Ngày 11/4: 95 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 11/4/2024 có 95 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 20 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 25 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.

* 20 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NGỌC LẶC (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 2 Thi công xây dựng dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 518D xã Cao Thịnh đi xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (Số thông báo: IB2400057915 - 02. 11/04/2024 15:26), có giá gói thầu 13.153.170.435 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔNG SƠN, giá trúng thầu 13.149.606.205 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MƯỜNG LA (TỈNH SƠN LA) mời thầu Gói thầu số 2 Thi công xây dựng dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ đường tỉnh 518D xã Cao Thịnh đi xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (Số thông báo: IB2400057915 - 02. 11/04/2024 15:26), có giá gói thầu 12.229.152.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN K50 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TUẤN MINH, giá trúng thầu 12.223.611.000 đồng.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu Cung cấp suất ăn (Số thông báo: IB2400043657 - 01. 11/04/2024 14:08), có giá gói thầu 11.941.760.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN HƯƠNG VIỆT, giá trúng thầu 11.941.760.000 đồng.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT THÔNG TIN CÔNG NGHỆ CAO mời thầu Gói thầu số 01 Mua sắm vật tư, linh kiện (Số thông báo: IB2400050037 - 00. 11/04/2024 10:25), có giá gói thầu 8.200.464.500 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG STV VIỆT NAM, giá trúng thầu 8.197.223.474 đồng.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TUYÊN QUANG mời thầu Gói thầu số 01 Mua cây giống Keo lai mô hỗ trợ trồng rừng tập trung tại các huyện Hàm Yên và Sơn Dương (Số thông báo: IB2400032076 - 00. 11/04/2024 07:42), có giá gói thầu 7.315.490.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC, giá trúng thầu 7.314.227.935 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 15 - CHI NHÁNH CÔNG TY 75 mời thầu Gói thầu Phục hóa, XDĐR đất cao su thanh lý, làm hàng rào bảo vệ, đào hố, cày chăm sóc cao su trồng mới năm 2024 thuộc dự án đầu tư trồng mới cao su giai đoạn 2023-2026/CN Công ty 75 và cày chăm sóc cao su KTCB năm 2 thuộc dự án đầu tư trồng mới cao su năm 2021-2023/CN Công ty 75 (Số thông báo: IB2400026597 - 00. 11/04/2024 15:02), có giá gói thầu 3.377.738.714 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MTV HÀ ANH - CÔNG TY TNHH THỦY TUẤN PHÁT GIA LAI - CÔNG TY TNHH MTV HỒ ANH QUÂN, giá trúng thầu 3.377.445.500 đồng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD; khảo sát, lập TKBVTC-DT Dự án Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các huyện Tân Hồng, Châu Thành và Lấp Vò (Số thông báo: IB2400081018 - 00. 11/04/2024 08:56), có giá gói thầu 3.364.987.638 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH, giá trúng thầu 3.364.987.638 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG mời thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình Xây mới nhà văn hóa xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (Số thông báo: IB2400057817 - 00. 11/04/2024 17:26), có giá gói thầu 2.916.125.306 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG HƯƠNG, giá trúng thầu 2.914.839.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG mời thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi Háng Âu Vua xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (Số thông báo: IB2400057547 - 00. 11/04/2024 17:20), có giá gói thầu 2.628.646.550 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LÂM PHÚC, giá trúng thầu 2.628.543.000 đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC ĐUỐNG mời thầu Gói thầu số 3 Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị, công trình Sửa chữa kênh dẫn vào bể hút, bể xả, kênh xả tiêu trạm bơm Phấn Động (Số thông báo: IB2400052809 - 00. 11/04/2024 10:12), có giá gói thầu 2.592.229.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẮC NINH, giá trúng thầu 2.591.492.000 đồng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD; khảo sát, lập TKBVTC-DT Dự án Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực TP Hồng Ngự, huyện Tháp Mười và Lai Vung (Số thông báo: IB2400081358 - 00. 11/04/2024 10:23), có giá gói thầu 2.424.129.029 đồng. Nhà thầu trúng thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN NAM, giá trúng thầu 2.424.129.029 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THUẬN BẮC (TỈNH NINH THUẬN) mời thầu Gói thầu số 08 Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Trường Tiểu học Công Hải (hạng mục: 02 phòng học, 02 phòng bộ môn) (Số thông báo: IB2400053755 - 00. 11/04/2024 09:59), có giá gói thầu 2.188.192.272 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HẢI VÂN, giá trúng thầu 2.187.192.256 đồng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD; khảo sát, lập TKBVTC-DT Dự án Lưới điện trung, hạ thế và TBA cấp điện Đường ĐT853 (Số thông báo: IB2400081058 - 00. 11/04/2024 09:05), có giá gói thầu 1.867.132.112 đồng. Nhà thầu trúng thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN NAM, giá trúng thầu 1.867.132.112 đồng.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA ĐÀ NẴNG mời thầu Gói thầu Mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung năm 2024 (Số thông báo: IB2400082125 - 00. 11/04/2024 15:25), có giá gói thầu 1.809.788.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN, giá trúng thầu 1.809.788.000 đồng.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC mời thầu Gói thầu Cung ứng giáo viên nước ngoài cho trường tiểu học Nguyễn Trung Trực năm học 2023 - 2024 (Số thông báo: IB2300284891 - 00. 11/04/2024 11:44), có giá gói thầu 1.663.200.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC QUỐC TẾ MỸ, giá trúng thầu 1.663.200.000 đồng.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD; khảo sát, lập TKBVTC-DT Dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực TP. Cao Lãnh và huyện Thanh Bình (Số thông báo: IB2400081769 - 00. 11/04/2024 14:01), có giá gói thầu 1.586.587.350 đồng. Nhà thầu trúng thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN NAM, giá trúng thầu 1.586.587.350 đồng.

