(BĐT) - UBND tỉnh Phú Yên đang trong quá trình triển khai lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030.
Phú Yên đề xuất đấu thầu quốc tế lựa chọn tư vấn lập quy hoạch tỉnh

Phú Yên chưa có một bản quy hoạch chất lượng cao, trong đó đánh giá đầy đủ, chính xác các lợi thế so sánh

Với mong muốn có được bản quy hoạch chất lượng cao, mang tính đột phá, UBND tỉnh Phú Yên vừa đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận, cho phép tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Tỉnh triển khai thời gian qua bước đầu đã có tác động tích cực đến quá trính phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Tuy nhiên, mặc dù có một số tiềm năng, lợi thế riêng so với một số tỉnh lân cận, nhưng Phú Yên vẫn chưa có nền kinh tế phát triển tương xứng với tiềm năng, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn thấp hơn trung bình cả nước và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ; nhiều tiềm năng phát huy chưa tốt, hiệu quả kinh tế chưa cao, thiếu bền vững…

UBND tỉnh Phú Yên đánh giá, một trong nhiều nguyên nhân là chưa có một bản quy hoạch chất lượng cao, trong đó đánh giá đầy đủ, chính xác các lợi thế so sánh của Tỉnh, từ đó phát huy có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế so sánh…

Hiện, UBND tỉnh Phú Yên đã thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định dự toán Nhiệm vụ Quy hoạch Tỉnh, làm cơ sở cho việc tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch Tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Phú Yên nhận thấy, để khắc phục những tồn tại, hạn chế của các bản quy hoạch trước đây thì việc nghiên cứu, thiết kế quy hoạch cho giai đoạn mới cần có một tổ chức tư vấn với nhiều chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, tầm nhìn chiến lược. Tổ chức tư vấn cần có cách tiếp cận mới, tư duy mới mang tính đột phá, tiếp thu những yếu tố mới, giá trị mới do quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Sản phẩm quy hoạch sẽ có chất lượng cao, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của Tỉnh.

Để lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện lập Quy hoạch Tỉnh, hiện quy định của pháp luật đấu thầu cho phép áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, kinh nghiệm quốc tế, uy tín của tổ chức tư vấn trong nước còn hạn chế; thiếu đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, tầm nhìn chiến lược. Việc tiếp cận, tư duy, phương pháp luận còn mang tính truyền thống, chưa mang tính đột phá để tiếp thu những yếu tố mới, giá trị mới.

Do đó, UBND tỉnh Phú Yên dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện lập Quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, để tổ chức đấu thầu quốc tế thì các yếu tố đề đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu thầu lại chưa đủ cơ sở. Cụ thể, việc xác định nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu là chưa có cơ sở; nguồn kinh phí thực hiện tổ chức lập Quy hoạch Tỉnh chủ yếu từ nguồn ngân sách Tỉnh nên không đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Đấu thầu.

Do đó, với mong muốn có được sản phẩm Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 chất lượng cao, độ tin cậy lớn, mang tính đột phá… UBND Tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đồng ý cho phép tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi được sự đồng thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Tỉnh sẽ cần được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện.