Đấu thầu rộng rãi chọn nhà đầu tư dự án đốt rác phát điện đầu tiên ở Bà Rịa - Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án đốt rác phát điện ở Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đấu thầu rộng rãi để chọn nhà đầu tư xử lý rác bằng công nghệ đốt, đồng thời phát điện cho địa phương.
Phối cảnh dự án nhà máy đốt rác phát điện ở Khu xử lý chất thải Tóc Tiên khi đi vào vận hành. Ảnh minh họa
Phối cảnh dự án nhà máy đốt rác phát điện ở Khu xử lý chất thải Tóc Tiên khi đi vào vận hành. Ảnh minh họa

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 2 địa điểm xử lý rác thải sinh hoạt, một là khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ), xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp, công suất khoảng 920 tấn/ngày.

Địa điểm thứ hai là khu vực thu gom rác Bãi Nhát (huyện Côn Đảo) lưu giữ lượng rác thải sinh hoạt khoảng 11 tấn/ngày. Lượng rác sinh hoạt tích lũy ở Bãi Nhát lên đến 70.000 tấn, theo cơ quan chức năng địa phương.

Tuy nhiên, hiện khu chôn lấp rác ở xã Tóc Tiên đã quá tải. Việc sử dụng công nghệ chôn lấp phát sinh nhiều vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Riêng khu vực tập kết rác ở huyện Côn Đảo cần xử lý bằng công nghệ đốt, do không thể chôn lấp.

Bởi vậy, UBND tỉnh quyết tâm lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án môi trường quan trọng này.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tiêu chí lựa chọn là 1 nhà đầu tư thực hiện đồng thời 2 dự án tại 2 địa điểm: Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ; Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo.

Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định 1782/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo.

Ngày 23/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia thông báo mời gọi nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện nói trên.

Theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên của Bà Rịa - Vũng Tàu có quy mô công suất xử lý khoảng 1.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đêm. Diện tích khu đất xây dựng nhà máy khoảng 5 ha, ứng dụng công nghệ đốt, phát điện công suất khoảng 20 MW.

Đối tượng để lựa chọn phải là các nhà đầu tư có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và có năng lực tài chính, kinh nghiệm bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam, quan tâm đăng ký đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà đầu tư phải chứng minh bằng các hồ sơ liên quan đối với kinh nghiệm đã đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện tại Việt Nam.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, thời gian hoạt động của dự án là 49 năm kể từ ngày nhà đầu tư ký hợp đồng với cơ quan có thẩm quyền của tỉnh.

Đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo, nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng thầu dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, có trách nhiệm thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo sau khi thủ tục chuyển đổi đất rừng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các thông tin liên quan đến dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo được quy định tại Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm bên mời thầu để lập danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đề xuất chủ trương thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, trong thời hạn đăng ký (từ 23/8 - 23/9/2023) đã có 8 nhà đầu tư (liên danh nhà đầu tư) đăng ký thực hiện dự án. Ngày 30/10/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực kinh nghiệm thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tin cùng chuyên mục