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM mời thầu Gói thầu Mua sắm xe ô tô 05 phục vụ công tác chung (Số thông báo: IB2400070819 - 00. 11/04/2024 18:10), có giá gói thầu 1.405.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOYOTA MỸ ĐÌNH, giá trúng thầu 1.405.000.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG mời thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi Huổi Ca 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (Số thông báo: IB2400056147 - 00. 11/04/2024 17:18), có giá gói thầu 1.383.500.030 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẠI TÍN, giá trúng thầu 1.382.868.000 đồng.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHIÊM HÓA (TỈNH TUYÊN QUANG) mời thầu Gói thầu số 04 Mua sắm con giống, thức ăn hốn hợp nuôi Cá tầm (Số thông báo: IB2400054797 - 00. 11/04/2024 15:57), có giá gói thầu 1.158.472.800 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAO VIỆT TUYÊN QUANG - TRUNG TÂM THỦY SẢN, giá trúng thầu 1.158.472.800 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI mời thầu Gói thầu số 11 Thi công rà phá bom mìn công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Số thông báo: IB2400082195 - 00. 11/04/2024 15:41), có giá gói thầu 1.147.523.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN), giá trúng thầu 1.147.000.000 đồng.

* 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%:

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM mời thầu Gói thầu SCMĐ1-HLD-2023 Thi công sửa chữa mặt đường, an toàn giao thông tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (Số thông báo: IB2300352646 - 01. 11/04/2024 18:35), có giá gói thầu 100.199.887.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH THĂNG LONG L T - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG B.M.T, giá trúng thầu 99.398.471.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ (TỈNH QUẢNG NINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400044188 - 00. 11/04/2024 16:44) thuộc Dự án Sửa chữa bảo trì để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường Thượng Yên Công (đoạn từ ngã tư Nam Mẫu đến phường Vàng Danh), thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có giá gói thầu 43.490.274.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT - TIỀN PHƯƠNG, giá trúng thầu 43.281.482.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời thầu Gói 04 Thi công công trình Cải tạo nâng cấp đường dây 10kV lên vận hành 35kV xóa bỏ trạm trung gian Thanh Khê, Nghĩa Thuận, Quỳnh Tam (Số thông báo: IB2400040262 - 00. 11/04/2024 15:47), có giá gói thầu 32.228.945.911 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT - CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC TRUNG BỘ - CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI NGỌC, giá trúng thầu 32.093.299.882 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA mời thầu Gói thầu số 12 Cung cấp và vận chuyển cột thép đường dây đấu nối (Số thông báo: IB2300360069 - 00. 11/04/2024 09:42) thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Gia Lộc và đường dây đấu nối, có giá gói thầu 28.395.169.150 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CỘT THÉP ĐÔNG ANH, giá trúng thầu 28.295.029.201 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠI TỪ (TỈNH THÁI NGUYÊN) mời thầu Gói thầu Xây lắp + lắp đặt thiết bị + chi phí thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường (Số thông báo: IB2400047971 - 01. 11/04/2024 08:32) thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở UBND và các công trình phụ trợ xã Yên Lãng huyện Đại Từ, có giá gói thầu 14.950.823.159 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA AN ICC - CÔNG TY TNHH GLOBAL ME, giá trúng thầu 14.941.613.405 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN LỤC NAM (TỈNH BẮC GIANG) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và đảm bảo An toàn giao thông công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường qua Đền Thượng khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam (Số thông báo: IB2400052847 - 00. 11/04/2024 09:15), có giá gói thầu 14.780.681.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP XÂY LẮP 3, giá trúng thầu 14.761.151.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG THÀNH mời thầu Gói thầu số 08 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: IB2400044794 - 01. 11/04/2024 15:55) thuộc Dự án Tuyến ống cấp nước DN500 cầu vượt sông Hương, có giá gói thầu 13.478.269.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM CHÂU ÂU, giá trúng thầu 13.358.652.238 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MỸ XUYÊN (TỈNH SÓC TRĂNG) mời thầu Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình (km4+435 - Km5+455; Cầu kênh Ba Sông và Cống hộp ngang đường) (Số thông báo: IB2400048890 - 00. 11/04/2024 16:25) thuộc Dự án Đầu tư hạ tầng vùng sản xuất tôm lúa hữu cơ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, có giá gói thầu 13.347.799.313 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT THUẬN THÀNH, giá trúng thầu 13.282.264.781 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Ý YÊN (TỈNH NAM ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới, tiêu trạm bơm Đình Thượng thuộc hệ thống thủy nông Ý Yên (Số thông báo: IB2400061414 - 00. 11/04/2024 16:23), có giá gói thầu 13.292.117.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN GIA MINH, giá trúng thầu 13.211.360.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SỐ 9-NA mời thầu Gói thầu số 06 Phần xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400054878 - 00. 11/04/2024 08:13) thuộc Dự án Hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư (để đấu giá và tái định cư) tại xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, có giá gói thầu 13.152.828.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU SỐ I, giá trúng thầu 13.136.990.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN AN DƯƠNG - HẢI PHÒNG mời thầu Gói thầu số 03 Thi công Xây lắp (Số thông báo: IB2400060296 - 00. 11/04/2024 15:39) thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học An Hưng, có giá gói thầu 12.636.294.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHANG MINH - CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PCCC BẮC HÀ, giá trúng thầu 12.608.064.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 26 mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400066683 - 00. 11/04/2024 08:47) thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng đường từ QL7C vào đình Long Thái, mở rộng khuôn viên đình và một số hạng mục ách yếu xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, có giá gói thầu 12.387.083.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG HOÀNG PHÁT, giá trúng thầu 12.376.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẠC LIÊU mời thầu Gói thầu XL01 Đầu tư, nâng cấp và lắp đặt trạm bơm, cống ngăn (Số thông báo: IB2300366655 - 00. 11/04/2024 10:30), có giá gói thầu 12.390.858.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MIỀN TÂY - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI NAM, giá trúng thầu 12.328.637.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KHANG AN mời thầu Gói thầu 01 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400036021 - 00. 11/04/2024 10:01) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp vỉa hè, rãnh thoát nước đường nội thị thị trấn Lai Cách, có giá gói thầu 12.012.422.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG HẢI NINH, giá trúng thầu 11.999.440.622 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUỲNH PHỤ (TỈNH THÁI BÌNH) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông (Số thông báo: IB2400054557 - 00. 11/04/2024 09:57) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ Trạm y tế xã An Vinh đi đền Tứ phủ, huyện Quỳnh Phụ, có giá gói thầu 11.593.436.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, giá trúng thầu 11.559.999.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HÀ TRUNG (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300336838 - 00. 11/04/2024 20:11) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Chuông xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, có giá gói thầu 11.179.610.