Đấu thầu tại Sở Nội vụ TP.HCM: Tại sao nhiều “ông lớn” bị trượt?

(BĐT) - Độ vênh trong đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) của các nhà thầu tại Gói thầu số 22 do Sở Nội vụ TP.HCM làm chủ đầu tư đã khiến nhiều người băn khoăn về độ “khó” của hồ sơ mời thầu (HSMT). Thông báo kết quả từ Chủ đầu tư đã khiến một loạt tên tuổi lớn trong ngành xây dựng dân dụng ngã ngửa.
Đấu thầu tại Sở Nội vụ TP.HCM: Tại sao nhiều “ông lớn” bị trượt?

Tư vấn và thẩm định đã chọn được nhà thầu

Ngày 31/5/2017, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM đã có Quyết định số 9424/QĐ-SNV về việc hủy thầu Gói thầu số 22: Xây lắp (không bao gồm phần hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Hệ thống M&E; PCCC, chống sét và phần điện nhẹ) thuộc Dự án Trung tâm Lưu trữ TP.HCM (giai đoạn 1). Lý do của quyết định hủy thầu được Sở Nội vụ cho biết là “tất cả hồ sơ dự thầu (HSDT) không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT”.

Cũng trong ngày 31/5/2017, thông báo về việc hủy thầu Gói thầu số 22 được Trưởng ban Quản lý công trình kiêm Phó Giám đốc thường trực Sở Nội vụ Lê Hoài Trung gửi đến các nhà thầu.

Các nhà thầu và đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu đều đặt câu hỏi, liệu thông báo về việc hủy thầu Gói thầu số 22 đã tuân thủ đúng quy định? Các nhà thầu khẳng định, với thông báo kèm lý do được Sở Nội vụ viện dẫn để quyết định hủy thầu Gói thầu số 22 là “các HSDT đều không đáp ứng yêu cầu của HSMT” thực sự khiến nhà thầu không thể tự lý giải được nguyên nhân chính xác, cụ thể tại sao mình không đáp ứng.

Lý do chính để dẫn đến quyết định hủy thầu của Sở Nội vụ TP.HCM đã bị chính đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu phản ứng và đề nghị hủy quyết định này. “Cả hai báo cáo đánh giá HSĐXKT Gói thầu số 22, cả lần 1 và lần bổ sung đều đã lựa chọn được nhà thầu đáp ứng. Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT của đơn vị tư vấn thẩm định cũng thống nhất với nội dung đánh giá của tư vấn lựa chọn nhà thầu về Gói thầu số 22”, đại diện Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Thiên Hưng (Tư vấn Thiên Hưng) nhấn mạnh.

Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT của Chi nhánh Công ty TNHH Đạt Thịnh An phát hành ngày 31/3/2017 cho thấy, về đánh giá HSDT trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau: Nội dung đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT phù hợp theo quy định của HSMT. Nội dung đánh giá HSĐXKT theo các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được quy định tại Chương III Tính hợp lệ của HSDT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT của HSMT. Không có các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia về việc đánh giá HSĐXKT. Tư vấn thẩm định Đạt Thịnh An đã kiến nghị Sở Nội vụ TP.HCM phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 22 với nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta đạt số điểm kỹ thuật là 99 điểm. 

Một loạt ông lớn “trượt vỏ chuối”

Ngày 5/6/2017, Sở Nội vụ TP.HCM phát đi Thông báo số 49/TB-BQLCT thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 22. Theo Thông báo này, 5 nhà thầu dự thầu đều không vượt qua bước đánh giá đề xuất kỹ thuật.

Cụ thể, Tổng công ty 36 - CTCP đã không vượt qua bước đánh giá về tính hợp lệ của HSĐXKT theo quy định tại HSMT. Nhà thầu này có bảo lãnh dự thầu không hợp lệ.

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP không vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của HSĐXKT theo quy định tại HSMT. Nhà thầu này có năng lực tài chính; năng lực, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng; năng lực nhân sự không đáp ứng theo các tiêu chuẩn của HSMT.

Công bố của Sở Nội vụ TP.HCM cũng khẳng định, Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta không vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của HSĐXKT theo quy định của HSMT. Cụ thể là, Delta có năng lực thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá (Mục D, Thiết bị hỗ trợ thi công đường nội bộ).

Về nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thuận Việt, Chủ đầu tư đánh giá không vượt qua bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của HSĐXKT theo quy định tại HSMT. Cụ thể, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp không đáp ứng tiêu chuẩn của HSMT.

Trong khi đó, nhà thầu Gia Thy lại không vượt qua bước đánh giá về tư cách hơp lệ của HSĐXKT.

Câu hỏi đặt ra, tại sao với một gói thầu xây dựng dân dụng cấp II, nhóm B và sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố lại khiến một loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực này không đáp ứng nổi các tiêu chuẩn của HSMT? Báo Đấu thầu sẽ xem xét HSMT của gói thầu này và quá trình làm rõ HSDT của các nhà thầu để thấy được những khúc mắc của quá trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này.

Tin cùng chuyên mục