Lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo đánh giá hệ thống đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự thảo Báo cáo Đánh giá hệ thống đấu thầu Việt Nam đang được đưa ra lấy ý kiến hoàn thiện, với đề xuất các góp ý gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 8/12/2023.
Hệ thống đấu thầu Việt Nam đã có khuôn khổ pháp lý và quy định hướng dẫn minh bạch, có tổ chức. Ảnh: Lê Tiên
Hệ thống đấu thầu Việt Nam đã có khuôn khổ pháp lý và quy định hướng dẫn minh bạch, có tổ chức. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong khuôn khổ hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong lĩnh vực đấu thầu, chuyên gia của WB và ADB đã tiến hành đánh giá tổng thể công tác đấu thầu của Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2020 theo phương pháp đánh giá hệ thống đấu thầu (MAPS). Báo cáo tập trung đánh giá 4 nội dung: Khung khổ pháp lý; năng lực quản lý và khung thể chế; nghiệp vụ đấu thầu và thực tiễn triển khai; trách nhiệm giải trình, tính liêm chính và minh bạch trong đấu thầu.

Đơn cử, ở trụ cột khuôn khổ pháp lý, Dự thảo Báo cáo nhấn mạnh, hệ thống đấu thầu hiện tại đã có một khuôn khổ pháp lý và quy định hướng dẫn tốt, minh bạch, có tổ chức. Lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) được quy định đầy đủ trong một luật riêng. Hệ thống có các yêu cầu đăng tải thông tin phù hợp và việc áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng, bảo đảm cho quá trình mua sắm được thực hiện công khai.

Với trụ cột về khung thể chế và năng lực quản lý, hệ thống đấu thầu hiện tại có cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành là Cục Quản lý đấu thầu với vai trò và nhiệm vụ của các bên liên quan được quy định rõ ràng. Hệ thống đấu thầu điện tử đang hoạt động hiệu quả.

Về trụ cột trách nhiệm giải trình, tính liêm chính và minh bạch, hệ thống đấu thầu mua sắm công có điểm mạnh là thông tin đấu thầu dễ tiếp cận, tham vấn công khai; có cơ quan kiểm soát độc lập có uy tín và được đánh giá hiệu quả…

Dự thảo Báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị như xây dựng Cẩm nang kiểm toán đấu thầu, cải thiện cơ chế rà soát và giải quyết khiếu nại...

Tin cùng chuyên mục