(BĐT) - Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ định thầu một loạt nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 (QL1) đoạn Km1027-Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, có nhiều gói thầu có giá trị lớn.
Chỉ định thầu, gói hơn 91 tỷ chỉ giảm 2 triệu đồng

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có nhiều gói thầu giá trị lớn được chỉ định thầu. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thi công cơ giới Việt Linh - Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi - Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trường Thành được chỉ định là nhà thầu thực hiện Gói thầu số 21-BS: Thi công xây dựng đoạn Km1039+600 - Km1045+780. Với giá trúng thầu 84,975 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá qua chỉ định thầu của gói thầu này chưa đạt 1% (0,58%), vì so với giá gói thầu là 85,473 tỷ đồng, giá trúng thầu chỉ giảm 498 triệu đồng.

Cũng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, Gói thầu số 20-BS: Thi công xây dựng đoạn Km1033+00 - Km1039+600 được chỉ định cho Công ty CP Xây dựng công trình 545 thực hiện. Giá trúng thầu của gói thầu này là 101,156 tỷ đồng, giảm khoảng 455 triệu đồng so với giá gói thầu được duyệt (khoảng 101,706 tỷ đồng).

Tương tự, Gói thầu số 19-BS: Thi công xây dựng đoạn Km1027+00 - Km1033+00, có giá gói thầu là 91,007 tỷ đồng, được chỉ định cho Công ty CP Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO thực hiện. Với giá trúng thầu là 91,005 tỷ đồng, so với giá gói thầu được duyệt, mức giảm giá qua chỉ định thầu là vô cùng khiêm tốn, chỉ giảm khoảng 2 triệu đồng, bằng 0,002% giá gói thầu.

Gói thầu số 19-BS: Thi công xây dựng đoạn Km1027+00 - Km1033+00, có giá gói thầu là 91,007 tỷ đồng, được chỉ định cho Công ty CP Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO thực hiện.
Đối với các gói thầu tư vấn, 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP, mỗi nhà thầu được chỉ định thực hiện 2 gói. Trong đó, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường được chỉ định thực hiện Gói thầu số 15-BS: Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường và Gói thầu số 03-BS: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giá của mỗi gói thầu đều dưới 500 triệu đồng. Tổng giá trúng thầu của cả 2 gói thầu là gần 880 triệu đồng.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT – CTCP được chỉ định thực hiện Gói thầu số 01-BS: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Gói thầu số 04-BS: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới. Tổng giá trúng thầu của 2 gói thầu này là hơn 10,8 tỷ đồng.

Việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn không phải được thực hiện lần đầu tại Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, vào trung tuần tháng 6/2016, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ định Viện Kinh tế xây dựng là nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 07-BS: Tư vấn thẩm tra dự toán với giá trúng thầu 191,454 triệu đồng (giá gói thầu là 201,531 triệu đồng).