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN HÀN LÊ, giá trúng thầu 11.169.722.221 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 386 mời thầu Gói thầu số 1 Xây dựng hạng mục kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật (Số thông báo: IB2400036959 - 00. 11/04/2024 16:17) thuộc Dự án Nhà ở cơ quan Trung đoàn 98/Sư đoàn 316 và hạ tầng phụ trợ Sư đoàn Bộ binh 316/Quân khu 2, có giá gói thầu 10.579.832.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH NT THUẬN THÀNH, giá trúng thầu 10.570.864.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ CÁT TÂN (HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị (Số thông báo: IB2400029473 - 00. 11/04/2024 11:33) thuộc Dự án Nhà làm việc UBND xã Cát Tân, hạng mục: Nhà làm việc 02 tầng 18 phòng (01 phòng họp); Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Phòng tiếp, có giá gói thầu 9.751.184.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & XÂY DỰNG NAM NGÂN, giá trúng thầu 9.679.439.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN KIẾN AN (TP. HẢI PHÒNG) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400043103 - 01. 11/04/2024 10:07) thuộc Dự án Xây dựng nhà lớp học 4 tầng Trường Tiểu học Đồng Hòa, có giá gói thầu 9.266.914.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NAM SƠN VÀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI PHÒNG, giá trúng thầu 9.237.532.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ (TỈNH NINH BÌNH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400028536 - 00. 11/04/2024 20:04) thuộc Dự án Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km3+000 - Km3+250; Km3+350 - Km3+428,55; Km3+979,55 - Km5+575;Km6+000 - Km7+000, Quốc lộ 45, tỉnh Ninh Bình, có giá gói thầu 9.206.143.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CHÂU GIANG, giá trúng thầu 9.152.091.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (LOẠI HÌNH: CÔNG TY TNHH) mời thầu Gói thầu Quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ của Tổng Công ty trên các Adnetwork có người dùng lớn năm 2024 (Số thông báo: IB2400017643 - 00. 11/04/2024 10:56), có giá gói thầu 8.875.900.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAZA, giá trúng thầu 8.869.300.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MỸ XUYÊN (TỈNH SÓC TRĂNG) mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình Đường Huỳnh Phẩm - Thạnh Bình (từ Huỳnh Phẩm - Đường Huyện 53) - giai đoạn 2, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (Số thông báo: IB2400043026 - 00. 11/04/2024 15:52), có giá gói thầu 8.570.307.485 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TÂM NHƯ - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TUẤN HUY - CÔNG TY TNHH PHÚC LỢI, giá trúng thầu 8.527.992.667 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THĂNG LONG mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300362563 - 01. 11/04/2024 20:00) thuộc Dự án Cầu nội đồng bắc qua sông Tam Bá Hiển xã Vĩnh Khúc, có giá gói thầu 8.322.700.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI - XÂY DỰNG THIÊN LONG, giá trúng thầu 8.301.748.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ PHÚC, HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây lắp (Bao gồm cả chi phí đảm bảo ATGT trong quá trình thi công) công trình (Số thông báo: IB2400057785 - 01. 11/04/2024 15:12) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐX.07 xã Phú Phúc - Đoạn từ nhà ông Đức đến đường ĐH.08 và đoạn t, có giá gói thầu 8.130.556.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THỊNH HÀ, giá trúng thầu 8.088.523.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN mời thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400041696 - 00. 11/04/2024 08:47) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, có giá gói thầu 7.928.586.712 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI THẮNG, giá trúng thầu 7.909.095.314 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ NAM HỒNG (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400056088 - 00. 11/04/2024 15:14) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa thôn Đoài, xã Nam Hồng, có giá gói thầu 7.772.944.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG HƯNG, giá trúng thầu 7.750.755.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NGỌC LẶC (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 2 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả lắp đặt thiết bị và dự phòng) (Số thông báo: IB2400041886 - 01. 11/04/2024 15:33) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND huyện Ngọc Lặc và các hạng mục công trình phụ trợ, có giá gói thầu 7.081.784.742 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NAM THỌ, giá trúng thầu 7.070.868.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CỤC TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ/BTTM mời thầu Gói thầu XL-13 Xây dựng tường rào (Số thông báo: IB2400057847 - 00. 11/04/2024 15:22) thuộc Dự án Điều chỉnh dự án ĐTXD Doanh trại Lữ đoàn 87/Cục TCĐT, có giá gói thầu 6.830.341.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ICT HÀ AN, giá trúng thầu 6.815.539.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN YÊN ĐỊNH (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400045574 - 00. 11/04/2024 14:10) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Cây Vông, thôn Xuân Trường, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1), có giá gói thầu 6.721.480.082 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TM & XL PHƯƠNG ANH - LIÊN DANH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOÀNG GIA - CÔNG TY TNHH TM & XL PHƯƠNG ANH, giá trúng thầu 6.712.483.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN YÊN ĐỊNH (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400039772 - 00. 11/04/2024 14:24) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Tân Thành, xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1), có giá gói thầu 5.942.700.351 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH BÌNH KHÁNH - CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THIÊN AN, giá trúng thầu 5.930.250.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN mời thầu Gói thầu DV-01 Mua sắm, gia hạn bảo hành thiết bị, cập nhật và gia hạn bản quyền phần mềm bảo mật, phần mềm diệt virus (Số thông báo: IB2400049185 - 00. 11/04/2024 14:14), có giá gói thầu 5.349.500.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỨC MINH, giá trúng thầu 5.316.300.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẶNG TRUNG mời thầu Gói thầu số 02 Chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2400048013 - 00. 11/04/2024 07:49) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường ngõ 126 đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, có giá gói thầu 5.155.484.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGỌC HIẾU, giá trúng thầu 5.148.742.982 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRƯỜNG MẦM NON GIÁP BÁT mời thầu Gói thầu Mua sắm trang thiết bị cho Trường Mầm non Giáp Bát để đảm bảo công tác dạy và học, thực hiện đạt chuẩn Quốc gia năm 2024 (Số thông báo: IB2400046605 - 02. 11/04/2024 09:52), có giá gói thầu 4.943.974.500 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN BÌNH MINH, giá trúng thầu 4.920.515.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400035794 - 00. 11/04/2024 15:52) thuộc Dự án Sửa chữa cầu Dốc Mít Km12+921, Bãi Nhỏ Km15+805; Sửa chữa hạ lưu cống tại Km19+680; Sửa chữa tăng cường hệ thống ATGT đoạn Km0+00 - Km20+700, QL.1D, tỉnh, có giá gói thầu 4.916.693.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH TƯỜNG, giá trúng thầu 4.898.329.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẤU THẦU GIANG THÀNH mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400023373 - 00. 11/04/2024 14:28) thuộc Dự án Nước sinh hoạt bản Xà Phình 1+2, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, có giá gói thầu 4.849.712.286 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DUYÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN, giá trúng thầu 4.833.063.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

