(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) mới đây đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Đấu thầu 5 gói xây lắp tại cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, phê duyệt bổ sung 5 gói thầu xây lắp, tương ứng với nội dung thi công xây dựng từng đoạn trên tuyến Mai Sơn - Quốc Lộ 45, 5 gói thầu tư vấn và 3 gói thầu bảo hiểm.

5 gói thầu nêu trên đang được Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bên mời thầu) tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Cụ thể, Gói thầu số 10-XL có giá gói thầu 1.776 tỷ đồng; Gói thầu số 11-XL có giá gói thầu 949 tỷ đồng; Gói thầu số 12-XL có giá gói thầu 1.477 tỷ đồng; Gói thầu số 13-XL có giá gói thầu 1.386 tỷ đồng; Gói thầu số 14-XL có giá gói thầu 2.822 tỷ đồng. Dự kiến ngày 27/8/2020, 5 gói thầu sẽ được đóng/mở thầu.

Đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.