(BĐT) - Sở Y tế Lạng Sơn (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, với tổng dự toán 261.013.552.319 đồng.
Lạng Sơn: Hơn 261 tỷ đồng mua sắm thuốc tập trung 2021

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu cùng thuộc Dự án được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, dự kiến cùng mở thầu ngày 6/5/2021, gồm: Gói thầu Thuốc generic (giá gói thầu 232.990.418.398 đồng); Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu 18.201.788.260 đồng); Gói thầu Vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 9.821.345.661 đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.