Kết quả lựa chọn nhà thầu công bố chậm ngày 15/4/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu về công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 15/4/2024 cho thấy nhiều chủ đầu tư thực hiện công bố chậm so với quy định.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TÂN PHƯỚC (TỈNH TIỀN GIANG) công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp thi công công xây dựng (Số thông báo: IB2400085328 - 00. 15/4/2024 08:23) thuộc Dự án Nạo vét tuyến kênh nội đồng liên ấp kênh 200 ấp 3 - Ô bao số 2 ấp 5 - Ô bao số 3 ấp 1 - Ô bao số 5 theo Quyết định số 131/QĐ-BQL ngày 01/4/2024 chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẤN ĐẠT TIỀN GIANG với giá trúng thầu là 913.000.000 đồng.

Theo khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, KQLCNT phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN HẠ LANG (TỈNH CAO BẰNG) công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300174211 - 00. 15/4/2024 14:59) thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Cô Ngân - xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 106/QĐ-BQLDA ngày 14/8/2023 chậm hơn 176 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ANH LONG với giá trúng thầu là 12.600.483.070 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300368667 - 01. 15/4/2024 15:13) thuộc Dự án Xây dựng chợ Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 36/QĐ-BQLDA ngày 26/02/2024 chậm hơn 36 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG VÀ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY - CHỮA CHÁY MIỀN BẮC với giá trúng thầu là 12.010.376.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300207813 - 00. 15/4/2024 15:04) thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Thống Nhất - xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 161/QĐ-BQLDA ngày 11/9/2023 chậm hơn 156 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÀI ĐỨC - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÁM HAI với giá trúng thầu là 9.942.435.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300177309 - 00. 15/4/2024 14:55) thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Đức Quang - Kim Loan - Nà Chi (xã Cao Thăng) huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 115/QĐ-BQLDA ngày 16/8/2023 chậm hơn 174 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ CAO BẰNG với giá trúng thầu là 9.829.256.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300205865 - 00. 15/4/2024 15:07) thuộc Dự án Trạm Y tế xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 170/QĐ-BQLDA ngày 18/9/2023 chậm hơn 151 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN ÂN với giá trúng thầu là 5.752.669.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300177969 - 00. 15/4/2024 16:27) thuộc Dự án Đường giao thông Bản Làng - Bản Khúa, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 116/QĐ-BQLDA ngày 16/8/2023 chậm hơn 174 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH BẢO CHÂU CAO BẰNG với giá trúng thầu là 2.810.663.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300175027 - 00. 15/4/2024 16:23) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã Kim Loan - Đức Quang theo Quyết định số 117/QĐ-BQLDA ngày 16/8/2023 chậm hơn 174 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÁM HAI với giá trúng thầu là 1.754.336.000 đồng; Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300173966 - 01. 15/4/2024 14:45) thuộc Dự án Đường giao thông Pác Ngườm, Bản Thuộc, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 97/QĐ-BQLDA ngày 10/8/2023 chậm hơn 178 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI LÂM với giá trúng thầu là 1.156.536.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG THỊ XÃ KỲ ANH (TỈNH HÀ TĨNH) công bố KQLCNT cho Gói thầu 01-XL Thi công xây dựng công trình Lâm Viên khu đô thị trung tâm thị xã Kỳ Anh (Số thông báo: IB2400037825 - 00. 15/4/2024 10:48) theo Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 chậm hơn 14 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐÔNG ANH với giá trúng thầu là 17.558.378.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp công trình: Xây dựng đường cứu nạn trên Đèo Cón tại Km2+100 (trái tuyến) và Km7+300 (phải tuyến) và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên QL.32B, tỉnh Phú Thọ (Số thông báo: IB2400021346 - 00. 15/4/2024 14:54) theo Quyết định số 377/QĐ-SGTVT ngày 02/4/2024 chậm hơn 10 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ với giá trúng thầu là 3.486.882.000 đồng.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TUYÊN QUANG công bố KQLCNT cho Gói thầu In và phát hành Bản tin Thông báo nội bộ năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Số thông báo: IB2400005986 - 00. 15/4/2024 10:40) theo Quyết định số 306-QĐ/BTGTU ngày 27/01/2024 chậm hơn 56 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VŨ LIÊN - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM với giá trúng thầu là 1.433.440.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THĂNG LONG công bố KQLCNT cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300322203 - 00. 15/4/2024 08:52) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục UBND xã Vĩnh Khúc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 chậm hơn 87 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI - XÂY DỰNG THIÊN LONG với giá trúng thầu là 4.162.297.000 đồng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Châu Thành (Số thông báo: IB2300381615 - 00. 15/4/2024 10:51) theo Quyết định số 460/QĐ-PCTG ngày 15/3/2024 chậm hơn 22 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÁI HẢI với giá trúng thầu là 17.746.933.986 đồng.

