Ngày 15/5: 90 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 15/5/2024 có 90 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 15 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 25 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.

* 15 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0:

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA mời thầu Gói thầu số 8 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220 kV - 250 MVA (Số thông báo: IB2300236152-01) thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Gia Lộc và đường dây đấu nối, có giá gói thầu 82.253.042.102 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN, giá trúng thầu 82.225.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN mời thầu Gói thầu số 01XL (Số thông báo: IB2400066988-00) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường N7b), thành phố Tuy Hòa, có giá gói thầu 55.187.709.127 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI - CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG THUẬN, giá trúng thầu 55.174.694.648 đồng.

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA mời thầu Gói thầu số 8 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp lực 220 kV - 250 MVA (Số thông báo: IB2300247318-00) thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối, có giá gói thầu 41.430.526.768 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN, giá trúng thầu 41.418.300.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC BẮC TÂY NGUYÊN mời thầu Gói thầu số 07 Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập tại Chi cục DTNN Gia Lai (Số thông báo: IB2400080576-01), có giá gói thầu 18.840.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 18.837.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC BẮC TÂY NGUYÊN mời thầu Gói thầu số 02 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại Chi cục DTNN Kon Tum (Số thông báo: IB2400079910-01), có giá gói thầu 15.750.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT, giá trúng thầu 15.748.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC BẮC TÂY NGUYÊN mời thầu Gói thầu số 01 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại Chi cục DTNN Kon Tum (Số thông báo: IB2400079804-01), có giá gói thầu 15.750.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT, giá trúng thầu 15.748.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu số 9 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Long An (Số thông báo: IB2400082736-01), có giá gói thầu 15.015.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT, giá trúng thầu 15.014.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu số 7 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Long An (Số thông báo: IB2400082728-01), có giá gói thầu 15.015.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT, giá trúng thầu 15.014.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu số 8 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Long An (Số thông báo: IB2400082731-01), có giá gói thầu 15.015.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT, giá trúng thầu 15.012.000.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ODA VÀ NGO TỈNH CÀ MAU mời thầu Gói thầu số 18 Thi công xây dựng công trình: Phòng khám Đa khoa khu vực Nguyễn Huân, Trạm Y tế xã Tân Tiến, Trạm Y tế xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. (Số thông báo: IB2400059681-00) thuộc Dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khă, có giá gói thầu 14.897.509.116 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BẢO KHANG, giá trúng thầu 14.895.508.421 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TÂY NGUYÊN mời thầu Gói thầu số 02 Mua 900 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk (Số thông báo: IB2400079450-01), có giá gói thầu 14.040.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT, giá trúng thầu 14.038.200.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu số 5 Cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Long An (Số thông báo: IB2400082714-01), có giá gói thầu 13.513.500.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUANG PHÁT, giá trúng thầu 13.511.700.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG NĂNG (TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu Xây dựng (Số thông báo: IB2400094601-00) thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, mở rộng đường giao thông Tôn Đức Thắng - Trần Phú, thị trấn Krông Năng, có giá gói thầu 13.303.668.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI ĐẮK LẮK, giá trúng thầu 13.297.738.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VINH (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 02 Phần chi phí xây dựng và đảm bảo ATGT (Số thông báo: IB2400055375-00) thuộc Dự án Chống ngập úng khu vực khối 6, khối 7, khối 8, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, có giá gói thầu 9.039.190.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM TRƯỜNG THÀNH, giá trúng thầu 9.035.800.000 đồng.

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 mời thầu Gói thầu 18VT.SCL2024 Cung cấp VTTB nhất thứ trạm biến áp (Số thông báo: IB2400068004-00), có giá gói thầu 7.534.489.897 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN, giá trúng thầu 7.532.402.790 đồng.

