(BĐT) - Trong 3 ngày, 14 - 16/10/2019, tại Đà Nẵng, Cục Quản lý đấu thầu, Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản cho các cán bộ phụ trách lĩnh vực này của Bộ Quốc phòng.
Nâng cao năng lực về đấu thầu cho cán bộ Bộ Quốc phòng

Đại tá Nguyễn Bảo Long, Trưởng phòng Đấu thầu - Cục Kế hoạch và Đầu tư thuộc Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng

Theo đó, hơn 140 cán bộ thuộc các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Hải quân, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Tư lệnh Hóa học, Quân chủng Phòng không - Không quân, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc... đã tham gia khóa bồi dưỡng. Đại tá Nguyễn Bảo Long, Trưởng phòng Đấu thầu - Cục Kế hoạch và Đầu tư thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp tham gia thỉnh giảng với chuyên đề “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu”.

Khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ Bộ Quốc phòng gồm 6 chuyên đề: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quy trình lựa chọn nhà thầu, Lựa chọn nhà thầu qua mạng, Hợp đồng và bảo đảm liêm chính trong đấu thầu, Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.