Tuyên Quang: Chính Phúc không đảm bảo uy tín tại gói thầu 1,1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vừa hủy thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường bê tông thôn Khun Trại - Bó Héo; thôn Bó Héo - Nà Làng, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Giá gói thầu 1,106 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty TNHH Chính Phúc là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Sau quá trình đánh giá HSDT, Bên mời thầu mời Nhà thầu vào đối chiếu tài liệu.

Tuy nhiên, do Nhà thầu không tiến hành đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu khi được mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng, Chủ đầu tư kết luận, Công ty TNHH Chính Phúc không đảm bảo uy tín trong quá trình tham dự thầu và công khai thông tin này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tin cùng chuyên mục