* 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%:

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP mời thầu Gói thầu Đầu tư nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống làm thủ tục hành khách dùng chung (CUTE /CUPPS) tại Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Số thông báo: IB2400037413-00), có giá gói thầu 773.200.076.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ETC VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ - HITD, giá trúng thầu 771.772.668.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CÔNG VỤ HỌC VIỆN HẢI QUÂN (GĐ2) mời thầu Gói thầu XL-01 (Số thông báo: IB2400078317-00) thuộc Dự án Nhà ở công vụ Học viện Hải quân (GĐ2), có giá gói thầu 134.496.735.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 789 MIỀN TRUNG, giá trúng thầu 133.833.812.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN ĐỐNG ĐA (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 5 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400056760-03) thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Phương Liên, có giá gói thầu 64.526.852.026 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ NAM LONG - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NGHĨA - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BEN - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM, giá trúng thầu 64.331.199.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN ĐỐNG ĐA (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 5 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400056769-04) thuộc Dự án Xây dựng Trường mầm non Phương Liên, có giá gói thầu 58.007.304.400 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 36 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NGHĨA - CÔNG TY TNHH KHÁNH AN - CÔNG TY TNHH MTV VIỆT ANH - CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ NAM LONG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG - CÔNG TY TNHH DIỆT MỐI VÀ KHỬ TRÙNG VIỆT NAM, giá trúng thầu 57.776.063.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI mời thầu Gói thầu XL Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (trừ TBA, hệ thống dây trung thế và thiết bị PCCC) (Số thông báo: IB2400089921-00) thuộc Dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm/ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có giá gói thầu 54.430.455.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ MINH LONG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BÌNH AN KHANG, giá trúng thầu 54.376.390.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN GIAO THỦY (TỈNH NAM ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400084631-00) thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, có giá gói thầu 44.409.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH TỔNG HỢP, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG ATH, giá trúng thầu 44.382.307.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN QUỐC OAI (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông (Số thông báo: IB2400074544-00) thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông kết hợp hệ thống thoát nước ngoài cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, có giá gói thầu 34.696.397.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG, giá trúng thầu 34.666.088.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐỨC HÒA (TỈNH LONG AN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400086868-01) thuộc Dự án Đường Óc Eo, có giá gói thầu 34.386.823.521 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THT, giá trúng thầu 34.062.801.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

BỘ TƯ LỆNH 86/BỘ QUỐC PHÒNG mời thầu Gói thầu MS-01 Mua sắm trang thiết bị kiểm tra, phân tích mạng máy tính (Số thông báo: IB2400072009-00), có giá gói thầu 26.756.400.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, giá trúng thầu 26.532.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN HOÀNG MAI (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình (Số thông báo: IB2400084871-01) thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Nam Dư Hạ, có giá gói thầu 26.085.112.356 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG AC, giá trúng thầu 26.032.597.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGHỆ AN mời thầu Gói thầu số 05B Toàn bộ phần xây lắp và bảo hiểm công trình tuyến kè bờ phải (đoạn 2 từ K0+961,1 đến K1+559,1). (Số thông báo: IB2400058554-00), có giá gói thầu 23.215.305.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH PHONG LUYẾN - CÔNG TY CP PHÚ LỘC AN, giá trúng thầu 23.148.552.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TRUNG BỘ mời thầu Gói thầu số 09 Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận (Số thông báo: IB2400080884-01), có giá gói thầu 23.100.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ARIA SÀI GÒN, giá trúng thầu 22.950.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TRUNG BỘ mời thầu Gói thầu số 01 Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên (Số thông báo: IB2400080827-01), có giá gói thầu 23.100.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ARIA SÀI GÒN, giá trúng thầu 22.950.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÚ THỌ mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa cầu Trung Hà Km64+639 Quốc lộ 32, tỉnh Phú Thọ (Số thông báo: IB2400088798-00), có giá gói thầu 22.717.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG 10 VÀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC VIỆT, giá trúng thầu 22.608.993.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH LÀO CAI mời thầu Gói thầu số 8 Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí đảm bảo giao thông, phí bảo vệ môi trường, cấp quyền khai thác) (Số thông báo: IB2400085888-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 151B đoạn từ cầu Hòa Mạc đến Quốc lộ 279 (Km10+800-Km15+800),, có giá gói thầu 21.273.911.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MAI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG NGUYÊN, giá trúng thầu 21.170.013.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY BẮC mời thầu Gói thầu số 09 Cung cấp 1.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. (Số thông báo: IB2400079204-01), có giá gói thầu 20.930.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 20.911.800.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TÂY BẮC mời thầu Gói thầu số 08 Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Số thông báo: IB2400079198-01), có giá gói thầu 19.320.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 19.303.200.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ODA VÀ NGO TỈNH CÀ MAU mời thầu Gói thầu số 20 Thi công xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Nguyễn Phích, Trạm y tế xã Khánh Lâm, Trạm y tế xã Khánh Tiến, huyện U Minh; Trạm Y tế xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời; Trạm y tế xã Biển Bạch, Trạm y tế xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bì, có giá gói thầu 17.284.418.164 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH HUY PHONG, giá trúng thầu 17.264.001.445 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng các hạng mục: Nhà trưng bày - tưởng niệm; Nhà bao che phục vụ thi công; Tu bổ nhà lưu niệm; Sân lát đá xanh; Lắp đặt thiết bị công trình (phần công việc chưa thực hiện của gói thầu số 06 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2) thuộc Dự án thành phần 1: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (Số thông báo: IB2400098000-00), có giá gói thầu 16.444.422.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TỔNG HỢP SỐ 8, giá trúng thầu 16.410.346.103 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TÂY NGUYÊN mời thầu Gói thầu số 01 Mua 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk (Số thông báo: IB2400078571-01), có giá gói thầu 15.600.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH LỢI, giá trúng thầu 15.582.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRUNG TÂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 05 Theo dõi đánh giá về môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Số thông báo: IB2400040841-00), có giá gói thầu 15.339.938.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GIANG SƠN VÀ VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, giá trúng thầu 15.324.104.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TRUNG BỘ mời thầu Gói thầu số 08 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận (Số thông báo: IB2400080881-01), có giá gói thầu 15.400.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MAI GROUP, giá trúng thầu 15.320.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TRUNG BỘ mời thầu Gói thầu số 04 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa (Số thông báo: IB2400080843-01), có giá gói thầu 15.400.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MAI GROUP, giá trúng thầu 15.320.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TRUNG BỘ mời thầu Gói thầu số 03 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa (Số thông báo: IB2400080839-01), có giá gói thầu 15.400.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MAI GROUP, giá trúng thầu 15.320.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TRUNG BỘ mời thầu Gói thầu số 06 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa (Số thông báo: IB2400080859-01), có giá gói thầu 15.400.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ARIA SÀI GÒN, giá trúng thầu 15.300.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TRUNG BỘ mời thầu Gói thầu số 05 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa (Số thông báo: IB2400080848-01), có giá gói thầu 15.400.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ARIA SÀI GÒN, giá trúng thầu 15.300.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 07 Cung cấp 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Số thông báo: IB2400078450-01), có giá gói thầu 15.200.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH LỢI, giá trúng thầu 15.167.250.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 05 Cung cấp 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông, tỉnh Bình Dương (Số thông báo: IB2400078441-01), có giá gói thầu 15.200.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MAI GROUP, giá trúng thầu 15.100.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 04 Cung cấp 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông, tỉnh Bình Dương (Số thông báo: IB2400078438-01), có giá gói thầu 15.200.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MAI GROUP, giá trúng thầu 15.100.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ODA VÀ NGO TỈNH CÀ MAU mời thầu Gói thầu số 19 Thi công xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Đất Mới, Trạm Y tế xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn; Phòng khám Đa khoa khu vực Đất Mũi, Trạm y tế xã Viên An, Trạm y tế xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển (Số thông báo: IB2400076050-00), có giá gói thầu 14.948.468.380 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT VÀ CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT, giá trúng thầu 14.903.622.234 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN XUÂN LỘC (TỈNH ĐỒNG NAI) mời thầu Gói thầu số 07 (Xây lắp) Xây mới khối 10 phòng học + thể chất + kho: Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật: San nền; Kè chắn đất; Tường rào kín; Bể nước ngầm + nhà bơm; Hệ thống cấp - thoát nước tổng thể; Hệ thống cấp điện, chiếu sáng tổng thể ; Sân đường, gờ lề và cây xanh; Cầu nối thuộc Dự án Trường Mầm non Xuân Trường (Số thông báo: IB2400041767-00), có giá gói thầu 14.953.568.665 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHI NHÂN PHÁT, giá trúng thầu 14.896.456.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TÂY NGUYÊN mời thầu Gói thầu số 03 Mua 900 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk (Số thông báo: IB2400080670-01), có giá gói thầu 14.040.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 14.032.800.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời thầu Gói thầu NPCBA1.T2VH.G05 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt MBA 110kV (Số thông báo: IB2400074495-00), có giá gói thầu 14.079.597.001 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ, giá trúng thầu 14.010.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THƯỜNG TÍN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400080488-00) thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên các cơ quan, đơn vị phía Bắc phố Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, có giá gói thầu 13.419.249.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ĐÔNG DƯƠNG - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN VIỆT, giá trúng thầu 13.345.675.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị (Số thông báo: IB2400096913-00) thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật di tích Đồi D1 thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, có giá gói thầu 13.331.465.324 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT, giá trúng thầu 13.320.835.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐỨC HÒA (TỈNH LONG AN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400069147-01) thuộc Dự án Trường TH&THCS Lê Minh Xuân, có giá gói thầu 13.082.845.424 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT AN, giá trúng thầu 13.011.817.694 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Chi phí xây dựng công trình: Xây dựng cổng, hàng rào và khuôn viên Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương (Số thông báo: IB2400050261-00), có giá gói thầu 12.608.671.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CƯỜNG NGHỆ AN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN TÂY NGHỆ AN, giá trúng thầu 12.588.647.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN YÊN ĐỊNH (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Bao gồm cả bảo hiểm công trình) (Số thông báo: IB2400053286-01) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Quý Lộc, huyện Yên Định, có giá gói thầu 12.494.596.116 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TV VÀ XD TRƯỜNG SƠN, giá trúng thầu 12.472.789.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ MINH HẢI (HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (Số thông báo: IB2400093279-00) thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, có giá gói thầu 12.464.214.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẠCH ĐẰNG, giá trúng thầu 12.446.708.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VĐV TDTT ĐÀ NẴNG mời thầu Gói thầu Mua sắm dụng cụ tập luyện và thi đấu năm 2024 (Số thông báo: IB2400081022-00), có giá gói thầu 12.448.240.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THỂ THAO VĂN HÓA VIỆT NAM, giá trúng thầu 12.419.644.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CHI CỤC THỦY LỢI VĨNH PHÚC mời thầu Gói thầu Sửa chữa mái kênh, nạo vét lòng kênh 6B huyện Vĩnh Tường. (Số thông báo: IB2400086940-00), có giá gói thầu 11.579.396.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUANG MINH, giá trúng thầu 11.569.562.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Chi phí xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Tràng - Đông - Bài, trồng cây xanh đảm bảo môi trường đoạn qua xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (Số thông báo: IB2400049807-00), có giá gói thầu 11.127.272.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA BẢO, giá trúng thầu 11.105.675.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VINH (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 02 Phần chi phí xây dựng và đảm bảo ATGT (Số thông báo: IB2400055635-00) thuộc Dự án Xây dựng hệ thống mương thoát nước đường Trần Phú, có giá gói thầu 11.058.729.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD HOÀNG LONG, giá trúng thầu 11.009.875.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