UBND XÃ MINH THUẬN (HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng nhà học chức năng và các hang mục phụ trợ Trường Mầm non xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (Số thông báo: IB2400050482 - 00. 11/04/2024 21:36), có giá gói thầu 4.836.672.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HOA, giá trúng thầu 4.821.901.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BÁ THƯỚC (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm công trình) (Số thông báo: IB2400055001 - 00. 11/04/2024 10:40) thuộc Dự án Hỗ trợ, đầu tư bảo tồn văn hóa truyền thống bản Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, có giá gói thầu 4.801.823.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG, giá trúng thầu 4.798.002.406 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG COVICO mời thầu Gói số 1 Thi công xây dựng các hạng mục công trình (Số thông báo: IB2400052130 - 00. 11/04/2024 15:51) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Long, có giá gói thầu 4.835.582.146 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT LAM SƠN (TNHH), giá trúng thầu 4.792.936.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC ĐUỐNG mời thầu Gói thầu số 3 Toàn bộ phần xây dựng, công trình Kênh tưới trạm bơm Quế Tân (Số thông báo: IB2400044122 - 00. 11/04/2024 09:51), có giá gói thầu 4.715.421.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG AKADO LED, giá trúng thầu 4.702.697.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ PHỦ LÝ (TỈNH HÀ NAM) mời thầu Gói thầu số 04 Lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Số thông báo: IB2400046821 - 00. 11/04/2024 09:31) thuộc Dự toán kinh phí Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, có giá gói thầu 4.518.334.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NAM, giá trúng thầu 4.497.980.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT D-HOUSE mời thầu Gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: IB2400048074 - 00. 11/04/2024 17:19) thuộc Dự án Nâng cấp đường và mương thoát nước đường Yên Lương đoạn từ đường Phạm Huy đến Cầu Sứ, có giá gói thầu 4.428.777.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THẠCH LỘC, giá trúng thầu 4.424.684.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 3 HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400049898 - 00. 11/04/2024 10:06) thuộc Dự án Sửa chữa nhà ở đối tượng 3 tầng Cơ sở 1 - Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 Hà Nội, có giá gói thầu 4.386.670.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THỐNG NHẤT, giá trúng thầu 4.364.760.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

