(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được Sở Giao thông vận tải TP.HCM phê duyệt, từ nay đến quý II/2019, Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 10 trong số 12 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng cầu Vàm Sát 2, huyện Cần Giờ.
TP.HCM lựa chọn nhà thầu xây cầu Vàm Sát 2

Ảnh Internet

Dự án Xây dựng cầu Vàm Sát 2, huyện Cần Giờ có tổng mức đầu tư là 342,894 tỷ đồng. Dự án được chia thành 12 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, 5 gói thầu đấu thầu rộng rãi và 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh.

Về thời gian lựa chọn nhà thầu, trong quý II/2017 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm thẩm tra an toàn giao thông) và Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ.

Tiếp đó, quý III/2017 sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu Tư vấn lựa chọn nhà thầu (gói thầu xây lắp, giám sát, bảo hiểm xây dựng công trình).

Trong quý IV/2017, 4 gói thầu sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu, gồm: Gói thầu Tư vấn giám sát xây dựng công trình; Gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình; Gói thầu Xây lắp (phần cầu); và Gói thầu Xây lắp (phần đường đầu cầu).

Đến quý II/2019, 2 gói thầu còn lại sẽ được tiến hành lựa chọn nhà thầu.