Chọn thầu bổ sung cho Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi. Dự án có tổng mức đầu tư là 577 tỷ đồng.

6 gói thầu bổ sung sẽ bắt đầu được tổ chức đấu thầu trong quý III/2021, gồm: Gói thầu số 9A Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hệ thống SCADA kênh N25-2; Gói thầu số 10A Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng và dự toán (phần bổ sung); Gói thầu số 12A Tư vấn giám sát khảo sát (phần bổ sung); Gói thầu số 13A Tư vấn thẩm tra dự toán khảo sát, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán (phần bổ sung); Gói thầu số 14A Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (phần bồ sung); Gói thầu số 45 Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị SCADA N25-2.

Riêng Gói thầu số 6A Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán các hạng mục điều chỉnh bổ sung sẽ chọn thầu trong quý IV/2021.

Các gói thầu trên đều sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Thành phố.

Tin cùng chuyên mục