CÔNG TY TNHH JETCO ASIA công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua xăng E5 RON92-II và dầu DO 0,05%S-II phục vụ công tác cho Lữ đoàn năm 2024 (Số thông báo: IB2400051099 - 00. 15/4/2024 16:05) theo Quyết định số 384/QĐ-LĐ ngày 25/3/2024 chậm hơn 16 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ TPP với giá trúng thầu là 1.325.966.780 đồng; Gói thầu Mua xăng E5 Ron 92-II, Dầu DO 0,05%S-II (Số thông báo: IB2400050768 - 00. 15/4/2024 15:54) theo Quyết định số 1206/QĐ-BCH ngày 26/3/2024 chậm hơn 15 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ QUỐC TẾ TPP với giá trúng thầu là 1.008.940.000 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI AN GIANG công bố KQLCNT cho Gói thầu số 02 Thi công xây dựng + cung cấp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400085396 - 00. 15/4/2024 08:47) thuộc Dự án Hồ chứa nước Soài So - Hạng mục: Lắp đặt trạm quan trắc mực nước, thấm và chuyển vị tự động theo Quyết định số 427/QĐ-KTTL ngày 14/11/2022 chậm hơn 371 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP PHÁT với giá trúng thầu là 829.951.000 đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC THÀNH công bố KQLCNT cho Gói thầu số 3 Xử lý rác thải sinh hoạt huyện Bến Lức tại bãi rác Tâm Sinh Nghĩa năm 2023 (Số thông báo: IB2300309572 - 00. 15/4/2024 17:52) thuộc Dự án Thu gom, vận chuyển năm 2022 - 2023 và xử lý rác sinh hoạt huyện Bến Lức đến bãi rác Tâm Sinh Nghĩa theo Quyết định số 5147/QĐ-TNMT ngày 14/12/2023 chậm hơn 88 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN TÂM SINH NGHĨA với giá trúng thầu là 18.902.375.000 đồng; Gói thầu Cung cấp bìa gấp phục vụ tuyển sinh năm học 2023-2024 (Số thông báo: IB2300361895 - 01. 15/4/2024 11:50) theo Quyết định số 45/QĐ-ĐHCN ngày 05/01/2024 chậm hơn 72 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN ẤN BAO BÌ ĐÌNH TOÀN với giá trúng thầu là 1.278.760.000 đồng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẠI LÂM MỘC công bố KQLCNT cho Gói thầu Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400051136 - 00. 15/4/2024 09:42) thuộc Dự án Nâng cấp đường GTNT Ấp Bến Long (Đoạn ngã 4 Bến Long đến nhà ông Lê Văn Rân) theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 chậm hơn 12 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH HỮU NGHỊ với giá trúng thầu là 999.800.000 đồng; Gói thầu Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400052338 - 00. 15/4/2024 09:53) thuộc Dự án Đường QLN2 - 6 Huyện đến cống ba miệng (Giồng Ngang) theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 chậm hơn 12 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH NHÂN L.A với giá trúng thầu là 999.700.000 đồng; Gói thầu Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400051136 - 00. 15/4/2024 09:29) thuộc Dự án Nâng cấp đường GTNT Ấp Bến Long (Đoạn ngã 4 Bến Long đến nhà ông Lê Văn Rân) theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 chậm hơn 12 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH HỮU NGHỊ với giá trúng thầu là 999.700.000 đồng.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Mua sắm thiết bị, hàng hóa thực hiện dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 trên địa bàn xã Cúc Phương (Số thông báo: IB2300345246 - 00. 15/4/2024 09:28) theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 chậm hơn 89 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANH MINH MBH với giá trúng thầu là 716.850.000 đồng.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG DƯƠNG công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình: Cổng, nhà bảo vệ Trường Đại học Kiên Giang (Số thông báo: IB2400025661 - 00. 15/4/2024 09:45) theo Quyết định số 147/QĐ-ĐHKG ngày 23/02/2024 chậm hơn 37 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT THẮNG với giá trúng thầu là 2.678.946.066 đồng.

