đồng; Gói thầu Thuê dịch vụ cung cấp xe vận chuyển cho Lô 09-3/12 năm 2024 (DH số 28-DV-4251/23-HĐDK-TTH) (Số thông báo: IB2400023513 - 00. 10/4/2024 16:45) theo Quyết định số 690/24-BCKQLCNT-HĐDK/BMĐH ngày 13/3/2024 chậm hơn 21 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OCEAN INVEST với giá trúng thầu là 905.688.000 đồng và Gói thầu Thuê xe vận chuyển cho Lô 04-3 (Đơn hàng số 25-DV-4382/23-HĐDK-TTH) (Số thông báo: IB2400009676 - 00. 10/4/2024 16:44) theo Quyết định số 673/24-BCKQLCNT-HĐDK/BMĐH ngày 12/3/2024 chậm hơn 22 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ GIỚI LONG PHÁT với giá trúng thầu là 756.000.000 đồng.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TMC công bố KQLCNT cho Gói thầu Cầu rạch Cá Tôm (Số thông báo: IB2400009136 - 00. 10/4/2024 16:24) theo Quyết định số 62/QĐ-P.KT&HT ngày 25/02/2024 chậm hơn 33 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1-7 với giá trúng thầu là 3.260.537.000 đồng.

UBND XÃ THÀNH VINH (HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 02 Xây lắp và bảo hiểm (Số thông báo: IB2300034488 - 00. 10/4/2024 13:34) thuộc Dự án Sân vận động xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 chậm hơn 234 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THĂNG với giá trúng thầu là 2.112.757.000 đồng.

UBND HUYỆN THẠCH THẤT (TP. HÀ NỘI) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 10 Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: IB2400080111 - 00. 10/4/2024 16:17) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 chậm hơn 69 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AVITYCO - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN THANH BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SIÊU VIỆT - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP AN KHANG với giá trúng thầu là 1.782.050.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BẮC YÊN (TỈNH SƠN LA) công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất bản Phúc, xã Mường Khoa (Số thông báo: IB2400037372 - 01. 10/4/2024 17:41) theo Quyết định số 111/QĐ-BQL ngày 28/3/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ANH TUẤN SƠN LA với giá trúng thầu là 1.777.736.000 đồng.

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI XÂY DỰNG VIỆT công bố KQLCNT cho Gói thầu Tư vấn QLDA và giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400022483 - 00. 10/4/2024 23:03) thuộc Dự án Xây mới trường mầm non xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà 03 tầng 12 phòng học và các hạng mục ph theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 chậm hơn 30 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH 668 GROUP với giá trúng thầu là 1.280.000.000 đồng.

UBND XÃ TỨ YÊN (HUYỆN SÔNG LÔ, TỈNH VĨNH PHÚC) công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm thiết bị thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe xã Tứ Yên, huyện Sông Lô (Số thông báo: IB2300370605 - 00. 10/4/2024 08:18) theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 chậm hơn 74 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ ĐỒ CHƠI BÌNH DƯƠNG với giá trúng thầu là 1.153.530.000 đồng.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC HẢI PHÒNG công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Trạm biến áp 180KVA-35(22)/0,4KV Agribank Chi nhánh Kỳ Sơn, Bắc Hải Phòng (Số thông báo: IB2400079963 - 00. 10/4/2024 15:53) theo Quyết định số 1595/QĐ-NHNo.BHP-TH ngày 06/10/2023 chậm hơn 134 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THUẬN với giá trúng thầu là 936.630.000 đồng.

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG HẢI công bố KQLCNT cho Gói thầu Bảo trì, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2300334729 - 00. 10/4/2024 20:40) thuộc Dự toán Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Camera do Ủy ban nhân dân Quận đầu tư lắp đặt trên địa bàn quận Bình Tân theo Quyết định số 13567/QĐ-CABT-CTHC ngày 11/12/2023 chậm hơn 88 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HUY VŨ với giá trúng thầu là 746.956.450 đồng.

BỆNH VIỆN 30/4 công bố KQLCNT cho Gói thầu số 2 Cung cấp bao đựng rác cho các khoa, phòng tại Bệnh viện 30-4, năm 2023-2024 (Số thông báo: IB2300377968 - 00. 10/4/2024 12:00) theo Quyết định số 627/QĐ-BV ngày 19/3/2024 chậm hơn 17 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINA VIỆT TÍN với giá trúng thầu là 710.168.800 đồng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN công bố KQLCNT cho Gói thầu 08.QLDA.ĐTXD.2.2024: Tư vấn quản lý dự án “Cải tạo, nâng cấp mạch vòng lộ 472-475-478E1.19” (Số thông báo: IB2400079417 - 00. 10/4/2024 08:25) theo Quyết định số 04/TT-PCSOCSON ngày 29/02/2024 chậm hơn 30 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI với giá trúng thầu là 603.095.392 đồng.

UBND THỊ TRẤN YÊN CÁT (HUYỆN NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HÓA) công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400079242 - 00. 10/4/2024 04:46) thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp sân Trường Tiểu học Yên Cát, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 chậm hơn 16 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG NHƯ XUÂN với giá trúng thầu là 554.806.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TÂN HƯNG (TỈNH LONG AN) công bố KQLCNT cho Gói thầu xây lắp Cải tạo, sửa chữa trạm y tế cũ xã Vĩnh Bửu thành trụ sở BCHQS xã Vĩnh Bửu (Số thông báo: IB2400079817 - 00. 10/4/2024 13:51) theo Quyết định số 29/QĐ-DA ngày 26/3/2024 chậm hơn 12 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MỸ NGỌC TÂN HƯNG với giá trúng thầu là 522.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN GIAO THỦY (TỈNH NAM ĐỊNH) công bố KQLCNT cho Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (Số thông báo: IB2400080275 - 00. 10/4/2024 16:41) thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Châu, huyện Giao Thủy theo Quyết định số 6693/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 chậm hơn 75 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG với giá trúng thầu là 492.000.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục