(BĐT) - Báo Đấu thầu vừa nhận được Báo cáo của chủ đầu tư - Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn liên quan đến nội dung nhà thầu tố bị cản nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) trước thời điểm đóng thầu mà Báo Đấu thầu đã đăng tải trên số báo phát hành ngày 27/2/2017.
Đấu thầu tại Thủy lợi Liễn Sơn (Vĩnh Phúc): Nhà thầu nộp muộn xin bãi nại

Một trong 2 nhà thầu nộp HSDT muộn là Công ty CP Xây dựng và Cơ giới Vạn Thắng đã xin rút Đơn đề nghị khẩn cấp và HSDT nộp muộn. Ảnh: Lê Tiên

Theo Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn, sáng ngày 23/2/2017, chủ đầu tư đã tiến hành đóng/mở thầu 4 gói thầu. Ngoại trừ Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Kiên cố hóa kênh mương loại III xây dựng nông thôn mới xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc có xảy ra sự cố 2 nhà thầu nộp HSDT muộn so với thời điểm đóng thầu (8h ngày 23/2/2017) thì 3 gói thầu khác đã mở thầu theo đúng quy định.

Có 2 nhà thầu nộp HSDT muộn gồm: Công ty CP Tây Bắc, Công ty CP Xây dựng và Cơ giới Vạn Thắng. Trong Báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn cho rằng, việc 2 nhà thầu tố cáo nộp HSDT muộn do bị 1 số người đứng ngoài hành lang hội trường (nơi tiếp nhận hồ sơ) cản trở không cho các nhà thầu vào nộp HSDT là không có cơ sở. Tại thời điểm này, Tổ chuyên gia đấu thầu của Chủ đầu tư đã làm việc trong Hội trường, 2 cửa ra vào hội trường đều được mở rộng, mọi người đều tự do đi lại và không nghe thấy hiện tượng to tiếng, xô xát nào cả. Trong thời gian từ 7h30 - 8h ngày 23/2/2017, Lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn đều có mặt ở Văn phòng nhưng đều không nhận được thông tin có người lạ ngăn chặn nộp HSDT mà thông tin này chỉ nhận được sau thời điểm đóng thầu (8h ngày 23/2/2017).

Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn cũng cho biết, trong thời gian từ 7h30 - 8h ngày 23/2/2017, chủ đầu tư đã tiếp nhận 12 bộ HSDT tham gia đấu thầu 4 gói thầu. Nếu có 10 - 12 người ngăn chặn nộp HSDT như nhà thầu phản ánh thì phải xảy ra xô xát, ầm ĩ. Tuy nhiên, qua xác minh của Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với một số nhà thầu có mặt tại thời điểm đó đều cho biết không có hiện tượng xô xát xảy ra trong quá trình các nhà thầu đến nộp HSDT sáng ngày 23/2/2017. Từ đó, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn cho rằng, việc 2 nhà thầu nộp HSDT muộn không phải là lỗi của Chủ đầu tư.

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “chỉ tiến hành mở các HSDT mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của HSMT”.
Chiều ngày 24/2/2017, một trong 2 nhà thầu nộp HSDT muộn là Công ty CP Xây dựng và Cơ giới Vạn Thắng đã có đơn xin rút Đơn đề nghị khẩn cấp và HSDT nộp muộn, Chủ đầu tư cũng đã lập biên bản và trả lại HSDT cho nhà thầu theo quy định.

Chủ đầu tư cho biết thêm: Tại Mục 23 Trang 17 – HSMT của gói thầu nêu trên có nêu: “Bất cứ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu”. Nội dung này phù hợp với quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nêu rõ: “chỉ tiến hành mở các HSDT mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của HSMT”.   Do đó, đến 16h30 ngày 23/2/2017, chủ đầu tư đã tiến hành lập biên bản mở thầu theo đúng quy định, không có mặt của 2 nhà thầu đã nộp HSDT muộn.

Trước đó, Báo Đấu thầu nhận được “Đơn đề nghị khẩn cấp” của Công ty CP Tây Bắc phản ánh việc mở thầu không minh bạch tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn (Bên mời thầu) do bị cản trở nộp HSDT ngay trong khuôn viên trụ sở của Bên mời thầu, trước cửa phòng diễn ra Lễ mở thầu vào ngày 23/2/2017.

Văn bản của Chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh về sự việc nêu trên cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này xem xét chỉ đạo để đơn vị tiến hành chấm gói thầu nêu trên theo đúng quy định nhằm đảm bảo cho các xã hoàn thành tiến độ đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2017.