Hậu kiểm Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học: Nhiều sai sót trong đấu thầu

(BĐT) - Thực hiện đấu thầu chậm so với kế hoạch được duyệt; hồ sơ chào giá của nhà thầu trúng thầu không nêu rõ xuất xứ hàng hóa, thông số kỹ thuật; nhà thầu trúng thầu chưa có tài liệu chứng minh doanh thu xây lắp bình quân trong 3 năm gần nhất để xác định năng lực nhà thầu… 
Một trong số sai sót được phát hiện là hồ sơ chào giá của nhà thầu trúng thầu không nêu rõ xuất xứ hàng hóa, thông số kỹ thuật. Ảnh: Nhã Chi
Một trong số sai sót được phát hiện là hồ sơ chào giá của nhà thầu trúng thầu không nêu rõ xuất xứ hàng hóa, thông số kỹ thuật. Ảnh: Nhã Chi

Đó là những vấn đề vừa được Nhóm công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chỉ ra khi tiến hành hậu kiểm đấu thầu tại Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) giai đoạn 2010 - 2015. 

2 gói thầu chậm gần 3 năm so với kế hoạch

Thực hiện công tác hậu kiểm đấu thầu tại Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015, Nhóm công tác đã lựa chọn ngẫu nhiên 17 gói thầu thuộc Chương trình, được thực hiện tại 4 tỉnh: Gia Lai, Hà Giang, Tuyên Quang và Trà Vinh. Chương trình này sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), theo Hiệp định Tài trợ số 4608-VN ngày 21/8/2009.

Tại tỉnh Gia Lai, Tổ công tác đã chọn ngẫu nhiên 4 trong số 5 gói thầu chào hàng cạnh tranh. Quá trình hậu kiểm đã ghi lại những thiếu sót, tồn tại về quá trình đấu thầu các gói thầu này. Cụ thể, có 2 gói thầu thực hiện đấu thầu quá chậm so với kế hoạch đấu thầu do WB phê duyệt (Phê duyệt thực hiện từ tháng 3 - 8/2013 nhưng thời điểm hậu kiểm - đầu năm 2016 vẫn chưa được hoàn thành); 2 gói thầu được điều chỉnh thực hiện từ tháng 5 - 9/2015 nhưng đến thời điểm hậu kiểm vẫn chưa hoàn thành.

Cả 4 gói thầu được hậu kiểm đấu thầu tại tỉnh Gia Lai đều có tình trạng hồ sơ mời chào hàng khi xây dựng chưa được rà soát tốt dẫn đến một số nội dung quy định trong các hồ sơ này chưa chặt chẽ, hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp đặc thù;  chưa có tài liệu thể hiện việc đánh giá năng lực của các nhà thầu trước khi mời tham gia chào giá…

Tại Gói thầu Xây dựng Nhà đa năng Trường Nguyễn Công Trứ còn có sự khác biệt giữa hồ sơ mời chào giá, biên bản thương thảo, hợp đồng và thực tế về điều khoản tạm ứng (hồ sơ mời chào giá quy định tạm ứng 20%, thương thảo là 30%, hợp đồng là 50%, nhưng thực tế không thực hiện việc tạm ứng).

Bên cạnh đó, quá trình đánh giá của Tổ chuyên gia xét thầu vẫn còn sai sót. Chẳng hạn, hồ sơ mời chào giá yêu cầu tiêu chí về doanh thu xây dựng bình quân hàng năm, nhưng khi đánh giá hồ sơ chào giá của các nhà thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu đã không tách phần doanh thu xây dựng trong tổng doanh thu bình quân hàng năm để xác định năng lực của nhà thầu; hoặc lại đánh giá không đạt vì không có cơ sở; nhà thầu được đánh giá đạt lại có sự khác biệt giữa báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tờ trình đề nghị cơ quan thuế xác nhận…

Kế hoạch đấu thầu phê duyệt không đúng

Tại tỉnh Hà Giang, Nhóm công tác đã tiến hành hậu kiểm 5 gói thầu xây lắp thuộc Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 -2015. Qua đó đã phát hiện kế hoạch đấu thầu phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu chưa đúng, chào hàng cạnh tranh lại ghi đấu thầu rộng rãi trong nước.

Nhóm công tác cũng phát hiện tại một gói thầu ở huyện Quản Bạ có những sai sót là: Việc lập hồ sơ mời chào giá, đánh giá hồ sơ chào giá do Phòng Giáo dục huyện Quản Bạ thực hiện nhưng thực tế do tư vấn thực hiện. Hồ sơ mời chào giá do lỗi ghi nhầm nên không đúng địa điểm xây dựng thực tế (Điểm trường thực tế xây dựng là Lùng Hóa lại ghi là ở thị trấn Tam Sơn). Cũng ở gói thầu này, biên bản đánh giá của tổ chuyên gia ghi hiệu lực của hồ sơ chào giá không đúng, 2/3 chuyên gia ghi sai hiệu lực là 90 ngày so với nhà thầu ghi là 60 ngày; chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu bảo lãnh thực hiện hợp đồng số tiền cao hơn quy định của hồ sơ mời chào giá.

Và cả 5 gói thầu xây lắp được hậu kiểm ở Hà Giang đều không có tài liệu chứng minh việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của WB và không thực hiện đăng kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng; bảo lãnh thực hiện hợp đồng thực hiện không đúng theo hồ sơ mời chào giá…

Bích Thảo

Tin cùng chuyên mục