Dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi TW - Giai Đoạn II: Bán thầu vụ lợi hơn 13 tỷ đồng

(BĐT) - Sau khi trúng thầu, nhà thầu chính không thi công mà ký hợp đồng giao cho nhà thầu phụ thi công, nhà thầu phụ lại ký hợp đồng giao lại cho 4 công ty con thuộc nhà thầu chính với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch hơn 13 tỷ đồng. 
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an vào cuộc làm rõ cuộc bán thầu tại Dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương – Giai đoạn II. Ảnh: NC st
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an vào cuộc làm rõ cuộc bán thầu tại Dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương – Giai đoạn II. Ảnh: NC st

Sự việc này xảy ra tại Dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương – Giai đoạn II vừa bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) phanh phui.

Đường đi vòng vo của hợp đồng thầu

Theo TTCP, để thực hiện Hợp đồng số 689/HĐ-BVNTƯ ngày 25/12/2011, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã ra Quyết định số 235/QĐ-TCT ngày 22/6/2012 thành lập Ban điều hành thi công gói thầu EPC.2011 (tổng thầu thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị, vật tư và xây lắp nhà hợp khối 15 tầng thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương – Giai đoạn II), trong đó giao ông Lê Tiến Ngọc làm Giám đốc điều hành. Ngày 7/4/2014, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội lại có Quyết định số 414/QĐ-TCT tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Lai (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân) làm Giám đốc điều hành thi công gói thầu EPC.2011.

Ngày 12/1/2012, Tổng công ty có Quyết định số 76/TCT-KTTT giao cho Đội xây dựng Hancorp số 1 (sau này là Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Hancorp 1 theo Quyết định số 1117/QĐ-TCT ngày 13/12/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và Công ty Cổ phẩn Hancorp) thực hiện.

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là nhà thầu chính ký hợp đồng giao cho nhà thầu phụ thi công, sau đó nhà thầu phụ đã ký hợp đồng giao lại cho 4 công ty con thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch số tiền 13.147,973 triệu đồng  

Tuy nhiên, ngày 21/1/2013, Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Hancorp1 ký với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân (hợp đồng số 1.2/HĐ/HC1-VX) thi công phần cọc khoan nhồi thí nghiệm, giá hợp đồng là 1.996,416 triệu đồng; sau đó ký tiếp Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 27/3/2013 điều chỉnh giá hợp đồng là 1.848,981 triệu đồng (2 cọc D1000, 3 cọc D1200). Tiếp đó, ngày 22/5/2013, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân (Nhà thầu phụ) ký Hợp đồng số 686/2013/TCT-VX về việc giao nhận thầu thi công xây lắp thi công hạng mục cọc khoan nhồi đại trà (439 cọc) với giá trị hợp đồng là 140.059,762 triệu đồng, sau đó ký Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 30/8/2013 điều chỉnh giá hợp đồng là 126.152,887 triệu đồng.

Sau khi ký hợp đồng trên với Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ không trực tiếp thi công (chỉ cung cấp vật tư chính: bê tông, cốt thép, ống siêu âm và đá lấp đầu cọc), mà ký hợp đồng với 4 công ty con của Nhà thầu chính (gồm: Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp, Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và Bất động sản Lanmark, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Xí nghiệp Xử lý nền móng và xây dựng) trực tiếp thi công cọc khoan nhồi, giao khoán thi công 444 cọc (kể cả cọc thí nghiệm) theo mét dài với giá trị là 61.234,635 triệu đồng (chi phí xây dựng đầy đủ theo khoản 1.2.2 Phụ lục số 03 về phương pháp xác định chi phí xây dựng kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD thì giá trị là 74.382,608 triệu đồng, gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước, chưa bao gồm chi phí lán trại là 818,208 triệu đồng).

Món lợi từ sự vòng vo bán thầu

Từ thực tế vòng vo trong triển khai hợp đồng thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương – Giai đoạn II, TTCP khẳng định, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là nhà thầu chính không giao cho đơn vị trực thuộc Tổng công ty thực hiện thi công hạng mục cọc khoan nhồi mà ký hợp đồng giao cho Nhà thầu phụ thi công, sau đó Nhà thầu phụ đã ký hợp đồng giao lại cho 4 công ty con thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (nhà thầu chính) với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch số tiền 13.147,973 triệu đồng (74.382,608 triệu đồng – 61.234,635 triệu đồng), nhưng khi thanh toán nhà thầu không điều chỉnh đơn giá vật liệu theo giá biến động. Đây là hành vi vụ lợi có dấu hiệu gây thất thoát phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Tổng công ty Xây dựng Hà Nội), vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 2 Mục 2 Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 7/7/2007 hướng dẫn về phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

TTCP cũng cho biết, trong các văn bản đề nghị tạm ứng và thanh toán của 4 nhà thầu phụ thấy có Văn bản số 03/NM ngày 23/1/2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Xí nghiệp Xử lý nền móng và xây dựng gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân về việc đề nghị tạm ứng hợp đồng với số tiền tạm ứng là 4.839,325 triệu đồng và được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân duyệt chi như sau: “Đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 cấp 1 tỷ đồng trong số tiền Công ty gửi lại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân cho Xí nghiệp xử lý nền móng”. Do không có đủ thời gian để làm rõ số tiền “01 tỷ đồng gửi lại” nên cần phải xác minh làm rõ.

TTCP cho biết thêm, ông Lê Tiến Ngọc và ông Nguyễn Đức Lai giữ nhiều chức vụ khác nhau trong Ban điều hành thi công gói thầu EPC.2011, Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Hancorp 1 và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân để quản lý cũng như giao dịch hợp đồng kinh tế mua bê tông thương phẩm cho khoan cọc nhồi với các đơn vị khác nhưng lại có hóa đơn bán bê tông thương phẩm cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân. TTCP khẳng định, đây là một việc không bình thường cần phải được xác minh làm rõ.

Với kết quả thanh tra nêu trên, TTCP đề nghị Bộ Công an phối hợp xác minh làm rõ về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Vạn Xuân trong việc chuyển nhượng hợp đồng thi công tại Dự án Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương – Giai đoạn II.

Bích Thảo

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục