(BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây lắp điện miền Bắc Việt Nam (Xây lắp điện miền Bắc) vừa được công bố trúng 2 gói thầu thuộc Dự án Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí, tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận, do Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu 127,7 tỷ đồng.
Chọn được nhà thầu thi công DA Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí

2 gói thầu thuộc Dự án Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí, tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận có giá trị 127,7 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tại Gói thầu 6.2 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G13 đến G27), Xây lắp điện miền Bắc trúng thầu với giá 63,9 tỷ đồng. 4 đối thủ bị loại tại gói thầu này gồm: Công ty CP Sông Đà 11 bị loại ở bước đánh giá tài chính; Công ty CP Điện Sài Gòn Gia Định bị loại do hồ sơ dự thầu không hợp lệ; Công ty CP Xây lắp Điện I không đạt yêu cầu về kỹ thuật; Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Tại Gói thầu 6.4 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G36 đến ĐC), Xây lắp điện miền Bắc cũng vượt qua 4 đối thủ để trúng thầu với giá 63,8 tỷ đồng. 4 đối thủ bao gồm: Công ty CP Sông Đà 11 và Công ty CP Điện Sài Gòn Gia Định bị loại ở bước đánh giá tài chính; 2 nhà thầu bị loại do không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm là Liên danh Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang - Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam và Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2.

Công ty CP Đầu tư xây lắp điện miền Bắc Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Vốn điều lệ đăng ký thời điểm hiện tại là 200 tỷ đồng.