(BĐT) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái vừa công bố thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu đối với một loạt nhà thầu trúng thầu cung cấp gạo cho dự trữ quốc gia nhưng không tiến hành hoàn thiện, lý kết hợp đồng.
Tiếp tục xử lý nhà thầu không ký hợp đồng cung cấp gạo

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo danh sách cơ quan này công bố, có 7 nhà thầu bị xử lý vi phạm, gồm: Công ty TNHHH Thủy Long Hà Nam; Công ty CP Lương thực Cao Lạng; Công ty CP Lương thực Hà Nam Ninh; Công ty TNHH Thương mại Chương Tho; Công ty CP Thương mại Minh Khai; Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh; Công ty CP Lương thực Thái Nguyên. Tổng số tiền bị phạt là gần 1,6 tỷ đồng.

Mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng cũng công bố thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu đối với 5 nhà thầu trúng thầu cung cấp gạo, nhưng từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng.

Trước đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc cũng công bố danh sách các nhà thầu vi phạm liên quan đến việc từ chối ký hợp đồng cung cấp gạo sau khi được thông báo trúng thầu.

Trong thời gian tới, cục dự trữ nhà nước khu vực sẽ công khai danh sách các nhà thầu vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020.