Gói thầu 01/NT-BN tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai (Bắc Ninh): Vì sao tranh chấp kéo dài?

(BĐT) - Tranh chấp trong việc điều chỉnh giá hợp đồng do thay đổi chính sách về mức lương tối thiểu vùng, xảy ra tại Hợp đồng Lô B - gói thầu 01/NT-BN tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai (Bắc Ninh) đã được cơ quan trọng tài quốc tế phán quyết và nhiều cơ quan chức năng của Việt Nam lên tiếng, song  vẫn chưa được giải quyết.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tranh chấp về điều chỉnh giá hợp đồng

Báo Đấu thầu nhận được Đơn đề nghị của Tổng công ty CP XD An Bình (gọi tắt là An Bình) về việc thực hiện phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 06/15. Theo Đơn đề nghị, An Bình cho biết: “Hợp đồng số 07/HĐ-BN-ADB5 được ký kết giữa Công ty và Ban Quản lý dự án các tiểu dự án ADB5 (gọi là CPO) tỉnh Bắc Ninh ngày 25/12/2013. Giá trị Hợp đồng sau khi bổ sung là 54.085.787.532 đồng. Tính đến tháng 2/2016, Hợp đồng đã được hoàn thành 90% khối lượng với chất lượng cao và tiến độ đảm bảo”.

Tuy nhiên, theo người đại diện An Bình, đến nay, Nhà thầu vẫn chưa nhận được khoản bổ sung kinh phí nhân công đối với Lô B gói thầu 01/NT-BN: Xây dựng trạm bơm Nhất Trai, tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thuộc Dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5) do đơn vị thực hiện.

Nêu lý do về sự việc này, Đơn đề nghị gửi Báo Đấu thầu chỉ ra: “Hiện tại, giữa hai bên có tranh chấp trong việc điều chỉnh giá Hợp đồng do Chính phủ thay đổi mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ, quy định tại các Nghị định của Chính phủ. Vụ tranh chấp này đã được Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam ra phán quyết tại vụ tranh chấp 06/15 ngày 01/10/2015 buộc Ban quản lý dự án các tiểu dự án ADB5 tỉnh Bắc Ninh thực hiện điều chỉnh giá Hợp đồng như nói trên nhưng vẫn chưa được Ban này thực hiện”.

Nguồn vốn triển khai gói thầu trên từ vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và vốn đối ứng chính phủ Việt Nam. Chủ đầu tư dự án này là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bắc Ninh.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, vị đại diện An Bình nhiều lần nhấn mạnh: “Căn cứ vào các văn bản pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật, Nhà thầu đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư điều chỉnh bổ sung giá Hợp đồng xây dựng gói thầu, nhưng vẫn chưa được giải quyết”. 

Chủ đầu tư có “phớt” ý kiến của cơ quan chức năng?

Nói về “con đường dài” kiến nghị giải quyết sự việc trên, Nhà thầu An Bình thông tin, ngay từ Văn bản số 3901/BNN-TCTL ngày 31/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc tình huống trong đấu thầu gói thầu trên, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo: “Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu trực tiếp làm rõ HSDT theo đúng quy định tại Điều 36, Luật Đấu thầu”, đồng thời “đề nghị Ban CPO khẩn trương đánh giá thầu và báo cáo nhà tài trợ để phê duyệt kết quả đấu thầu” trên cơ sở giải trình của nhà thầu.

Tranh chấp trong thực hiện hợp đồng phát sinh đã được phán quyết theo quy định pháp luật phù hợp với hợp đồng đã ký và đã có hiệu lực nên việc điều chỉnh chi phí nhân công phải được thực hiện. Ban quản lý có trách nhiệm điều chỉnh chi phí nhân công gửi CPO trình các nhà tài trợ Dự án để thanh toán bổ sung cho Nhà thầu”.
Ngay sau đó, ngày 24/12/2013, Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi đã có Văn bản số 2015/CPO-TĐ về việc bổ sung chi phí nhân công gói thầu 01/NT-BN tiểu dự án trạm bơm Nhất Trai thuộc dự án ADB5 gửi Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh. Văn bản này nêu: “Giá trúng thầu tại Quyết định phê duyệt số 578/NT-CPO-TĐ ngày 3/12/2013 của Trưởng ban CPO chưa bao gồm phần điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012. Việc điều chỉnh chi phí nhân công theo đơn dự thầu của nhà thầu sẽ được thể hiện trong Hợp đồng để bổ sung trong quá trình thực hiện. Cơ sở để điều chỉnh chi phí nhân công (Hệ số L0) sẽ được áp dụng tính toán theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP theo tài liệu đã làm rõ HSDT của nhà thầu tại công văn số 77/CV.TCT.13 ngày 1/11/2013”.

Thúc chủ đầu tư giải quyết tình huống trên, ngày 23/7/2014, Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi tiếp tục có Văn bản số 1357/CPO-ADB5 về việc điều chỉnh, bổ sung chi phí nhân công, Lô B, gói thầu nêu trên. Văn bản này nêu rõ: “Để bảo đảm đúng chế độ, chính sách về lao động, tiền lương theo các quy định hiện hành của Chính phủ và đặc biệt của Nhà tài trợ (AFD), Ban CPO đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012 vào Hợp đồng Lô B, Gói thầu số 01/NT-BN”.

Bộ Xây dựng cũng có ý kiến liên quan đến vụ việc tranh chấp này. Cụ thể, tại Văn bản số 3018/BXD-KTXD ngày 24/12/2015 của Bộ này về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc Dự án ADB5 tỉnh Bắc Ninh nêu rõ: “Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó. Theo đó, Sở NN&PTNT Bắc Ninh phải căn cứ nội dung hợp đồng (phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguồn cơ sở dữ liệu để điều chỉnh giá) có hiệu lực pháp lý để quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho phù hợp. Việc tranh chấp hợp đồng xây dựng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng về xử lý tranh chấp hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan”.

Về vấn đề này, phía nhà thầu An Bình cho biết, phán quyết của trọng tài (Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam) kết luận: “Tranh chấp trong thực hiện hợp đồng phát sinh đã được phán quyết theo quy định pháp luật phù hợp với hợp đồng đã ký và đã có hiệu lực nên việc điều chỉnh chi phí nhân công phải được thực hiện. Ban quản lý có trách nhiệm điều chỉnh chi phí nhân công gửi CPO trình các nhà tài trợ Dự án để thanh toán bổ sung cho Nhà thầu”.

T. Hiếu

Tin cùng chuyên mục