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN PHÚ TÂN (TỈNH AN GIANG) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 01 Thi công xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400086012 - 00. 15/4/2024 13:32) thuộc Dự án Nâng cấp chỉnh trang khuôn viên các phòng ban chuyên môn theo Quyết định số 177/QĐ-KTHT ngày 07/7/2023 chậm hơn 202 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ PHÚ GIANG với giá trúng thầu là 898.984.000 đồng.

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN công bố KQLCNT cho Gói thầu Số hóa tài liệu lưu trữ tại Sở Tài chính Thái Nguyên (Số thông báo: IB2200066006 - 00. 15/4/2024 10:12) theo Quyết định số 261/QĐ-STC ngày 12/12/2022 chậm hơn 351 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC LAI với giá trúng thầu là 936.286.668 đồng.

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN công bố KQLCNT cho Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán (Số thông báo: IB2400086869 - 00. 15/4/2024 17:33) theo Quyết định số 98/QĐ-TCT-KHĐT ngày 24/01/2024 chậm hơn 59 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT với giá trúng thầu là 845.514.450 đồng.

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP công bố KQLCNT cho Gói thầu Thi công xây dựng cầu Sin Quyền (Số thông báo: IB2400033137 - 00. 15/4/2024 16:32) theo Quyết định số 276/QĐ-VIMICO ngày 26/3/2024 chậm hơn 15 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH LÀO CAI. với giá trúng thầu là 17.464.039.338 đồng.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN LẬP (TỈNH PHÚ THỌ) công bố KQLCNT cho Gói thầu số 03 Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn tại TTYT huyện Yên Lập (Số thông báo: IB2300350444 - 00. 15/4/2024 10:39) theo Quyết định số 402/QĐ-TTYT ngày 21/12/2023 chậm hơn 83 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là LIÊN DANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MEDITECH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH TRỌNG TÍN - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN với giá trúng thầu là 3.346.700.000 đồng.

TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 7 công bố KQLCNT cho Gói thầu Mua sắm vật chất, văn phòng phẩm bảo đảm huấn luyện bằng NSNN giao bảo đảm thực hiện đề án 799 giai đoạn đầu năm 2024 (Số thông báo: IB2400057850 - 00. 15/4/2024 14:32) theo Quyết định số 278/QĐ-TQS ngày 30/3/2024 chậm hơn 11 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CƠ SỞ THỐNG NHẤT với giá trúng thầu là 789.400.000 đồng.

UBND XÃ CAM CHÍNH (HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ) công bố KQLCNT cho Gói thầu Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: IB2400038700 - 00. 15/4/2024 15:28) thuộc Dự án Trung tâm văn hóa và Học tập cộng đồng thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 chậm hơn 21 ngày so với quy định. Nhà thầu trúng thầu là CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT TIẾN C.U.A với giá trúng thầu là 1.138.079.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục