(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch Covid-19.
Triển khai ngay gói thầu mua sắm hàng hóa phục vụ phòng, chống Covid-19

Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch Covid-19 được phép chỉ định thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Chính phủ yêu cầu triển khai ngay gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là trường hợp cấp bách nên được phép chỉ định thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Chính phủ đồng ý để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch được mua trực tiếp từ nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài, mua qua các đơn vị mua sắm của Liên hợp quốc và một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nghị quyết nêu rõ, khi xây dựng giá gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch Covid-19, cần căn cứ Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC. Riêng đối với xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thực hiện theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC hoặc Điều 8 Thông tư số 14/2020/TT-BYT. Trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động mua sắm phục vụ phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch.