(BĐT) - “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM coi đấu thầu là giải pháp cơ bản để chống độc quyền trong cung cấp dịch vụ công ích”, ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở này khẳng định như vậy khi trao đổi với Báo Đấu thầu.
Đấu thầu để chống độc quyền cung cấp dịch vụ nông nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM cho biết, đơn vị này đang giao cho Công ty Quản lý khai thác và dịch vụ thủy lợi làm đầu mối xây dựng Quy chế đấu thầu dịch vụ công ích đối với lĩnh vực thủy lợi.

Công ty Quản lý khai thác và dịch vụ thủy lợi TP.HCM là DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động công ích. Cụ thể, đơn vị này sẽ khai thác, bảo vệ và thu thủy lợi phí các công trình thủy lợi thủy nông trên địa bàn TP.HCM theo khung giá nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia thực hiện Chương trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn; quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước; phối hợp các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các dịch vụ về xử lý nước thải, cấp, thoát nước cho các khu dân cư đô thị, công nghiệp và các ngành khác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình và chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao...

Theo phân công của UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng  quy chế đấu thầu, quy chế đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ở cả hai danh mục A và B với 10 dịch vụ cụ thể như: Cung cấp nước sạch cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi có quy mô lớn, bao gồm: công trình thủy lợi liên tỉnh, liên huyện; công trình thủy nông kè đá lấn biển; Quản lý, duy tu công trình đê điều, công trình phân lũ và các công trình phòng chống thiên tai…