(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 (đợt 1), trong đó có Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam.
Quảng Nam công bố dự án nhà máy xử lý chất thải 500 tỷ

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà đầu tư quan tâm tới dự án này có thể nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam trước ngày 21/9/2020.

Đây là dự án xã hội hóa, có tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến 500 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 4 ha, quy mô của Nhà máy là xử lý 300 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày. Địa điểm thực hiện Dự án là thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; thời gian thực hiện Dự án là 12 tháng, thời gian hoạt động của Dự án không quá 30 năm.

Mục tiêu của Dự án là xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện, thị xã, thành phố phía Bắc tỉnh Quảng Nam, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu hồi các thành phần có giá trị trong chất thải rắn sinh hoạt và sau xử lý chất thải rắn sinh hoạt để tái sử dụng.