UBND PHƯỜNG BẦN YÊN NHÂN (THỊ XÃ MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400083860-01) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Nhà văn hóa phường Bần Yên Nhân, có giá gói thầu 10.040.715.300 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL, giá trúng thầu 10.027.522.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 02 Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400080278-01) thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp kho tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm Đội Thanh tra giao thông huyện Thường Tín, có giá gói thầu 10.027.251.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÁT VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN AN NHẬT MINH, giá trúng thầu 9.976.441.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

UBND THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH (HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400100834-01) thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc công an thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, có giá gói thầu 9.687.754.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG TRUNG, giá trúng thầu 9.680.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH mời thầu Gói thầu Cung cấp Đá dăm 2,5x5cm (Số thông báo: IB2400090534-00), có giá gói thầu 9.723.353.804 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 405 - CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH, giá trúng thầu 9.645.355.826 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ HOÀNG MAI (TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400083167-00) thuộc Dự án Đường giao thông nối trung tâm y tế thị xã đến trường THPT Hoàng Mai 2, thị xã Hoàng Mai, có giá gói thầu 9.206.943.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TUẤN KIÊN, giá trúng thầu 9.178.268.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ/BỘ QUỐC PHÒNG mời thầu Gói thầu XL-03 Thi công chống sập, chống dột, nâng cấp công trình doanh trại khu B (Số thông báo: IB2400102751-00), có giá gói thầu 9.064.765.081 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP TOÀN THẮNG, giá trúng thầu 9.017.240.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN HÒA AN (TỈNH CAO BẰNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400098961-00) thuộc Dự án Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch, huyện Hòa An, có giá gói thầu 8.663.522.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ BỘ, giá trúng thầu 8.657.533.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

