Sắp chọn nhà thầu thực hiện dự án máy biến áp 389 tỷ đồng tại Chơn Thành, Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vừa phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Dự án Lắp máy biến áp 500 kV - 900 MVA thứ 2 và máy biến áp 220 kV - 250 MVA thứ 2 trạm biến áp 500 kV Chơn Thành, trong đó điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu từ 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ sang thành 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ đối với một số gói thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, từ nay đến quý I/2025 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 7 gói thầu thuộc dự án nêu trên, tổng mức đầu tư là 389,942 tỷ đồng. Đó là, Gói thầu số 6.1 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 500 kV - 900 MVA có giá 223,64 tỷ đồng; Gói thầu số 6.2 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online cho máy biến áp 500 kV - 900 MVA (12,316 tỷ đồng); Gói thầu số 6.3 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ (48,76 tỷ đồng); Gói thầu số 8 Cung cấp và vận chuyển kháng hạn chế dòng ngắn mạch (52,729 tỷ đồng); Gói thầu số 9 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị nhị thứ, thông tin và SCADA (44,34 tỷ đồng); Gói thầu số 10 Dịch vụ cấu hình mở rộng hệ thống điều khiển máy tính; Gói thầu số 14 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Các gói thầu đều áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

Tin cùng chuyên mục