(BĐT) - Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Đồng Nai vừa công bố kết luận thanh tra về hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (gọi tắt là Bệnh viện). Theo đó, nhiều sai sót, tồn tại trong hoạt động đấu thầu của Bệnh viện đã được chỉ ra.
Nhiều sai sót trong đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra (tháng 10/2019), Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 49 gói thầu. Ảnh: Quang Tuấn

Kết luận thanh tra cho biết, từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra (tháng 10/2019), Bệnh viện đã thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 49 gói thầu của 4 dự án (công trình). Trong đó, tổng giá gói thầu là gần 366 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 358,2 tỷ đồng, chênh lệch giảm qua đấu thầu là 7,6 tỷ đồng.

Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong hoạt động đấu thầu của Bệnh viện tại 4 gói thầu thuộc 3 dự án. Đó là: Gói thầu số 01 (xây dựng) thuộc Dự án Xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Bệnh viện, có giá gói thầu là 6 tỷ đồng; Gói thầu số 21 (xây dựng) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính, có giá gói thầu là 3 tỷ đồng; Gói thầu số 27 (xây lắp + thiết bị) Thi công xây dựng đường dây trung thế và trạm biến áp 3P-1500kVA-22/0,4kV, cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng 1000KVA thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính, có giá gói thầu là 10 tỷ đồng; Gói thầu số 3 (thiết bị) Mua sắm thiết bị (bao gồm thiết bị phần cứng, phần mềm nội bộ và triển khai lắp đắt, cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ) thuộc Dự án Công nghệ thông tin cho khoa khám bệnh, cấp cứu và khu hành chính mới, có giá gói thầu là 13,5 tỷ đồng.

Cụ thể, tại với Gói thầu số 3 (thiết bị), hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định hợp đồng tương tự có tổng giá trị (phần cứng + phần mềm) ≥ 15 tỷ đồng là cao hơn so với quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT 16/6/2015 của Bộ KH&ĐT.

Gói thầu số 21 (xây lắp) có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. Theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, gói thầu này chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, Công ty CP VNDECO có vốn điều lệ đăng ký là 100 tỷ đồng, doanh thu xây dựng trung bình trong 3 năm (từ 2014 - 2016) là hơn 237,8 tỷ đồng, không được xếp là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ, nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng vẫn cho nhà thầu này tham gia và trúng thầu.

Trong khi đó, Gói thầu số 27 (xây lắp+ thiết bị) có thời gian đánh giá HSDT vượt so với quy định. Cụ thể, ngày mở thầu là 5/4/2018 nhưng đến ngày 1/6/2018 đơn vị tư vấn mới trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, vượt 31 ngày so với quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 64 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2017 đến thời điểm thanh tra, Bệnh viện chưa triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng.

Từ những sai sót, tồn tại trên, Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bệnh viện nghiêm chỉnh thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Khi lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu, cần lựa chọn những đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm. Đối với việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định thì các thành viên phải có năng lực, kinh nghiệm liên quan đến gói thầu và có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phù hợp theo quy định.