(BĐT) - Từ đây đến cuối năm 2016, 17 cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Quảng Ngãi được tiếp tục bổ sung thuốc chữa bệnh.  
Quảng Ngãi: Gấp rút chỉ định thầu mua thuốc cho 17 cơ sở y tế

Hình thức lựa chọn nhà thầu để cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế, theo tham mưu của Sở Y tế Quảng Ngãi, được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết là chỉ định thầu rút gọn, theo kết quả trúng thầu của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2015.  Bên cạnh đó, UBND Tỉnh cho biết, đối với các mặt hàng đã có trong danh mục thuốc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt nhưng không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, thì chỉ định thầu rút gọn theo kết quả đấu thầu của Sở Y tế, Bệnh viện trong thời gian 12 tháng gần đây.

Theo UBND tỉnh Quảng  Ngãi, việc lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện trong tháng 11. Giá trúng thầu của các gói thầu là giá thanh toán hợp đồng và không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Số lượng mua thuốc theo nhu cầu sử dụng thực tế và thanh toán với đơn vị trúng thầu.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 17 cơ sở y tế công lập là nhằm bổ sung các mặt hàng thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian từ tháng 11 đến cuối năm. Đồng thời, đây cũng là kế hoạch bổ sung tiếp theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa bệnh năm 2016 (từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2016), được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt trước đó, vào tháng 6/2015.

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới, gói thầu có giá lớn nhất là Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa huyện Tư Nghĩa, với hơn 981 triệu đồng. Tiếp đến là Gói thầu mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức, với hơn 963 triệu đồng…