(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường đấu thầu qua mạng với chỉ tiêu cao hơn nhiều so với kế hoạch được đưa ra.
Bộ NN&PTNT tiếp tục “siết” công tác đấu thầu

Bộ NN&PTNT đã yêu cầu các đơn vụ trực thuộc tăng cường đẩy mạnh đấu thầu qua mạng. Ảnh minh họa

Khắc phục tồn tại

Theo Bộ NN&PTNT, thời gian qua, công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ quản lý đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu và các quy định của nhà tài trợ. Song, ở một số dự án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đơn cử như công tác giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu chưa kịp thời, đầy đủ; công tác báo cáo, xử lý của chủ đầu tư đối với các nhà thầu vi phạm trong đấu thầu, trong quản lý thi công còn thiếu kiên quyết…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên cũng như tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ quản lý, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, các chủ đầu tư, chủ dự án, chủ đầu tư các tiểu dự án ODA do Bộ quản lý (gồm các tiểu dự án do Bộ phê duyệt và các tiểu dự án Bộ ủy quyền các tỉnh, thành phố phê duyệt) nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 2944/CT-BNN-XD ngày 13/4/2016.

Tại chỉ thị nêu trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định về việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu như: Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 3/8/2011 về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu; Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 30/12/2014 về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; các quy định về công tác lựa chọn nhà thầu được quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu… Đồng thời, yêu cầu các chủ dự án, các chủ đầu tư các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định (gọi tắt là TTLT 07).

Tăng cường đấu thầu qua mạng

Nhận thức được vai trò quan trọng của đấu thầu qua mạng, Chỉ thị của Bộ NN&PTNT đã yêu cầu các đơn vụ trực thuộc tăng cường đẩy mạnh đấu thầu qua mạng.

Đối với chủ đầu tư dự án ODA, chủ đầu tư dự án trong nước đấu thầu qua mạng tối thiểu 50% (so với 20% trong TTLT 07) gói thầu chào hàng cạnh tranh; 50% (so với 10%) gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 1 gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, hạn chế.
Cụ thể là, ngay trong quý II/2016, các chủ dự án lựa chọn ít nhất 1 gói thầu mua sắm hàng hóa có hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, các chủ đầu tư (bao gồm cả chủ đầu tư các tiểu dự án ODA do Bộ giao địa phương quyết định đầu tư) lựa chọn ít nhất 1 gói thầu mua sắm hàng hóa có hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước và 1 gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế để thực hiện thí điểm lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện thí điểm lựa chọn nhà thầu các gói thầu qua mạng thực hiện trong quý II/2016, Bộ đã “mạnh dạn” yêu cầu các chủ dự án, chủ đầu tư lựa chọn danh sách các gói thầu và tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2016 với chỉ tiêu cao hơn nhiều so với kế hoạch được đưa ra (TTLT 07) trong năm 2016.

Chẳng hạn như, đối với chủ đầu tư dự án ODA, chủ đầu tư dự án trong nước đấu thầu qua mạng tối thiểu 50% (so với 20% trong TTLT 07) gói thầu chào hàng cạnh tranh; 50% (so với 10%) gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 1 gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, hạn chế.

Đối với chủ đầu tư các tiểu dự án ODA do Bộ giao địa phương quyết định đầu tư, áp dụng đấu thầu qua mạng 100% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh trong nước; 100% số lượng gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có hình thức là đấu thầu rộng rãi, hạn chế.

Trường hợp các chủ dự án, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng với số lượng không đạt tỷ lệ tối thiểu nên phải báo cáo Bộ bằng văn bản (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) trong đó nêu rõ lý do, nguyên nhân.