* 25 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1% đến 3%:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN ĐỐNG ĐA (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 1 Chỉnh lý và số hóa tài liệu (Số thông báo: IB2400039607-00), có giá gói thầu 42.740.035.031 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG THĂNG LONG - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, giá trúng thầu 41.946.642.990 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,9%.

BỘ TƯ LỆNH 86/BỘ QUỐC PHÒNG mời thầu Gói thầu MS-02 Mua sắm trang thiết bị sửa chữa mạng máy tính (Số thông báo: IB2400072125-00), có giá gói thầu 17.971.600.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHÚ CƯỜNG, giá trúng thầu 17.800.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y VÀ THỦY SẢN LÂM ĐỒNG mời thầu Gói thầu Mua vắc xin, hóa chất phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. (Số thông báo: IB2400087914-00), có giá gói thầu 13.824.867.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỐC THÚ Y AMAVET - PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO - CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC TRUNG ƯƠNG, giá trúng thầu 13.686.618.330 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG HUYỆN LÂM THAO (TỈNH PHÚ THỌ) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400089416-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng đoạn từ Quán La đến kênh T2, xã Vĩnh Lại, có giá gói thầu 12.911.429.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XUÂN THIỀU, giá trúng thầu 12.743.422.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BCA - THĂNG LONG - XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BIỂN SỐ XE PHẢN QUANG mời thầu Gói thầu Mua màng phản quang phục vụ sản xuất biển số xe, đợt 1 năm 2024 (Số thông báo: IB2400072338-02), có giá gói thầu 12.340.000.200 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN SCON, giá trúng thầu 12.180.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN XUYÊN MỘC (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây dựng (Số thông báo: IB2400076390-00) thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa Đường GTNT các ấp Phú Hòa, Phú Bình, Phú Tâm, Phú Quý, Phú Tài, xã Hòa Hiệp, có giá gói thầu 11.946.608.948 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TUẤN, giá trúng thầu 11.700.162.960 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ HÒA THÀNH (TỈNH TÂY NINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp và thiết bị (Số thông báo: IB2400058711-00) thuộc Dự án Trường Mầm non Sao Mai - thị xã Hòa Thành, có giá gói thầu 7.986.867.191 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG LÊ PHƯƠNG, giá trúng thầu 7.810.725.480 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH TRÀ VINH) mời thầu Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình Đường GTNT liên ấp Rạch Giồng - Bà Tình (Hương Lộ 30 nối với N17) (Số thông báo: IB2400072435-00), có giá gói thầu 7.800.391.732 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LƯƠNG HÒA, giá trúng thầu 7.701.382.741 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN XUYÊN MỘC (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU) mời thầu Gói thầu Xây dựng (Số thông báo: IB2400093072-00) thuộc Dự án Nâng cấp đường tổ 4, 6, 7, 8, ấp 3 và tổ 1, 2, 5 ấp 2B, xã Bàu Lâm, có giá gói thầu 7.374.307.446 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUỆ ANH, giá trúng thầu 7.233.441.712 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,9%.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM VINACOMIN mời thầu Gói thầu Sửa chữa trung đại tu đầu tầu Diezel DLZ 110F-180-6; MTB00333 (Số thông báo: IB2400079278-00), có giá gói thầu 5.855.763.049 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUẢNG NINH, giá trúng thầu 5.776.285.558 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,4%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CÔNG VỤ HỌC VIỆN HẢI QUÂN (GĐ2) mời thầu Gói thầu XL-02 (Số thông báo: IB2400083284-00) thuộc Dự án Nhà ở công vụ Học viện Hải quân (GĐ2), có giá gói thầu 5.748.458.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KỸ THUẬT HẠ TẦNG - PIDI, giá trúng thầu 5.676.156.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN TRÙNG KHÁNH (TỈNH CAO BẰNG) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400097838-00) thuộc Dự án Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, có giá gói thầu 5.537.416.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚC HƯNG VÀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT CAO BẰNG, giá trúng thầu 5.388.018.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,7%.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐỒNG THÁP mời thầu Gói thầu Mua công cụ hỗ trợ tuần tra năm 2024 (Số thông báo: IB2400091416-00), có giá gói thầu 5.054.650.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HHT, giá trúng thầu 4.967.350.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,7%.

