(BĐT) - Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết, từ ngày 27/3/2018 đến ngày 27/4/2018, Sở này sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng là 6,6 ha và tổng chi phí thực hiện Dự án là 250 tỷ đồng. Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu nhà ở và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.