(BĐT) - Gói thầu xây lắp có giá trị lớn nhất thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên vừa chọn được nhà thầu và tiến hành ký kết hợp đồng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.106 tỷ đồng này đang có khởi đầu thuận lợi.
An Giang: Sắp khởi công Dự án tuyến tránh TP. Long Xuyên

Sau quá trình đánh giá, nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất đã được chấm trúng thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Ảnh: Zing

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty CP Tập đoàn Thành Huy - Công ty TNHH Như Nam vừa ký kết hợp đồng xây lắp Gói thầu CW4C Xây dựng đoạn tuyến Km17+500 ÷ Km23+561,22 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Giá trị hợp đồng Gói thầu là hơn 413 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng trong 23 tháng. Như vậy, sau quá trình đánh giá, nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất đã được chấm trúng thầu.

Tháng 11/2021, Gói thầu CW4C được mở thầu. Đây là gói thầu được mở thầu sớm nhất và cũng là gói thầu có giá trị lớn nhất (giá dự toán hơn 500 tỷ đồng) của Dự án.

Có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành có giá dự thầu 498,286 tỷ đồng, không có thư giảm giá; Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C - Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 có giá dự thầu 495,151 tỷ đồng, có thư giảm giá tương ứng với tỷ lệ 4,25% giá dự thầu; Tổng công ty Xây dựng số 1 có giá dự thầu 504,904 tỷ đồng; Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty CP Tập đoàn Thành Huy - Công ty TNHH Như Nam có giá dự thầu 490,549 tỷ đồng, có thư giảm giá tương ứng 16,5% giá dự thầu, giá sau giảm giá là 413,610 tỷ đồng. Liên danh Samwhan Corporation - Công ty CP Đầu tư xây dựng số 14 - Công ty CP Xây dựng công trình hàng không Sáu Bốn Bảy có giá dự thầu là 467,7 tỷ đồng.

Theo Chủ đầu tư, Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải và tỉnh An Giang chốt thời gian khởi công vào ngày 10/1/2022.

Tại Dự án còn có 2 gói thầu xây lắp lớn sắp hoàn thành lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, Gói thầu CW4A Xây dựng đoạn tuyến Km7+877,13 - Km10+900 và nâng cấp Quốc lộ 80 để kết nối Quốc lộ 91 với tuyến tránh TP. Long Xuyên có giá dự toán 360,906 tỷ đồng, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 22/10 đến ngày 22/11/2021. Đến thời điểm đóng thầu, có 2 nhà thầu tham dự gồm: Liên danh Công ty CP Cầu 7 Thăng Long - Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn (giá dự thầu sau giảm giá là 355,606 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C - Công ty CP Công trình giao thông công chánh (giá dự thầu 369,783 tỷ đồng). HSDT của các nhà thầu đều có hiệu lực trong 180 ngày, bảo đảm dự thầu có hiệu lực trong 210 ngày.

Gói thầu CW4B Xây dựng đoạn tuyến Km10+900 - Km17+500 có giá dự toán 437,811 tỷ đồng, thu hút 3 nhà thầu tham dự. Đó là Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 568 - Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn (giá dự thầu 400,258 tỷ đồng); Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Công ty TNHH Xây dựng công trình và Thương mại Hoàng Anh - Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành (giá dự thầu 426,247 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C - Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 (giá dự thầu 433,010 tỷ đồng).

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, HSMT 3 gói thầu tuân thủ theo mẫu của Ngân hàng Phát triển châu Á, tạo cơ hội cạnh tranh cho đông đảo nhà thầu có năng lực. “Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Giao thông vận tải, Chủ đầu tư cùng với công tác chuẩn bị mặt bằng của tỉnh An Giang, việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực triển khai thi công gói thầu lớn nhất Dự án đã đảm bảo tiến độ. Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng cải thiện mạng lưới giao thông đường bộ cho toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Thi cho biết.