UBND XÃ HỢP TIẾN (HUYỆN MỸ ĐỨC, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400055653 - 00. 11/04/2024 15:02) thuộc Dự án Xây dựng nhà văn hóa thôn Thượng Quất xã Hợp Tiến, có giá gói thầu 4.365.593.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG LƯU, giá trúng thầu 4.356.502.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG AN NGUYÊN ĐẮK NÔNG mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400020670 - 00. 11/04/2024 16:26) thuộc Dự án Xây dựng trụ sở Agribank Phòng Giao dịch Đức Lập, có giá gói thầu 4.347.579.461 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRUNG HOA, giá trúng thầu 4.345.404.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỮU THỊNH mời thầu Gói thầu Xây dựng (Số thông báo: IB2400063213 - 00. 11/04/2024 14:32) thuộc Dự án Khắc phục sửa chữa kênh mương tưới tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng thôn 2, thôn 7, thôn 8 xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, có giá gói thầu 4.335.197.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH LỢI PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ THÀNH, giá trúng thầu 4.331.777.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND PHƯỜNG NAM ĐỒNG (TP. HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400064662 - 01. 11/04/2024 14:34) thuộc Dự án Cải tạo nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, có giá gói thầu 4.294.485.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐÔNG HD, giá trúng thầu 4.289.621.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 486 mời thầu Gói thầu 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400054309 - 00. 11/04/2024 07:19) thuộc Dự án Xây dựng 2 phòng học, nhà phát triển thể chất và nhà vệ sinh trường mầm non Minh Sơn, huyện Đô Lương, có giá gói thầu 4.210.783.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 259, giá trúng thầu 4.198.647.916 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

UBND XÃ HỢP TIẾN (HUYỆN MỸ ĐỨC, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400055543 - 00. 11/04/2024 15:08) thuộc Dự án Xây dựng nhà văn hóa thôn Gò Mái, xã Hợp Tiến, có giá gói thầu 4.095.887.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH MINH, giá trúng thầu 4.087.772.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN PHÚ XUYÊN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 12 Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400050038 - 00. 11/04/2024 09:50) thuộc Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở khu Ao Sau Làng, thôn Nội, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, có giá gói thầu 4.030.865.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUỲNH, giá trúng thầu 4.019.990.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

UBND XÃ VÂN ĐỒN (HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ) mời thầu Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400046364 - 01. 11/04/2024 10:00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu 8 xã Vân Đồn, có giá gói thầu 4.027.590.111 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG, giá trúng thầu 4.016.603.227 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

* 25 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1% đến 3%:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, TKBVTC và lập mô hình quản lý BIM (Số thông báo: IB2400039434 - 00. 11/04/2024 16:50) thuộc Dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn), có giá gói thầu 88.275.897.931 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN IDECO VIỆT NAM, giá trúng thầu 87.281.626.858 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400025955 - 00. 11/04/2024 10:51) thuộc Dự án Hệ thống kênh đập dâng Chị Trừ ( Kênh Văn Định đoạn thượng lưu), có giá gói thầu 19.731.547.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KHÁNH ANH, giá trúng thầu 19.414.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

