(BĐT) - Thành lập đơn vị mua thuốc tập trung là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đối với Sở Y tế tỉnh Bình Định nhằm giải quyết những vướng mắc trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế (VTYT) cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc.
Bình Định: Gỡ vướng trong đấu thầu thuốc tập trung

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc

Ông Nguyễn Tuấn Thanh giao Sở Y tế tỉnh Bình Định làm nhiệm vụ mua thuốc tập trung cấp địa phương để mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung (ĐTTT) cấp địa phương cấp cho các cơ sở y tế công lập tham gia ĐTTT tại tỉnh Bình Định theo quy định. Sở Y tế có trách nhiệm đề xuất thành lập đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Bình Định (kiêm nhiệm), với sự tham gia của Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Tỉnh và một số cơ sở y tế công lập trực thuộc; thỏa thuận với các đơn vị này về nhân sự tham gia cụ thể… trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

“Sau khi được UBND Tỉnh thành lập đơn vị mua thuốc và ban hành chức năng, nhiệm vụ,…, Sở Y tế tổ chức thực hiện ĐTTT theo đúng quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế (TT11)”, ông Thanh nhấn mạnh.

Về danh mục thuốc ĐTTT tại Tỉnh, thực hiện theo Thông tư số 09/2016/TT-BYT  của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc ĐTTT, Danh mục thuốc được phép áp dụng hình thức đàm phán giá. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đề xuất danh mục thuốc ĐTTT cụ thể, trên cơ sở đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh. 

Đối với đấu thầu thuốc không tập trung (đấu thầu tại các cơ sở y tế), ông Thanh thống nhất với đề xuất của Sở Y tế và các ngành theo hướng phân cấp cho Sở thẩm định, phê duyệt dự toán mua thuốc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các danh mục thuốc không tổ chức ĐTTT tại Sở Y tế và do các cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu mua thuốc theo quy định tại TT11. 

Tăng tính chủ động

Bên cạnh những nội dung trên, Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng cho ý kiến về đấu thầu mua sắm VTYT theo hướng tăng tính tự chủ cho các đơn vị.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định 2206/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 về danh mục ĐTTT tại Tỉnh. Theo đó, UBND Tỉnh giao Bệnh viện Đa khoa Tỉnh đấu thầu tập trung 10 nhóm VTYT. Tuy nhiên, hiện một số cơ sở y tế đang có nhu cầu sử dụng VTYT nằm trong 10 nhóm và không thể chờ được đến khi Bệnh viện Đa khoa Tỉnh ĐTTT có kết quả lựa chọn nhà thầu. Vì vậy, để phục vụ nhu cầu cấp bách đó, ông Thanh giao Sở Y tế dự thảo để UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2206 theo hướng cho phép các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế được tiến hành mua sắm theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP… có liên quan đến các mặt hàng VTYT trong danh mục ĐTTT mà UBND Tỉnh đã ban hành (trong thời gian chờ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh tổ chức ĐTTT), đến hết ngày 01/3/2017.

“Trường hợp Bệnh viện Đa khoa Tỉnh có thông báo cho các cơ sở y tế Thỏa thuận khung về kết quả mua sắm VTYT tập trung, thì các cơ sở y tế phải dừng ngay việc nhận VTYT tự tổ chức đấu thầu và thực hiện theo Thỏa thuận khung mà Bệnh viện Đa khoa Tỉnh đã ký với các nhà thầu trúng thầu cung cấp VTYT tập trung’’ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh lưu ý.