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NAM TRÀ MY (TỈNH QUẢNG NAM) mời thầu Gói thầu Mua sắm (Số thông báo: IB2400088261-00) thuộc Dự toán Mua sắm Sữa tươi tiệt trùng cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2024, có giá gói thầu 5.074.209.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM, giá trúng thầu 4.952.767.680 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CẦU KÈ (TỈNH TRÀ VINH) mời thầu Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400049564-00) thuộc Dự án Đường nhựa liên ấp Ngọc Hồ - Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, có giá gói thầu 5.033.274.829 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG S.S.A TRÀ VINH VÀ CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LƯƠNG HOÀ, giá trúng thầu 4.935.792.902 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,9%.

UBND XÃ LỘC PHÚ (HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị (Số thông báo: IB2300379964-00) thuộc Dự án Đường điện tổ 5, 7, 10 ấp Tân Lợi, tổ 2, 3, 8, 10 ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, có giá gói thầu 4.631.653.753 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG Á, giá trúng thầu 4.579.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN BÌNH CHÁNH (TP. HỒ CHÍ MINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400082622-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Phong Phú, có giá gói thầu 4.549.307.491 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN PHÚ THÀNH, giá trúng thầu 4.503.814.416 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN DẦU TIẾNG (TỈNH BÌNH DƯƠNG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400086185-00) thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua trung tâm xã Định An, có giá gói thầu 4.472.071.124 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI THÁI LONG, giá trúng thầu 4.400.663.363 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BẮC TRÀ MY (TỈNH QUẢNG NAM) mời thầu Gói thầu Mua sữa tươi tiệt trùng có đường dung tích 180ml/hộp hỗ trợ sữa trong bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học năm 2024 (Số thông báo: IB2400087382-00), có giá gói thầu 4.254.392.420 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM, giá trúng thầu 4.210.354.080 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CÁI BÈ (TỈNH TIỀN GIANG) mời thầu Gói thầu 1 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400072233-00) thuộc Dự án Đường Bà Hạt (nối từ Hậu Mỹ Phú ra Hòa Khánh), có giá gói thầu 4.033.004.472 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HỮU LỢI, giá trúng thầu 3.992.084.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH TÂY NINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400071338-00) thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Long Vĩnh, có giá gói thầu 4.062.092.781 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN LẬP THÀNH, giá trúng thầu 3.987.361.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,8%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN ĐỊNH QUÁN (TỈNH ĐỒNG NAI) mời thầu Gói thầu số 01 (xây dựng) Nâng cấp và cải tạo Trạm Y tế xã Phú Cường, huyện Định Quán (Số thông báo: IB2400082619-00), có giá gói thầu 3.781.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN CHƯƠNG VÀ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ THỊNH, giá trúng thầu 3.735.655.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 mời thầu Gói thầu 30HH-SXKD-2024 Cung cấp vật tư tiêu hao cơ khí tổng hợp - đợt 2 (Số thông báo: IB2400088816-01), có giá gói thầu 3.660.223.236 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SOUNDTON, giá trúng thầu 3.591.534.276 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,9%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ XUYÊN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 19 Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400054445-01) thuộc Dự án Trường Mầm non Hoàng Long, có giá gói thầu 3.415.422.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TUẤN MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TOÀN PHÁT HÀ NỘI, giá trúng thầu 3.328.237.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,6%.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 mời thầu Gói thầu 33HH-SXKD-2024 Cung cấp vật tư hệ thống thải tro xỉ - đợt 2 (Số thông báo: IB2400087654-00), có giá gói thầu 3.193.233.540 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SOUNDTON, giá trúng thầu 3.104.179.100 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,8%.

Tin cùng chuyên mục