UBND PHƯỜNG NAM SƠN (TP. BẮC NINH) mời thầu Gói thầu số 04 Hệ thống cấp nước, cấp điện và điện chiếu sáng (Số thông báo: IB2400050698 - 00. 11/04/2024 13:45) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh (nay là khu Đa Cấu, phường Nam Sơn), có giá gói thầu 14.319.205.973 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐỨC NAM - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUỐC BẢO, giá trúng thầu 14.013.120.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

UBND XÃ CÁT HƯNG (HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị (Số thông báo: IB2400029861 - 00. 11/04/2024 21:10) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư trung tâm xã Cát Hưng (giai đoạn 1, đợt 2), có giá gói thầu 13.411.382.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & XÂY DỰNG NAM NGÂN, giá trúng thầu 13.279.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG mời thầu Gói thầu CPC-PhongDien-G01 Cung cấp và lắp đặt MBA 110kV, MBA tự dùng (Số thông báo: IB2400030648 - 00. 11/04/2024 09:57) thuộc Dự án TBA 110kV KCN Phong Điền và đấu nối, có giá gói thầu 12.405.204.220 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI MEE, giá trúng thầu 12.286.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BẮC SƠN (TỈNH LẠNG SƠN) mời thầu Gói thầu 04 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400019025 - 00. 11/04/2024 07:41) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH.70 (Giai đoạn 2), huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, có giá gói thầu 10.686.768.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH, giá trúng thầu 10.412.983.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,6%.

UBND XÃ NAM LĨNH (HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông (Số thông báo: IB2400046704 - 00. 11/04/2024 14:32) thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 46 đến cầu Sông Đào (xóm 4), xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, có giá gói thầu 9.046.250.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP TÂM MINH, giá trúng thầu 8.946.114.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Mua sắm tài sản của Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng năm 2024 (Số thông báo: IB2400047692 - 00. 11/04/2024 14:23), có giá gói thầu 9.061.600.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ALPHA, giá trúng thầu 8.916.850.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

CÔNG TY TNHH TM DV THỦY MỘC mời thầu Gói thầu Xây lắp Trường TH Thị trấn Tân Hưng (Số thông báo: IB2400048846 - 00. 11/04/2024 17:40), có giá gói thầu 8.335.380.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 6G - CÔNG TY TNHH LONG NGUYEN, giá trúng thầu 8.152.591.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,2%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ (TP. HỒ CHÍ MINH) mời thầu Xây lắp Thi công xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (Số thông báo: IB2400051173 - 00. 11/04/2024 15:41) thuộc Dự án Sửa chữa đường Sư Vạn Hạnh (từ đường 3 tháng 2 đến đường Nguyễn Chí Thanh), có giá gói thầu 7.828.156.366 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG GIAO THÔNG T & T, giá trúng thầu 7.709.610.747 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HIỆP HÒA (TỈNH BẮC GIANG) mời thầu Gói thầu số 02 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400060200 - 00. 11/04/2024 14:46) thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, có giá gói thầu 7.495.922.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUANG BẠO, giá trúng thầu 7.405.570.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÀ NẴNG mời thầu Gói thầu Xây lắp hạng mục cây xanh (Số thông báo: IB2400060203 - 00. 11/04/2024 16:27) thuộc Dự án Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, có giá gói thầu 6.569.446.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH DAENCO - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGA ĐẠI VIỆT, giá trúng thầu 6.393.389.910 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,7%.

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG mời thầu Gói thầu 02-HH-TCXL Cung cấp cột, xà, tiếp địa và cấu kiện thép mạ kẽm nhúng nóng (Số thông báo: IB2400033514 - 00. 11/04/2024 17:33), có giá gói thầu 6.284.351.552 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH, giá trúng thầu 6.182.443.190 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 3 (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 2 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400027596 - 01. 11/04/2024 12:38) thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng mặt đường Km0+133 -Km1+519, Km4+134 - Km4+347; sửa chữa xử lý các cống chìm sâu Km4+347,Km4+630, QL.70, tỉnh Phú Thọ, có giá gói thầu 6.063.979.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 789, giá trúng thầu 5.999.999.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời thầu Gói thầu Mua sắm VTTB (Số thông báo: IB2400052724 - 00. 11/04/2024 08:15) thuộc 02 hạng mục mua sắm của Công ty Điện lực Lào Cai năm 2024 (1. Hạng mục: Mua sắm Router phục vụ kết nối Recloser, LBS về TTĐKX; 2. Hạng mục: Mua sắm VTTB phục vụ SCTX, PTKH và dự phòng XLSC năm 2024), có giá gói thầu 6.110.231.040 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT MỸ - CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN VẠN XUÂN, giá trúng thầu 5.950.572.168 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BÀ RỊA (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây lắp gói 01 (phường Long Toàn) (Số thông báo: IB2400049157 - 00. 11/04/2024 11:21) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Long Toàn, phường Long Tâm, phường Phước Nguyên năm 2024, có giá gói thầu 5.753.613.056 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂN HIỆP THÀNH, giá trúng thầu 5.688.646.484 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẾN TRE mời thầu Gói thầu Dịch vụ quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2024 (Số thông báo: IB2400056355 - 00. 11/04/2024 10:15), có giá gói thầu 4.971.498.894 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE, giá trúng thầu 4.821.039.309 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3%.

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI mời thầu Gói thầu số 4 Thi công xây dựng + cung cấp lắp đặt thiết bị + đấu nối điện (Số thông báo: IB2400027215 - 00. 11/04/2024 16:30) thuộc Dự án Trồng cây xanh và điện chiếu sáng đô thị thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, có giá gói thầu 4.709.002.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI, giá trúng thầu 4.576.398.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,8%.

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TÂN HIỆP mời thầu Gói thầu Mua thực phẩm và gia vị (thịt, trứng, rau, củ, quả các loại) (Số thông báo: IB2400059805 - 00. 11/04/2024 18:48), có giá gói thầu 4.554.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẠN THÀNH ĐẠT, giá trúng thầu 4.443.465.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,4%.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BẢO KHÔI mời thầu Gói thầu Xây lắp + thiết bị (Số thông báo: IB2400052080 - 00. 11/04/2024 13:59) thuộc Dự án Dãy Ki ốt phía Bắc, phía Đông Chợ Troóc, có giá gói thầu 4.424.794.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TRƯỜNG PHÁT - HOÀNG PHI - TRƯỜNG PHÁT, giá trúng thầu 4.349.499.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,7%.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời thầu Gói thầu Mua sắm MBA (Số thông báo: IB2300354689 - 00. 11/04/2024 15:05), có giá gói thầu 4.327.007.544 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI, giá trúng thầu 4.281.660.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN SƠN DƯƠNG (TỈNH TUYÊN QUANG) mời thầu Gói thầu số 03 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Dự án: Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Số thông báo: IB2400042462 - 04. 11/04/2024 08:58), có giá gói thầu 4.364.450.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN MINH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIAO THÔNG ĐƯỜNG LÂM, giá trúng thầu 4.256.090.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,5%.

UBND XÃ SƠN DƯƠNG (TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH) mời thầu Gói thầu số 05 Xây lắp (Số thông báo: IB2400044039 - 00. 11/04/2024 15:12) thuộc Dự án Mở rộng chỉnh trang tuyến đường trục chính thôn Mỏ Đông, xã Sơn Dương, có giá gói thầu 3.709.898.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MẠNH CƯỜNG, giá trúng thầu 3.608.365.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,7%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BÀ RỊA (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây lắp gói 02 (phường Long Tâm) (Số thông báo: IB2400049160 - 00. 11/04/2024 11:24) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường Long Toàn, phường Long Tâm, phường Phước Nguyên năm 2024, có giá gói thầu 3.380.225.027 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH TOÀN THẮNG, giá trúng thầu 3.346.687.736 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG KIÊN GIANG mời thầu Gói thầu số 03 Mua sắm ure phục vụ sản xuất (Số thông báo: IB2400066339 - 00. 11/04/2024 08:58), có giá gói thầu 3.075.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT SAO VÀNG, giá trúng thầu 3.015.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

Tin cùng chuyên mục